Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

Επιστολή Παράδοσης


Επιστολή, μαζί με τα σχετικά συνημμένα, που έχει σταλεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού για να οργανωθεί η παράδοση των υπηρεσιών και δράσεων που έχουν αναπτυχθεί και υποστηριχθεί από τον Οκτώβριο του 2009 έως τις 21 Ιουνίου 2012 από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η επιστολή και όλα τα συνημμένα.

--

Συνημμένα:

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΔΕΤ-Αντιπροσωπεία ΕΕ στην Ελλάδα

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΕΔΕΤ στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσα από της υπηρεσίες "private cloud" της ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.