Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010

Έναρξη του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ + Χαρακτηριστικά


Στην πλήρη ανάπτυξή της Διαύγειας – στα τέλη Μαρτίου –   θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς Ν.Π.Δ.Δ., όργανα διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
1.Mερικά Χαρακτηριστικά
-  Εισάγεται  για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης όλων των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ( λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις πράξεις που αφορούν την εθνική άμυνα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα).
- Oι πράξεις και αποφάσεις των φορέων δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στους ειδικούς δικτυακούς τόπους του Προγράμματος.  Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η πράξη πιστοποιείται ότι έχει αναρτηθεί  αποκτώντας  έναν μοναδικό αριθμό  Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).
- Οι πολίτες (όλοι οι ενδιαφερόμενοι) θα μπορούν να αναζητούν τις πράξεις των Υπουργείων και των Φορέων απλά και εύκολα χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά και θεματικές κατηγορίες (μετα-δεδομένα), με τις οποίες είναι καταχωρημένη η κάθε πράξη . Επίσης  μπορούν να αναζητήσουν και με το όνομα ή με την ιδιότητα  του  Τελικού Υπογράφοντα της (et.diavgeia.gov.gr)
Παράλληλα είναι  διαθέσιμη “ηλεκτρονική βιβλιοθήκη” με το ιστορικών πράξεων που έως σήμερα δεν ήταν εύκολο να αναζητηθούν. (Χρήσιμη και για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και την καθημερινή διεκόλυνση της δουλειάς )
- Το Πρόγραμμα – κατα την γνώμη μου -  επιχειρεί παράλληλα  μια σταδιακά αλλαγή κουλτούρας στην δημόσια διοίκηση :
Για τις ανάγκες εφαρμογής έχουν συσταθεί Ομάδες Διοίκησης Έργου ( ΟΔΕ ) που  αποτελούνται από στελέχη με απλές  γνώσεις χειρισμού Η/Υ και με γνώση διοικητικών – νομικών θεμάτων .Tα στελέχη αυτά ανήκουν οργανικά  στα σημεία έκδοσης των πράξεων ( ώστε επιχειρησιακά το εγχείρημα να είναι βιώσιμο δεδομένου ότι  η ΟΔΕ να είναι  πρώτου επιπέδου δομές  που θα φέρουν εις πέρας  το συντονισμό και την κλιμάκωση του έργου) .
Οι Ομάδες αυτές  αποτελούν μια  μαγιά στελεχών  με τεχνογνωσία και με ψηφιακή κουλτούρα τα οποία  δυνητικά μπορούν να είναι πρεσβευτές της Δημόσιας Διοίκησης υποστηρίζοντας   ανάλογες μελλοντικές  θεσμικές καινοτομίες !
2.Συντονισμός και  Τρόπος Οργάνωσης του Εργου :
To πρόγραμμα συντονίζεται από το  το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠΕΣΑΗΔ) . Για την Οργάνωσή της Εφαρμογής τα Υπουργεία έχουν προχωρήσει στη σύσταση Ομάδων Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) οι οποίες εφαρμόζουν το νόμο και συντονίζουν τους εποπτευόμενους φορείς τους .
Το όλο έργο υποστηρίζεται επιχειρησιακά με την λειτουργία ειδικού ενημερωτικού δικτυακού τόπου που λειτουργεί στην διεύθυνση diavgeia.gov.gr και με υπηρεσία υποβολής αιτημάτων υποστήριξης και προτάσεων βελτίωσης ( helpdesk) στο οποίο έχουν πρόσβαση οι πολίτες και οι φορείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου