Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

Επιστολή Παράδοσης


Επιστολή, μαζί με τα σχετικά συνημμένα, που έχει σταλεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού για να οργανωθεί η παράδοση των υπηρεσιών και δράσεων που έχουν αναπτυχθεί και υποστηριχθεί από τον Οκτώβριο του 2009 έως τις 21 Ιουνίου 2012 από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η επιστολή και όλα τα συνημμένα.

--

Συνημμένα:

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΔΕΤ-Αντιπροσωπεία ΕΕ στην Ελλάδα

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΕΔΕΤ στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσα από της υπηρεσίες "private cloud" της ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

Hackathon για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ


"The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man." George Bernard Shaw.


Η ιδέα

Hackathon είναι ένα συνεργατικό εργαστήρι που συμμετέχουν προγραμματιστές, χρήστες με άποψη για τις εφαρμογές που χρειάζονται και ενεργοί πολίτες που συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικούς τομείς με στόχο την επέκταση ή ανάπτυξη συγκεκριμένων εφαρμογών λογισμικού ανοιχτού λογισμικού. Η αποστολή του hackathon μπορεί να είναι είτε εκπαιδευτική είτε να βελτιώσει κάποια υπάρχουσα εφαρμογή. Στο εξωτερικό είναι συνηθισμένη η οργάνωση hackathons από φορείς του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα και από κοινότητες ανοικτού λογισμικού(παράδειγμα).

Παρασκευή 4 Μαΐου 2012

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΔΕΤ-ΥΔΜΗΔ

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΕΔΕΤ στο Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσα από της υπηρεσίες "private cloud" της ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

Παρουσίαση Δράσεων Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2009-2012

Το παραδοτέο αφορά την παρουσίαση των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί και υποστηριχθεί από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με στόχο την αξιοποίηση της εμπειρίας και των συμπερασμάτων από κάθε ενδιαφερόμενο.

Το κείμενο είναι διαρθρωμένο στις εξής βασικές ενότητες:

  • Παρουσίαση της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Παρουσίαση Δράσεων στις οποίες έχει συμβάλει η Ομάδα, σε τρεις βασικές κατηγορίες: Εφαρμογές και Υποδομές, Υποστήριξη Θεσμικών Παρεμβάσεων, Υποστήριξη Δικτύων στελεχών και υποβολής  προτάσεων και εισηγήσεων
  • Παρουσίαση συμπερασμάτων για την υλοποίηση Κεντρικών Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
  • Συνοπτική καταγραφή προτάσεων άμεσης προτεραιότητας


Η λειτουργία της ομάδας ΗΔ ανέδειξε την ανάγκη να υπάρχει ουσιαστικός συντονισμός από το γραφείο του πρωθυπουργού και να μην αναλώνονται πολύτιμοι πόροι στην εξυπηρέτηση επιμέρους μικρο-συμφερόντων ορισμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης ή λίγων εταιρειών που έχουν ή επιθυμούν να αναλάβουν έργα, αυτή η κατάσταση ανατρέπεται μόνο με συντονισμένες κεντρικές παρεμβάσεις υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού που δίνουν προτεραιότητα στα πιο σημαντικά θέματα με βάση τον κυβερνητικό προγραμματισμό.

Οποιοδήποτε σχόλιο για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της καταγραφής είναι ευπρόσδεκτο.
  

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΔΕΤ-ΓΓΕ

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΕΔΕΤ στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, για την υλοποίηση του προγράμματος "ΑΓΟΡΑ", μέσα από της υπηρεσίες "private cloud" της ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

Συνάντηση ομάδας εργασίας για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Στις 30/4/2012 πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής.

Στην προηγούμενη συνάντηση έχει γίνει μια καταγραφή των πηγών από τις όποιες μπορεί να υπάρχει δημιουργία αξιόπιστης κατά το δυνατόν εικόνας για την πραγματική οικονομική κατάσταση φυσικών πρόσωπων. Η λίστα με τις πηγές είναι στο παράρτημα στο τέλος του κειμένου.