Σάββατο 27 Αυγούστου 2011

Πρόταση ελεύθερης διάθεσης των ορθοεικόνων της χώρας

Οι ορθοεικόνες της Κτηματολόγιο Α.Ε. που διατίθενται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας http://gis.ktimanet.gr/wms/wmsopen/wmsserver.aspx μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο με σκοπό την ψηφιοποίησή τους και την παραγωγή χαρτών και λοιπών χαρτογραφικών προϊόντων, μόνο εάν πληρείται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους:
  • Η παραγωγή των χαρτών πραγματοποιείται από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.
  • ·Τα παραγόμενα προϊόντα διατίθενται με άδεια Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 ή Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 ή Open DataBase License, ή άλλη ισοδύναμη με τις προηγούμενες άδειες.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ορθοεικόνες της Κτηματολόγιο Α.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κοινότητα του OpenStreetMap με σκοπό την ψηφιοποίησή τους και την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων για την Ελλάδα.

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

Δεδομένα για το οδικό δίκτυο της χώρας

Υφιστάμενη κατάσταση

Το οδικό δίκτυο της χώρας (γεωμετρία οδών, ονομασία και αριθμοδότηση οδών) δεν τηρείται επίκαιρο από κανέναν φορέα της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης. Κάθε δημόσια αρχή που επιθυμεί να εκτελέσει ένα έργο ή μια υπηρεσία που απαιτεί πληροφορίες του οδικού δικτύου υποχρεούται:
  • Είτε να προμηθεύεται το οδικό δίκτυο της χώρας από ιδιώτες και αποκλειστικά για δική της χρήση, με αποτέλεσμα πολλές παράλληλες και επικαλυπτόμενες προμήθειες μηδενικής προστιθέμενης αξίας (αγοράζουμε την ίδια πληροφορία συνέχεια)
  • Είτε να προμηθεύεται ετήσια δικαιώματα από ιδιώτες για τη χρήση του οδικού δικτύου, με τα ίδια αποτελέσματα και την επιπλέον ετήσια επιβάρυνση των δημοσίων αρχών
  • Είτε να χρησιμοποιεί παράνομα πληροφορία από το διαδίκτυο (π.χ. Google Maps), που στην καλύτερη περίπτωση οδηγεί σε ασύμβατα γεωχωρικά δεδομένα (η Google δεν τηρεί επίσημη πληροφορία και δεν επικαιροποιεί το οδικό δίκτυο με την ίδια συχνότητα για όλες τις περιοχές της Ελλάδας)
  • Είτε δεν προμηθεύεται την αναγκαία πληροφορία (έλλειψη πόρων) με αποτέλεσμα τη μη εκτέλεση έργων, την καθυστέρηση εξυπηρέτησης του πολίτη, αλλά και προβλήματα στη λειτουργία της ίδιας της δημόσιας αρχής.

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Συνάντηση στη ΓΓΕ για το Αγορά με συνεργαζόμενους Φορείς

Στις 25/08/2011 πραγματοποιήθηκε συναντηση στη ΓΓΕ στην οποία συμμετείχαν ο κ. Οικονομίδης από τη ΓΕ Δημοσιων Έργων και 2 συνεργάτες του, ο κ. Κάτσικας από τη ΓΓ Επικοινωνιων,2 υπάλληλοι από το Υπουργείο Οικονομικών από το Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών και τη Δνση Τομέων Παραγωγής καθώς και εκπρόσωπος από την ΟΔΕ Διαύγειας.

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011

Καινοτόμα εργαστήρια για διαβούλευση & διαφάνεια


Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε συνεργασία με το γραφείο του Πρωθυπουργού πραγματοποίησε μια σειρά από καινοτόμα εργαστήρια για θέματα όπως είναι μεταξύ άλλων η διαφάνεια, η διαφθορά και η δημόσια διαβούλευση. Στα εργαστήρια συμμετείχαν έλληνες και ξένοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες μαζί με στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Στόχος των εργαστηρίων ήταν η παρουσίαση καλών πρακτικών, η ανταλλαγή εμπειριών, η εξεύρεση συναινετικών προτάσεων, πρακτικών και άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων.

Δείτε εδώ την έκθεση πολιτικής για το εργαστήρι Ενίσχυση της διαφάνειας-Καταπολέμηση της διαφθοράς που περιέχει μεταξύ άλλων:
- Φαινόμενα διαφθοράς στην ελληνική πραγματικότητα
- Αξιολόγηση δομών και δράσεων
- Καλές πρακτικές και διεθνή εμπειρία
- Συμπεράσματα και σχέδιο εφαρμογής προτεινόμενων μέτρων και δράσεων
Δείτε εδώ την έκθεση πολιτικής για το εργαστήρι Καινοτομίες στη διαβούλευση: Η συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων που περιέχει μεταξύ άλλων:
- Υφιστάμενη κατάσταση-opengov
- Ενεργοποίηση των πολιτών και διεύρυνση της συμμετοχής τους
- Αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαβούλευσης
- Προτάσεις για δημιουργία πλατφόρμας για τη συμμετοχή των πολιτών

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2011

Διαβούλευση επι των Υφιστάμενων Αγορανομικών Διατάξεων

Δημιουργήθηκε ειδικός ιστοχώρος για τη φιλοξενία της διαβούλευσης του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επι των Υφιστάμενων Αγορανομικών Διατάξεων.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε για να καλύψει ειδικά αυτή τη διαβούλευση η οποία αποτελείται απο 29 Κεφάλαια και συνολικά 363 Άρθρα. 

Δείτε τον ειδικά διαμορφωμένο ιστοχώρο εδώ: http://www.opengov.gr/ypoian/ac/