Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Παρουσίαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ - 2η συνάντηση συντονιστικής ΟΔΕ

Στις 14/12/2011 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η 2η συνάντηση συντονιστικής ΟΔΕ Διαύγεια. Στα πλαίσια της συνάντησης παρουσιάστηκε αναλυτικά το Πρόγραμμα Αγορά στα μέλη της ΟΔΕ.Παρουσιάστηκε τόσο το επιχειρησιακό όσο και το τεχνικό μέρος του Προγράμματος καθώς και οι επιπρόσθετες ενέργειες που έχουν υλοποιηθέι μέχρι σήμερα ( ΟΔΕ, καταγραφή διαδικασιών).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης και με το πέρας της παρουσίασης πραγματοποιήθηκε συζήτηση για το πως μπορούν να συνεργαστούν τα δύο συστήματα ώστε να παρέχουν τη βέλτιστη πληροφορία στους τελικούς χρήστες.

Τέλος, στη συνάντηση παρευρέθηκαν και μέλη του ΣΑΤΕ οι οποίοι ανέφεραν ότι για η συμμετοχή τους παρουσίαση του Προγράμματος Αγορά για την εφαρμογή του ν.4013/2011 ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα αφού το τμήμα που αφορά στα δημόσια έργα προσεγγίζει το χρόνιο αίτημα του Συνδέσμου τους για δημοσίευση όλων των πληροφοριών περί των
συμβάσεων δημοσίων έργων, ως προαπαιτούμενου της διαφάνειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου