Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

Hackathon για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ


"The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man." George Bernard Shaw.


Η ιδέα

Hackathon είναι ένα συνεργατικό εργαστήρι που συμμετέχουν προγραμματιστές, χρήστες με άποψη για τις εφαρμογές που χρειάζονται και ενεργοί πολίτες που συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικούς τομείς με στόχο την επέκταση ή ανάπτυξη συγκεκριμένων εφαρμογών λογισμικού ανοιχτού λογισμικού. Η αποστολή του hackathon μπορεί να είναι είτε εκπαιδευτική είτε να βελτιώσει κάποια υπάρχουσα εφαρμογή. Στο εξωτερικό είναι συνηθισμένη η οργάνωση hackathons από φορείς του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα και από κοινότητες ανοικτού λογισμικού(παράδειγμα).

Παρασκευή 4 Μαΐου 2012

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΔΕΤ-ΥΔΜΗΔ

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΕΔΕΤ στο Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσα από της υπηρεσίες "private cloud" της ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

Παρουσίαση Δράσεων Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2009-2012

Το παραδοτέο αφορά την παρουσίαση των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί και υποστηριχθεί από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με στόχο την αξιοποίηση της εμπειρίας και των συμπερασμάτων από κάθε ενδιαφερόμενο.

Το κείμενο είναι διαρθρωμένο στις εξής βασικές ενότητες:

  • Παρουσίαση της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Παρουσίαση Δράσεων στις οποίες έχει συμβάλει η Ομάδα, σε τρεις βασικές κατηγορίες: Εφαρμογές και Υποδομές, Υποστήριξη Θεσμικών Παρεμβάσεων, Υποστήριξη Δικτύων στελεχών και υποβολής  προτάσεων και εισηγήσεων
  • Παρουσίαση συμπερασμάτων για την υλοποίηση Κεντρικών Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
  • Συνοπτική καταγραφή προτάσεων άμεσης προτεραιότητας


Η λειτουργία της ομάδας ΗΔ ανέδειξε την ανάγκη να υπάρχει ουσιαστικός συντονισμός από το γραφείο του πρωθυπουργού και να μην αναλώνονται πολύτιμοι πόροι στην εξυπηρέτηση επιμέρους μικρο-συμφερόντων ορισμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης ή λίγων εταιρειών που έχουν ή επιθυμούν να αναλάβουν έργα, αυτή η κατάσταση ανατρέπεται μόνο με συντονισμένες κεντρικές παρεμβάσεις υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού που δίνουν προτεραιότητα στα πιο σημαντικά θέματα με βάση τον κυβερνητικό προγραμματισμό.

Οποιοδήποτε σχόλιο για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της καταγραφής είναι ευπρόσδεκτο.
  

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΔΕΤ-ΓΓΕ

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΕΔΕΤ στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, για την υλοποίηση του προγράμματος "ΑΓΟΡΑ", μέσα από της υπηρεσίες "private cloud" της ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.