Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

[update]Ενημέρωση για τον οδικό χάρτη για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση


Το egovplan.gr είναι το δημόσιο σημείο ενημέρωσης για τις εργασίες υποστήριξης του Νόμου για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση καθώς και σημείο συνεργασίας και διάχυσης της γνώσης για τα μέλη των ΟΔΕΗΛ. 

Παράλληλα λειτουργεί ο δικτυακός τόπος τεκμηρίωσης https://sites.google.com/site/egovroadmap/ που έχει συνδέσμους προς τη τελευταία έκδοση του οδικού χάρτη, τη σύνοψη, τις βραχυπρόθεσμες δράσεις ανά Υπουργείο καθώς και σε σχετικά Υποδείγματα /Φόρμες (ΗΔΦ1 για τα συστήματα και ΗΔΦ2 για τις δράσεις). Επίσης στην σελίδα ενημέρωσης egovplan.gr έχει αναρτηθεί ενημερωτικό υλικό που αφορά τις ΟΔΕΗΛ ανά Υπουργείο και στις ενέργειες προετοιμασίας (http://www.egovplan.gr/?page_id=37 ).


Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

Open Data Hackathon

Ένα χρόνο μετά το GeoDataCamp 2010, τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης σταδιακά ανοίγουν. Συνεισφέραμε με ιδέες και εφαρμογές. Προσπαθήσαμε να δείξουμε το δρόμο στη δημόσια διοίκηση με παραδείγματα και απλές λύσεις. Οι προτάσεις μας σταδιακά γίνονται πράξεις, όμως είμαστε μόνο στην αρχή!
Θέλουμε και μπορούμε να έχουμε περισσότερη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, ελεύθερη για όλους.

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Ενημερωτική Ημερίδα σε Υπουργεία

Στις 27 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ενημερωτική Ημερίδα στα πλαίσια του έργου Ηλεκτρονικο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Στην ημερίδα αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από όλα τα Υπουργεία.

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011

going local, η ευρυζωνικότητα προϋπόθεση για την ανάπτυξηΑντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή της δράσης digitalgreece2020 διοργάνωσε συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο των Τοπικών Επισκέψεων ΙΙ – για την Ψηφιακή Ατζέντα των εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης «Κοινωνία των Πληροφοριών και Μέσων Επικοινωνίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επικεφαλής την κα. RICHARDS Megan (INFSO) με θέμα «Ευρυζωνικότητα και Ανάπτυξη» & «Στρατηγικές Ψηφιακής Ανάπτυξης»  βασικό συμπέρασμα που  προέκυψε είναι, ότι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι η διάθεση ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων με τα οποία μπορούν να υποστηριχθούν και έργα υποδομών με τη χρήση  “project bonds”.  Η αποδοχή της πρότασης "Project Bond Initiative" από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται να ολοκληρωθεί το  καλοκαίρι του 2012
Σχετικοί σύνδεσμοι :
Παρουσιάσεις συνάντησης εργασίας 21/11Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

Εκπαίδευση στα Πλαίσια του Προγράμματος Αγορά

Στις 14-16-18 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΔΔΑ ένος νέος κύκλος σεμιναρίων - εκπαιδεύσεων. Στις 3 αυτές μέρες, υπήρχαν 3 παραλληλα τμήματα και οι συμμετέχοντες ήταν υπάλληλοι της ΓΓΕ, του ΓΓΔΕ, του Υπουργείου Πολιτισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τελος του Υπουργείου ΑΝάπτυξης και Ναυτιλίας.

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011

Ενημέρωση για τις δράσεις την Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Ως ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης λειτουργούμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού από τον Οκτώβριο του 2009. Οι δράσεις που υλοποιούμε στηρίζονται κυρίως σε υπάρχουσες υποδομές και ανθρωπινό δυναμικό, αφορούν την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση και σε προτάσεις πολιτικής στον τομέα των Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με αναπτυξιακό όφελος. Έως σήμερα έχουμε συμβάλει στον άμεσο σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων που υποστηρίζουν την ανοιχτή διακυβέρνηση, όπως το http://www.opengov.gr, την Διαύγεια( http://diavgeia.gov.gr/), την υποστήριξη εφαρμογής του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση(http://egovplan.gr/ ), την απογραφή (http://apografi.gov.gr/statistics), τα ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα (http://geodata.gov.gr/), την ανοιχτή δημόσια διοίκηση(http://openpad.gov.gr/), το http://ogp.opengov.gr/, κλπ, και με προτάσεις πολιτικής όπου μας ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς.

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011

2ος κύκλος Εκπαιδεύσεων στα Πλαίσια του Προγράμματος Αγορά

 Στις 03-09 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΔΔΑ ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων - εκπαιδεύσεων. Το σεμινάριο είναι τριήμερο.  Στις 3 αυτές μέρες, υπήρχαν 3 παραλληλα τμήματα και οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και σχετικών εποπτευόμενων Φορέων του, του Υπουργείου Αμύνης   και σχετικών εποπτευόμενων Φορέων του..

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011

Συγκρότηση Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Εργου για το πρόγραμμα Δι@υγεια


Στις 8/11/11 υπογράφηκε από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ευσταθία Μπεργελέ, η απόφαση Συγκρότησης και Ορισμού Μελών Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Έργου, με αντικείμενο τον επιχειρησιακό συντονισμό και την υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος Δι@υγεια.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση με ΑΔΑ: 45Β8Χ-Υ7Ξ εδώ.

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011

Συμμετοχή στην Άσκηση Πανόπτης 2011


Τον Μάιου του 2011 προσκληθήκαμε για την συμμετοχή μας στην άσκηση ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2011 η οποία διεξήχθη μεταξύ Δευτέρας 31 Οκτωβρίου και Παρασκευής 4 Νοεμβρίου
Σκοπός της άσκησης ήταν η δοκιμή:
α. Των διαδικασιών λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
β. Των τεχνικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων κυβερνοάμυνας των συμμετεχόντων Κρατών-Μελών.
γ. Των ικανοτήτων συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων κυβερνοάμυνας του Δημοσίου τομέα.
Στην άσκηση συμμετήχαν φορείς του Δημοσίου, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Κρατικές Υπηρεσίας Ασφαλείας καθώς και οι ιδιωτικοί πάροχοι Διαδικτύου της χώρας οι οποίοι διαχειρίζονται το σύνολο του δικτύου της χώρας.

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011

1η Εκπαίδευση στα Πλαίσια του Προγράμματος Αγορά


Στις 02-08 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΔΔΑ ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων - εκπαιδεύσεων. Το σεμινάριο είναι τριήμερο.  Στις 3 αυτές μέρες, υπήρχαν 3 παραλληλα τμήματα και οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και σχετικών εποπτευόμενων Φορέων του, του Υπουργείου Εξωτερικών   και σχετικών εποπτευόμενων Φορέων του..