Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: 3η Συνάντηση στο ΓΛΚ για τη διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα τη διασύνδεση του Πληροφορικαού τους Συστήματος τόσο με το Πρόγραμμα Διαύγεια όσο και με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν μέλη τόσο από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όσο και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αλλά και από την εταιρεία που έχει υλοποιήσει το Πληροφοριακό τους Σύστημα.Αποτελεί συνέχεια της 2ης συνάντησης και συζητήσαμε με συγκεκριμένα θέματα και παρουσίαση με πρότυπα έγγραφα των Αιτημάτων και των Εντολών Πληρωμής.

Ξεκαθαρίστηκαν συγκεκριμένα θέματα. Πιο συγκεκριμένα
α) δεν έχουν ένα μοναδικό κλειδί, αλλά το κλειδί τους είναι συνδιασμός Κωδικός Ανάληψης, Έτος ανάληψης και γ) τύπος εγγράφου
β) κρατάνε έναν μοναδικό κωδικό στο ΟΠΣ για την κάθε εγγραφή αλλά δεν παρέχεται σαν πληροφορία πουθενά αυτή τη στιγμή. Είναι εσωτερικό. Ανέφεραν βέβαια ότι μπορούν να το δίνουν στους φορείς κατά της έγκριση της δαπάνης τους, αλλά αυτό αλλάζει λίγο τις διαδικασίες τους.
Για πολυετής κωδικούς , στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι μηδενίζεται ο κωδικός στο τέλος του χρόνου κα δημιουργείται νέος με την αρχή του νέου χρόνου.
Ανάληψη υποχρέωσης
Για όλη τη διαδικασία υπάρχει ήδη έτοιμο και υλοποιημένο ένα web service το οποίο χρησιμοποιείται από το taxisnet.

Διαδικασία που ακολουθείται
 1. Ο Φορέας δημιουργεί ένα αίτημα
 2. Το αίτημα το στέλνουν στην ΥΔΕ
 3. Οι ΥΔΕ καταχωρούν τα βασικά στοιχεία στο ΟΠΣ και καταχωρίζουν στο βιβλίο τη δαπάνη . Τότε βγαίνει και ο αριθμός ανάληψης (Α/Α στα βιβλία).
 4. Γίνεται η έγκριση και βγαίνει και το νούμερο - κωδικό του ΟΠΣ. Αμέσως σφραγίζει και το έγγραφο με το αίτημα
 5. Ο Φορέας παίρνει πίσω την έγκριση και την καταχωρεί στη Διαύγεια. Τότε παίρνει ΑΔΑ από τη Διαύγεια.
Η σφραγίδα κάτω αριστερά έχει έτος, Α/Α στα βιβλία και υπόλοιπο . Δεν έχει τον κωδικό του ΟΠΣ. Μπορούν να το προσθέσουjavascript:void(0)ν αλλά νομίζω ότι θα αλλάξει η διαδικασία των Φορέων.
Συσχετίσεις : 1 Αίτημα = 1 Α/Α (αριθμός ανάληψης) = 1 ΚΑΕ
Πληρωμές
Για τις πληρωμές αυτό που μπορεί να μας παρέχει σαν πληροφορία είναι:
 1. Όλα τα στοιχεία
 2. Εδώ υπάρχει αρχείο γιατί το ετοιμάζει η ΥΔΕ
 3. Κατάσταση πληρωμής
 • Ολοκληρώθηκε
 • Εκκρεμεί
 • Ακυρώθηκε
Δυστυχώς δεν έχουν υλοποιημένο τέτοιο service. Οπότε αυτό πρέπει να το φτιάξουν.

Διαύγεια
Στην Διαυγεια καταχωρούνται οι Αναλήψεις Υποχρέωσης και τα Εντάλματα Πληρωμής.
Το Πρόβλημα που υπάρχει είναι οτι και στις 2 περιπτώσεις καταχωρείτα αρχείο.
Για την Ανάληψη Υποχρέωσης δεν υπάρχει αρχείο από το ΟΠΣ οπότε τέθηκε το ερώτημα τι γίνεται και με ποια σειρά.
 • Να καταχωρούν το αρχείο πρώτα στη Διαύγεια και μετά να προστίθονται τα υπόλοιπα στοιχεία από το ΟΠΣ? Αυτό σημαίνει ότι
 • Η Ανάληψη έχει εκ των προτέρων ΑΔΑ
 • Το ΟΠΣ προσθέτει στην Ανάληψη ΑΔΑ
 • Να καταχωρεί το ΟΠΣ στη Διαύγεια και μετά ο Φορέας να προσθέτει τα υπόλοιπα στοιχεία?
 • Για τις πληρωμές δεν υπάρχει πρόβλημα αφού τα έχουν όλα τα στοιχεία
Αγορά
Στην αγορά τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Ο λόγος είναι ότι στο Αγορά καταχωρείται το πρωτογενές αίτημα οπότε υπάρχει ο ΑΔΑ μέσα στο αρχείο που θα παίρνει η ΥΔΕ προς έγκριση.
Αυτό σημαίνει οτι το ΟΠΣ θα έρχεται και θα εγκρίνει τα πρωτογενή αιτήματα. Βέβαια και εδώ υπάρχει το πρόβλημα με το αρχείο και την ανάλυση του κόστους ανά αντικείμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου