Σάββατο 28 Αυγούστου 2010

Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Παρουσίαση πιλοτικής Εφαρμογής + Επιχειρησιακά Θέματα


Η διαδικασία ανάρτησης των αποφάσεων και των διοικητικών πράξεων σύμφωνα με τοΝόμο 3861/2010 ξεκινά πιλοτικά στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
H παρουσίαση αφορά επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα με έμφαση στην πιλοτική εφαρμογή.
  

Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010

Υποδομή για εφαρμογή αναζήτησης αποτελεσμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Μετά την χθεσινή μας επικοινωνία για την αρωγή της διαδικασίας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων έγιναν τα κάτωθι.  α. Σχεδιασμός από το ΕΔΕΤ της αρχιτεκτονικής της εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε β. Απόδοση 4 virtual machines με 8 cores / 2 Gb RAM / 20 Gb storage /per vm από το pool του ΕΔΕΤ με OS Debian Lenny 5.0 γ. Παραμετροποίηση των μηχανημάτων δ. Επίσκεψη στο ΥΠΕΠΘ και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους του Υπουργείου μεταφορά της εφαρμογής σε VM, ρύθμιση του DNS του ΥΠΕΠΘ για την εκ περιτροπής χρήση των VM στην διεύθυνση http://results.minedu.gov.gr   ε. Ρύθμιση της MySQL για χρήση indexing στ. Stress-tests με το apache-bench στα οποία τα μηχανήματα ανταποκρίθηκαν χωρίς πρόβλημα ζ. Μετάβαση σήμερα το πρωί στις 06:00 στο ΥΠΕΠΘ. η. Εισαγωγή των αποτελεσμάτων στις βάσεις των μηχανημάτων. θ. Παρακολούθηση των μηχανημάτων ι. Εγκατάσταση awstats για παρακολούθηση στατιστικών πρόσβασης.  Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο δίωρο 07:00 - 09:00 είχαμε ~544.000 μοναδικές αναζητήσεις. Τα μηχανήματα δουλεύουν κάτω από 10% της ισχύς τους.
Μέχρι στιγμής (στατιστικά 1:23μμ), έχουμε περισσότερες απο 734.000 αναζητήσεις στη βάση, πάνω απο 2.763.544 hits στο site και φτάσαμε μέχρι και 240 προσβάσεις ταυτόχρονα, χωρίς να αστοχήσει ούτε μια αναζήτηση.

Δευτέρα 23 Αυγούστου 2010

Μνημόνιο Συνεργασίας για γεωχωρικά δεδομένα

Με σκοπό την κοινοχρησία γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ δημοσίων αρχών και την ελεύθερη διάθεσή τους προς τους πολίτες, στις 15 Ιουνίου 2010 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ εννέα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Οι προβλέψεις του μνημονίου ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ, καθώς δεδομένα δημοσίων αρχών διατίθενται ελεύθερα προς τους πολίτες μέσω του geodata.gov.gr.

Επιπλέον, έχουν καλυφθεί σημαντικές ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης σε γεωχωρικά δεδομένα με μηδενικό κόστος. Πρόκειται για ανάγκες που είτε (α) θα οδηγούσαν σε προμήθειες μεγάλου κόστους, είτε (β) δεν θα καλύπτονταν στο άμεσο χρονικό διάστημα λόγω έλλειψης πόρων.Η κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ δημοσίων αρχών, όχι μόνο οδηγεί σε άμεση εξοικονόμηση πόρων, αλλά κυρίως, βελτιώνει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Η συμμετοχή επιπλέον φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στο μνημόνιο συνεργασίας είναι διαρκώς δυνατή. Σύντομα, με την εφαρμογή σε ισχύ του νόμου για την "Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών" (ΕΥΓΕΠ), η κοινοχρησία και η ελεύθερη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων θα εφαρμοστεί σε όλο το έυρος της Δημόσιας Διοίκησης.

Μπορείτε να δείτε το μνημόνιο συνεργασίας:

  • Σε μορφή ODT (OpenOffice)
  • Σε μορφή DOC (Microsoft Office)
  • Σε μορφή PDF (Adobe Acrobat)

Δευτέρα 16 Αυγούστου 2010

10 Αρχές για το Άνοιγμα της Κυβερνητικής Πληροφορίας

Το Sunlight Foundation πρόσφατα δημοσίευσε δέκα βασικές αρχές σχετικά με το πώς οι κυβερνήσεις μπορούν να ανοίξουν τα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα κυβερνητικά δεδομένα τους για δημόσια χρήση. Το αρχικό άρθρο (στα Αγγλικά) είναι διαθέσιμο εδώ. Στη συνέχεια παραθέτουμε τη μετάφραση των βασικών αρχών, καθώς και μία πρώτη αξιολόγηση της συμμόρφωσης του www.geodata.gov.gr με τις βασικές αρχές, η οποία θα ανανεώνεται περιοδικά.