Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010

Αξιοποίηση της πείρας του τραπεζικού τομέα...

Αξιοποίηση της πείρας του τραπεζικού τομέα αλλά και των καλών πρακτικών φορέων του δημοσίου τομέα. Δυνατότητες μεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης υφισταμένων υποδομών και συστημάτων.


Συνοπτική παρουσίαση απόψεων και συμπερασμάτων της Συνάντησης Εργασίας της 20ης Οκτωβρίου 2010, Γιάννης Καλογήρου (ΕΜΠ) και Αλέξανδρος Κύρτσης (ΕΚΠΑ)

Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού. Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν να διαπιστωθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της συσσωρευθείσης πείρας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών και η ανάπτυξη των διαδικασιών παραγωγής πληροφορίας (που θεωρείται απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης), μέσω της συνεργασίας των Διευθύνσεων Πληροφορικής των Τραπεζών και των ­Κέντρων Πληροφορικής των Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και των οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν 70 περίπου στελέχη της δημόσιας διοίκησης, οργανισμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των Τραπεζών που ασχολούνται με την ανάπτυξη και τη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών και ειδικοί εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με τη λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ειδικότερα συμμετείχαν: διευθυντικά στελέχη των ελληνικών τραπεζών που ασχολούνται με την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών, διευθυντές και στελέχη πληροφορικής της δημόσιας διοίκησης και φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, πανεπιστημιακοί και ερευνητές, σύμβουλοι της κυβέρνησης, συνεργάτες της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010

GeoDataCamp 2010: Ανοικτή Πρόσκληση

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση χωρίς περιορισμούς, σε γεωχωρικά δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης μέσω του geodata.gov.gr. Το πρώτο βήμα για τη διαφάνεια και τη συμμετοχή όλων μας στη διαχείριση του χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος είναι γεγονός.

Τώρα είναι η ώρα να καθορίσουμε τα επόμενα βήματα για το άνοιγμα των δεδομένων και να βοηθήσουμε, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας μας.

Στις 19-20/11/2010, διοργανώνεται το πρώτο GeoDataCamp, μια ανοικτή συνάντηση εθελοντών, χρηστών και πολιτών, που θέλουν να ενισχύσουν τα ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα και την αξιοποίησή τους.

Κεντρικός στόχος του GeoDataCamp είναι να αναπτύξουμε μέσα σε μία ημέρα υπηρεσίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούν ανοικτά δεδομένα της δημόσιας διοίκησης. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες μπορούν να καλύπτουν οποιοδήποτε στόχο ή ανάγκη της δημόσιας διοίκησης, των πολιτών ή των επιχειρήσεων.

Έχετε λοιπόν όρεξη να γράψετε κώδικα; Έχετε μια καλή ιδέα; Θέλετε να σας δείξουμε πως χρησιμοποιείτε ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα; Ελάτε!

Για περισσότορες πληροφορίες, εδώ μπορείτε να βρείτε το κείμενο της πρόσκλησης.

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010

[online!]Διαύγεια - API Ανοιχτών Δεδομένων, Έκδοση 0.2.1


Με το Πρόγραμμα Διαύγεια [Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010)] όχι μόνο θεσμοθετείται η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, αλλά και παρέχονται τα εργαλεία που είναι αναγκαία για την ουσιαστική και ανοιχτή πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές.

Η ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια δεδομένα αποτελεί συστατικό στοιχείο για μια ουσιαστικής συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή και στην κοινωνία της πληροφορίας. Η δημοσίευση των πράξεων των δημοσίων οργάνων είναι ένα σημαντικό βήμα το οποίο έρχεται να ολοκληρωθεί με την παροχή μίας ανοιχτής υπηρεσίας που επιτρέπει την περαιτέρω χρήση και επεξεργασία των σχετικών δεδομένων και την αναζήτηση συγκεκριμένων πράξεων μέσα από μία σειρά από παραμέτρους όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα σελίδα.
Τα Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα αποτελούν κτήμα όλων μας και η ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά συνταγματικά κατοχυρωμένο (άρθρο 5 Α του Συντάγματος), θεμελιώδες δικαίωμα όλων των Ελλήνων πολιτών. Το API των Ανοιχτών Δεδομένων προσφέρει τη δυνατότητα άντλησης αποφάσεων και διοικητικών πράξεων που έχουν αναρτηθεί στο πλαίσιο της Διαύγειας με χρήση ανοιχτών προτύπων. Όλα τα δεδομένα που αντλούνται από το σύστημα είναι διαθέσιμα με άδεια χρήσης Creative Commons - Αναφορά Προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει, αναπαράγει και τροποποιήσει τα Δεδομένα αυτά χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό, πέραν της υποχρέωσης αναφοράς στην πηγή και της ρητής διαφοροποίησης του δευτερογενούς υλικού που τυχόν παραχθεί από το πρωτότυπο υλικό.
Το API ακολουθεί τη λογική του REST και επιστρέφει τα δεδομένα σε μορφή XML, σύμφωνα με το δημοσιευμένο XSD. Στην παρούσα έκδοση (0.2.1) παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες
περισσότερα : http://opendata.diavgeia.gov.gr/ 

