Σάββατο 27 Αυγούστου 2011

Πρόταση ελεύθερης διάθεσης των ορθοεικόνων της χώρας

Οι ορθοεικόνες της Κτηματολόγιο Α.Ε. που διατίθενται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας http://gis.ktimanet.gr/wms/wmsopen/wmsserver.aspx μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο με σκοπό την ψηφιοποίησή τους και την παραγωγή χαρτών και λοιπών χαρτογραφικών προϊόντων, μόνο εάν πληρείται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους:
  • Η παραγωγή των χαρτών πραγματοποιείται από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.
  • ·Τα παραγόμενα προϊόντα διατίθενται με άδεια Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 ή Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 ή Open DataBase License, ή άλλη ισοδύναμη με τις προηγούμενες άδειες.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ορθοεικόνες της Κτηματολόγιο Α.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κοινότητα του OpenStreetMap με σκοπό την ψηφιοποίησή τους και την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων για την Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου