Σχετικά με την ομάδα Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης

H ομάδα λειτουργεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού από τον Οκτώβριο του 2009 σε συνεργασία με την ομάδα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Αντιπροέδρου, τα βασικά στελέχη της ομάδας προέρχονται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η συλλογική εμπειρία των συνεργατών, μας επιτρέπει να συμβάλουμε έγκαιρα με τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Σε όλες τις δράσεις αξιοποιούμε υπάρχουσες υποδομές, ανθρωπινό δυναμικό από τον δημόσιο τομέα και ανοιχτό λογισμικό. Σε όλες τις δράσεις χρησιμοποιούμε ανοιχτές διαδικασίες και τεχνικές crowdsourcing για να κινητοποιήσουμε στελέχη του δημοσίου που ενδιαφέρονται και μπορούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της κάθε δράσης.

Οι προτεραιότητες της ομάδας απορρέουν από το προγραμματισμό του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς για την επίτευξη μετρήσιμων στόχων σε τομείς όπως της Οικονομίας, της Δημόσιας Διοίκησης, της Εξυπηρέτησης του Πολίτη, κλπ.

Οι βασικές προτεραιότητες της ομάδας είναι να:
- Παρακολουθεί την Ευρωπαϊκή ψηφιακή ατζέντα και εξειδικεύει στρατηγικές κατευθύνσεις σε θέματα πολιτικής τεχνολογίας
- Συνεισφέρει συμβουλευτικά στους βασικούς τομείς πολιτικής σε θέματα ΤΠΕ
-   Συνεισφέρει στο συντονισμό κεντρικών δράσεων ΤΠΕ
- Αναπτύσσει και υποστηρίζει επιτελικά δράσεις ανοικτής διακυβέρνησης
- Παρέχει Υποδομές, Τεχνική Υποστήριξη και Ανάπτυξη Εφαρμογών για άμεσες τεχνολογικές ανάγκες κεντρικά της Κυβέρνησης και του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Για την εκπλήρωση των στόχων η Ομάδα:
- Λειτουργεί δίκτυο συνεργατών από φορείς όπως το ΕΔΕΤ, Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ, ΚτΠ ΑΕ, ΕΜΠ, ΕΑΙΤΥ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, κλπ, που συνδυάζουν επαγγελματική εμπειρία με υψηλό επίπεδο σπουδών σε θέματα διοικησης, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών
- Λειτουργεί με agile τρόπο τόσο στην οργάνωση και στις συνεργασίες με εμπλεκόμενους φορείς όσο και στις λύσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται.
- Έχει σχεδιάσει και αναπτύξει τεχνικές λύσεις υπηρεσιών ως τεχνολογική πλατφόρμα που απευθύνονται στο τελικό φορέα-χρήστη(Platform as a service–PaaS) αξιοποιώντας το "private cloud" του opengov που χρησιμοποιεί  υπάρχουσες υποδομές που παρέχονται από το ΕΔΕΤ και ανοιχτό λογισμικό, όλο το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από συνεργάτες της ομάδας διατίθεται με άδεια “European Union Public Licence” (EUPL)".


Η διαχείριση όλων των δράσεων πραγματοποιείται μέσα από το συνεργατικό περιβάλλον REDMINE στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι συνεργάτες που συμμετέχουν στην υλοποίηση της κάθε δράσης.

Συντονιστές: Θ.Καρούνος, Χ.Μπούρας, Θ.Πρίφτης


Μέλη της Ομάδας: Σ.Αθανασίου, Θ.Δεληγιάννης, Θ.Ζαμάνη, Α.Μελίδης, Γ.Καραμανώλης, Σ.Κατσούλης, Π.Κρανιδιώτης, Π.Τσιαβός, Ξ.Παπαδόπουλος, Φ.Ρούτσης, Μ.Ψαλίδας

Οργανωτική/Διοικητική Υποστήριξη: Δ.Σταθοπούλου, egov-ict@opengov.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου