Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010

Μεταφορά opengov σε νέες υποδομές

Πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του opengov και των μέχρι τώρα υποδομών μας στους server που έχουν παραχωρηθεί από το ΕΔΕΤ και έχουμε υλοποιήσει υποδομή virtualization με XEN Hypervisor.

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2010

Δημιουργία περιβάλλοντος συνεργασίας

Εγκαταστάθηκε σε υποδομές της ομάδας μας η πλατφόρμα συνεργασίας status net. Η νέα υπηρεσία βρίσκεται στην διεύθυνση https://me.opengov.gr


Το me.opengov.gr είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας προσανατολισμένη στην ανταλλαγή ιδεών και σύντομων μηνυμάτων μεταξύ των μελών της. Το me.opengov.gr είναι βασισμένο σε ειδικά τροποποιημένη και προσαρμοσμένη έκδοση Status Net

Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ομάδων, ρυθμίσεις προσβασιμότητας / συμμετοχής σε μία ομάδα (group) , παρακολούθησης των εξελίξεων μέσω της πλατφόρμας , μέσω email, RSS κλπ!

Η λογική του αποτελεί επέκταση του twitter, προσφέρει δηλαδή παρόμοια εμπειρία στο χρήστη (user experience).

Μέσα από το me.opengov o χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να:

  • βλέπει μηνύματα άλλων χρηστών

  • να συμμετέχει σε ομάδες μελών

  • να φτιάχνει δικές του ομάδες εργασίες

  • Να έχει δυνατότητες διάδρασης με τους άλλους χρήστες (να αποθηκεύει τα μηνύματά τους, να στέλνει μαζικά μηνύματα)

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα από το me.opengov.gr!

H ομάδα Υποστήριξης βελτιώνει συνεχώς την υπηρεσία στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης χρήσης τη (π.χ κινητό, rss readers, σύνδεση με άλλες εφαρμογές που θα αναπτύξουμε στο μέλλον :-))

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010

Υπηρεσίες "OpenGov Private Cloud"


Συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς και ομάδες διοίκησης έργου για την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων. Η ομάδα μας στην υλοποίηση όλων των δράσεων βασίζεται στην στενή και συστηματική συνεργασία με τα στελέχη του κάθε φορέα, στην αξιοποίηση μεθοδολογιών ´agile development´ και στην αξιοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων. Συνολικά διατίθενται 119 VM’s από 19 διακομιστές(servers) του ΕΔΕΤ για τα παρακάτω συστήματα και εφαρμογές.

Η υποστήριξη στα παρακάτω συστήματα διαφέρει ανά περίπτωση και αφορά μια ή παραπάνω από τις εξής τρεις λειτουργίες: 1)σχεδιασμός/ανάπτυξη/συντήρηση εφαρμογών, 2)υπηρεσίες συντήρησης εφαρμογών του λογισμικού συστήματος, 3) Συμβουλευτική υποστήριξη για την καλύτερη χρήση των εφαρμογών.  

Οι υπηρεσίες διατίθενται ως “private cloud¨ από διακομιστές(servers) του ΕΔΕΤ, με την τεχνική υποστήριξη του κέντρου διαχείρισης δικτύου του ΕΔΕΤ.
   Ο πλήρης πίνακας των συστημάτων εδώ.