Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

Συγκρότηση Ομάδας Ταυτοποίηση και Διόρθωση στοιχείων ακινήτων

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων συστάθηκε  Ομάδα Εργασίας για Ταυτοποίηση και Διόρθωση στοιχείων ακινήτων, με αντικείμενο την Ταυτοποίηση των στοιχείων των ακινήτων και τις αντικειμενικές αξίες.

Απόφαση συγκρότησης ΟΔΕ.

Παρουσίαση του Προγράμματος Αγορά

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

Πρόσκληση για τη συγκρότηση διαρκούς επιτροπής με αντικείμενο την προετοιασία των απαιτούμενων ενεργειών στο Open Government Partnership


Το Open Government Partnership είναι μια παγκόσμια προσπάθεια για να γίνουν οι κυβερνήσεις πιο διαφανείς και αποτελεσματικές μέσα από θεσμούς που ενδυναμώνουν τους πολίτες. Είναι μια πολυμερής πρωτοβουλία που αποσκοπεί να διασφαλίσει συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την προώθηση τη διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.
Το Open Government Partnership ξεκίνησε τυπικά να λειτουργεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2011 όταν οι κυβερνήσεις των 8 ιδρυτικών χωρών (Βραζιλία, Ινδονησία, Μεξικό, Νορβηγία, Φιλιππίνες, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες) προσυπέγραψαν τη διακήρυξη για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και ανακοίνωσαν τα σχέδια δράσης των χωρών τους. Περισσότερες πληροφορίες για το Open Government Partnership στην ιστοσελίδα http://www.opengovpartnership.org/.
Η Ελλάδα προσεκλήθη και συμμετείχε από τον περασμένο Ιούλιο σε σχετική προπαρασκευαστική συνάντηση. Επίσης έχει ήδη αποστείλει επιστολή με την οποία εκφράζει την πρόθεσή της να συμμετέχει επίσημα στο Open Government Partnership. Η συμμετοχή της χώρας μας στο OGP συνεπάγεται την υποχρέωση να υποβάλουμε ένα σχέδιο δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση το οποίο πρέπει να διαμορφώσουμε μέσα από ευρεία διαβούλευση με φορείς της κοινωνίας των πολιτών εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς επίσης και τη δέσμευση για ανεξάρτητες αναφορές για την πρόοδο που θα συντελείται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης. Η χώρα μας έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της ανοικτής διακυβέρνησης μέσα από το πρόγραμμα Διαύγεια, την δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση αλλά και άλλες λιγότερο γνωστές δράσεις (Δείτε περισσότερα στο http://ogp.opengov.gr )
Για την υλοποίηση των παραπάνω θα συγκροτηθεί διαρκής επιτροπή με αντικείμενο την προετοιμασία, το συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την συμμετοχή της Ελλάδας στο Open Government Partnership καθώς και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Παρουσίαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ - 2η συνάντηση συντονιστικής ΟΔΕ

Στις 14/12/2011 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η 2η συνάντηση συντονιστικής ΟΔΕ Διαύγεια. Στα πλαίσια της συνάντησης παρουσιάστηκε αναλυτικά το Πρόγραμμα Αγορά στα μέλη της ΟΔΕ.

Ηλεκτρονικό Μητρώο: 3η Συνάντηση στο ΓΛΚ για τη διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα τη διασύνδεση του Πληροφορικαού τους Συστήματος τόσο με το Πρόγραμμα Διαύγεια όσο και με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν μέλη τόσο από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όσο και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αλλά και από την εταιρεία που έχει υλοποιήσει το Πληροφοριακό τους Σύστημα.