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010

Δύο μήνες geodata.gov.gr

Το geodata.gov.gr σύντομα συμπληρώνει τους 2 πρώτους μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας του. Τι συνέβη σε αυτούς τους πρώτους μήνες; Ποια ήταν η αποδοχή του κοινού; Στη συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε μια σταχυολόγηση των σημαντικότερων συμπερασμάτων και αναφορών στο Διαδίκτυο.

  • Επισκεψιμότητα: Έχουμε δεχθεί πάνω από 65.000 επισκέπτες, που προέρχονται από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα αρχεία που φιλοξενούμε έχουν μεταφορτωθεί περισσότερες από 14.000 φορές (όγκος 2,7TB).
  • Διαθεσιμότητα: Το geodata.gov.gr δεν ήταν διαθέσιμο για συνολικά 90 λεπτά σε αυτούς τους 2 μήνες.
  • Συμμετοχή: Περισσότεροι από 20 συμπολίτες μας έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να συνεισφέρουν ενεργά στην επεξεργασία και καθαρισμό των δεδομένων. Έχουμε δεχθεί αρκετά ανώνυμα και επώνυμα αιτήματα από δημοσίους υπαλλήλους προκειμένου να διαθέσουμε τα δεδομένα των υπηρεσιών τους ανοικτά.
  • Σχόλια και αναγνώριση: Η ύπαρξη του geodata.gov.gr δημοσιεύτηκε στα περισσότερα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της χώρας, σε blogs και σε διεθνείς διαδικτυακές πύλες. Ο αντίκτυπος είναι παραπάνω από ενθαρρυντικός. Η Ελλάδα αναγνωρίζεται για την πρωτοπορία και την καινοτομία της σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενδεικτικά:
    • Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 8 χώρες σε όλο τον κόσμο που προσφέρουν ανοικτά δεδομένα, μεταξύ των ΗΠΑ, Μεγάλης Βρετανίας, Αυστραλίας, κτλ. Μπορείτε να δείτε τον χάρτη στο www.data.gov/community.
    • Η Ιταλική έκδοση του Wired φιλοξενεί άρθρο στο οποίο η Ελλάδα αναφέρεται ως υπόδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες στον κόσμο. Επί λέξη: "παρά την κρίση - ή ίσως ακριβώς λόγω της κρίσης και προσπαθώντας να βγει από αυτήν το συντομότερο δυνατό - η Κυβέρνηση σθεναρά αποφάσισε να επενδύσει χρόνο και πόρους σε ένα έργο για την κοινοχρησία γεωχωρικών δεδομένων.. Είναι ένα καλό μάθημα για μια χώρα σαν τη δική μας (σημ. μετφρ. Ιταλία) η οποία αποφάσισε να αναστείλει κάθε επένδυση στην καινοτομία..."
    • Το geodata.gov.gr δημοσιεύτηκε ως παράδειγμα καλής πρακτικής στο διαδικτυακό τόπο ePractice.eu.

Οι στόχοι μας για τους επόμενους μήνες είναι να εμπλουτίσουμε το geodata.gov.gr με περισσότερα δεδομένα, να προσφέρουμε επιπλέον υπηρεσίες προς τους πολίτες και να ξεκινήσουμε την διόρθωση των δεδομένων της δημόσιας διοίκησης με τη συμμετοχή όλων μας.

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010

Ανωνυμοποίηση - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Πρόταση για το τέλος του Αρ. 5 του Νόμου για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. 

6. Η διάθεση πληροφοριών που προκύπτουν από τη βάση δεδομένων προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους που δεν προβλέπονται στις παρ. 1, 2, 3 και 4, πραγματοποιείται με την με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει. Η διάθεση των εν λόγω πληροφοριών γίνεται μέσω την ανωνυμοποίησής τους, δηλαδή της απαλοιφής από τα πρωτογενή δεδομένα οποιουσδήποτε στοιχείου μπορεί να οδηγήσει άμεσα ή έμμεσα, δηλαδή μέσω της συνδυαστικής επεξεργασίας με άλλες πηγές δεδομένων, στον εντοπισμό του φυσικού προσώπου στο οποίο αφορούν τα πρωτογενή δεδομένα.

Οι τεχνικές ανωνυμοποίησης περιλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες για το χειρισμό των δεδομένων και ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε τεχνικό επίπεδο, καθώς και εγγυήσεις για την ανθεκτικότητα της διαδικασίας από τη συνδυαστική επεξεργασία άλλων βάσεων δεδομένων και πληροφοριών. Επιπλέον, πριν την εφαρμογή τους, τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διάθεση ανωνυμοποιημένων στοιχείων που μπορούν να οδηγήσουν άμεσα ή έμμεσα σε γνώση των προσωπικών δεδομένων φυσικού προσώπου εντός μίας ομάδας μικρότερης των 10.000 φυσικών προσώπων.

Οι πιθανές τεχνικές ανωνυμοποίησης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τεχνικές ανωνυμοποίησης που ισχύουν με την εφαρμογή του νόμου, αποτελούν:
•       Η διάθεση στατιστικών στοιχείων για όλη τη χώρα.
•       Η διάθεση στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο Περιφέρειας.
•       Η διάθεση στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο Δήμου.


--

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010

Εισηγηση για την Κεντρική Προμήθεια Δεδομένων Τηλεπισκόπησης

Δεδομένα τηλεπισκόπησης (αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες), χρησιμοποιούνται από πολλούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης για την εκτέλεση του έργου τους (ΟΠΕΚΕΠΕ, Κτηματολόγιο Α.Ε., ΟΚΧΕ, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ΥΠΕΚΑ, κτλ). Τα προϊόντα αυτά προμηθεύονται ανεξάρτητα από κάθε φορέα, με άδεια που απαγορεύει τη χρήση τους από άλλες δημόσιες αρχές και με κόστος που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 7εκ. ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι σπατάλη πόρων και χαμένες ευκαιρίες ανάπτυξης για τη χώρα. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. Πυροσβεστικό Σώμα), η απουσία πόρων για την προμήθεια δεδομένων τηλεπισκόπησης και η αδυναμία για την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων που έχουν προμηθευτεί άλλες δημόσιες αρχές, είναι καταστροφική.

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010

Έναρξη του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ + Χαρακτηριστικά


Στην πλήρη ανάπτυξή της Διαύγειας – στα τέλη Μαρτίου –   θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς Ν.Π.Δ.Δ., όργανα διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010

Θεσμική θωράκιση των πολιτικών της ανοικτής διακυβέρνησης


Περίληψη

Αντικείμενο αυτής της εισήγησης είναι η θεσμική θωράκιση των πολιτικών της ανοικτής διακυβέρνησης και συγκεκριμένα της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης, των εργαστηρίων ανοικτής καινοτομίας (Labs.OpenGov.gr) και των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση μετακλητών θέσεων.

Για τις δύο πρώτες δράσεις του OPENGOV προτείνεται, μέσα από την αξιολόγηση της τρέχουσας εμπειρίας και τη μελέτη διεθνών παραδειγμάτων συμμετοχικής πολιτικής, η υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση προτείνεται η σταδιακή υπαγωγή τους σε ανεξάρτητη αρχή στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να διασφαλιστεί το κύρος και η αξιοπιστία της διαδικασίας. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος της κυβέρνησης στο οποίο θα συγκεντρώνονται χρήσιμα δεδομένα και δείκτες που απεικονίζουν την πορεία του κυβερνητικού έργου. Στην εισήγηση αναφέρονται συνοπτικά οι ελλείψεις και οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι μονάδες που θα αναλάβουν την ευθύνη για την εμπέδωσή τους και την παραγωγή θεσμικής μνήμης για αυτές τις πολιτικές ανοικτής διακυβέρνησης.