Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010

Έναρξη Υπηρεσίας Ενημέρωσης μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί απο σήμερα η Υπηρεσία Ενημέρωσης μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το email, το όνομά τους και να επιλέξουν τον φορέα που τους ενδιαφέρει. Με αυτόν τρόπο θα λαμβάνουν ενημέρωση για δημόσιες διαβουλεύσεις και για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης.

Μπορείτε να εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/home/?page_id=99.

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΔΕΤ - Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΕΔΕΤ στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του γραφείου του Αντιπροέδρου και άλλων υπηρεσιών της Κυβέρνησης και της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας σε δράσεις που αφορούν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

Παραδείγματα καλής πρακτικής: geodata.gov.gr

Α. Σύντομο ιστορικό

Η ελεύθερη διάθεση δεδομένων προς τους πολίτες είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες που τέθηκαν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Λόγω της σημασίας των γεωχωρικών δεδομένων για την ανάπτυξη της χώρας, αποτέλεσαν διακριτή δράση ΤΠΕ (Γεωδεδομένα και Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα). Είναι η μόνο δράση ΤΠΕ που ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ η πρόοδός της είναι πλήρως καταγεγραμμένη.
Η δράση περιελάμβανε τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Τηλεπικοινωνιακά Τέλη Δημοσίου

Σε συνέχεια των κατευθύνσεων απο τον Πρωθυπουργό και των συζητήσεων μας
αναφορικά με τον έλεγχο και τη περιστολή της δαπάνης στα τηλεπικοινωνιακά τέλη
του Δημοσίου, σας στέλνω σχετική εισήγηση. θα ήθελα να σημειώσω πως η εισήγηση
για Εννιαία Αρχή Πληρωμών των Τηλεπικοινωνιακών Τελών του Ελληνικού Δημοσίου
στηρίζεται σε τρείς βασικές αρχές

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010

Aνασχεδιασμός ιστοχώρου OpenGov.gr

Ενεργοποιηθήκε ο ανασχεδιασμένος ιστοχώρος του OpenGov.gr.

Περιλαμβάνει:

 • Social media συνδέσμους
 • Οργάνωση του περιεχομένου της πρώτης σελίδας
  • Ειδικός χώρος προβολής των Ενεργών Προσκλήσεων
  • Ειδικός χώρος προβολής των Διαβουλεύσεων (και προβολή της κατάστασής τους)
 • Χώρος προβολής σημαντικών δράσεων (slider με εναλασσόμενο περιεχόμενο)
 • Τροφοδότηση με RSS απο τους ιστοχώρους του  http://www.primeminister.gov.gr/  και http://government.gov.gr/
 • Ενσωμάτωση Αγγλικής Ιστοσελίδας.
 • Άμεση πρόσβαση στην πληροφορία που αφορά τον εκάστοτε φορέα μέσω πλευρικού μενού.
Σκοπός της ανασχεδιασμένης ιστοσελίδας ειναι να ενημερώνεται ο χρήστης ηδη απο την πρώτη του επίσκεψη σε αυτή και να εντοπίζει με ευκολία το περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει.

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010

Συνέδριο Eurovoc conf day 2

Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου είχε να κάνει περισσότερο με συναντήσεις μεανθρώπους και λιγότερο με παρουσιάσεις. Θα ξεκινήσω με τις παρουσιάσεις καικυρίως με την πρώτη όπου ο Ralf Steinberger παρουσίασε την εφαρμογήαυτόματης ταξινόμισης κατά Eurovoc. Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή καιτον Steinberger δίνω παρακάτω.

Συμμετοχή στην Νατοϊκή Άσκηση NCDEX10


Τον Σεπτέμβριο του 2010 προσκληθήκαμε για την συμμετοχή μας στην άσκηση Κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ με την ονομασία Cyber Defence Exercise 2010 (NCDEX10) Cyber Coalition η οποία πρόκειται να διεξαχθεί μεταξύ 16 - 19 Νοεμβρίου 2010. 

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2010

Συνέδριο Eurovoc conf day 1

Το EuroVoc είναι μια πολύγλωσση και πολυτομεακή συλλογή όρων που καλύπτει την ορολογία των διαφόρων τομέων δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες. Το EuroVoc είναι διαθέσιμο στις 22 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανέζικα, ελληνικά, εσθονικά, ισπανικά, ιταλικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, oλλανδικά, oυγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά), στη γλώσσα μιας υποψήφιας χώρας (κροατικά) και στη γλώσσα μιας χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (σερβικά).

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010

Εισήγηση: Μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ευρυζωνικότητας


Η Μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) και Ευρυζωνικότητας σχεδιάζει και εισηγείται πολιτικές, στρατηγικές και δράσεις για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΤΠΕ και Ευρυζωνικότητας στον Πρωθυπουργό.


Συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία για την υλοποίηση πολιτικών, στρατηγικών και δράσεων σε αυτά τα θέματα και συνεισφέρει στην παρακολούθηση των δράσεων αυτών των οποίων η προτεραιότητα και σημαντικότητα απορρέει από τον κυβερνητικό προγραμματισμό.

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010

Ενεργοποίηση Καναλιών Κοινωνικής Δικτύωσης της Ανοικτής Διακυβέρνησης

Απο σήμερα ενεργοποίηθηκαν και λειτουργούν τα ακόλουθα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης:

Για τις ανάγκες του Twitter χρησιμοποιείται επίσης το hashtag #opengovgr (http://twitter.com/search?q=%23opengovgr).

Στις παραπάνω σελίδες αναρτώνται ενημερώσεις για νέες διαβουλεύσεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και για δράσεις που γίνονται στο πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης.

Γεωχωρικά Δεδομένα

Η σημασία της γεωχωρικής πληροφορίας για τη λειτουργία του κράτους και την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι δεδομένη για πλήθος αναγκών. Στην παρούσα χρονική στιγμή τα σύνολα δεδομένων που περιλαμβάνουν γεωχωρική πληροφορία και μπορούν με αξιοπιστία να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν σε όλο το εύρος της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης είναι ελάχιστα. Υπάρχει επανάληψη πληροφορίας, μικρή επαναχρησιμοποίηση και ελάχιστες διασυνδέσεις μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να επαρκούν οριακά για την υποστήριξη της υλοποίησης πολιτικής σε πληθώρα θεμάτων, όπως το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την υγεία, την εκπαίδευση, την ανάδειξη της πολιτισμικής μας κληρονομιά, την απασχόληση.

Ο διαμοιρασμός γεωχωρικής πληροφορίας μεταξύ της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί πολιτική πρωτοβουλία με επείγον χαρακτήρα, λόγω μιας πληθώρας σχεδιαζόμενων οριζόντιων παρεμβάσεων για την καλύτερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, την εξυπηρέτηση του πολίτη και την αξιοποίηση του αναπτυξιακού αποθέματος της χώρας.

Ενημερωτικό Σημείωμα Δράσης για την ανάπτυξη Υπολογιστικών Κέντρων Δεδομένων του Δημοσίου


Εισαγωγή:

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης σε υπολογιστικές υποδομές, σε διεθνές επίπεδο, αναπτύσσονται μεγάλα υπολογιστικά κέντρα που παρέχουν οριζόντια πληροφοριακές υποδομές και υπηρεσίες. Τα υπολογιστικά κέντρα αθροίζουν τη ζήτηση σε πληροφοριακά συστήματα, εξασφαλίζουν ασφάλεια δεδομένων και υπηρεσιών και τεράστια οικονομία κλίμακας. Αποτελούν βιώσιμες υποδομές καθώς επιτυγχάνεται οικονομία από την οριζόντια λειτουργία και μέγιστη αξιοποίηση των πόρων που διαθέτουν, προσφέροντας ακριβώς τις απαιτούμενες υποδομές για κάθε φορέα, κάθε στιγμή.

Το κόστος προμήθειας και κυρίως λειτουργίας πληροφοριακών υποδομών, κατανεμημένα, σε κάθε μικρό ή μεγάλο οργανισμό, είναι τεράστιο. Το ελληνικό δημόσιο έχει άνω των 2.000 μεγάλων φορέων που εποπτεύει και χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων και για τις απαιτούμενες υπολογιστικές υποδομές. Ενδεικτικά στο ΕΠ ΚτΠ στο 3ο ΚΠΣ, δαπανήθηκαν άνω των 300Μ€ σε προμήθεια εξυπηρετητών. Το κόστος μόνο του ρεύματος για τη συνολική λειτουργία του κάθε εξυπηρετητή, για κάθε έτος, ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 20% του κόστους κτήσης. Η μέση εκτίμηση ωφέλιμης απόδοσης του, σύμφωνα με τις διεθνείς νόρμες, δεν ξεπερνά το 5%.

Μητρώα Φυσικών-Νομικών Προσώπων και Περουσιακών Στοιχείων

Η ύπαρξη αξιόπιστων μητρώων αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις τεχνολογίες πληροφορικής, τόσο η πληρότητα των ηλεκτρονικών μητρώων που τηρούνται από τους φορείς όσο και η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα αποτελούν τη βάση για την υλοποίηση των μεγάλων δράσεων πληροφορικής στο χώρο της Οικονομίας, της Υγείας, της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πληθώρας αποσπασματικών ηλεκτρονικών μητρώων που τηρούνται ανεξάρτητα από διαφορετικούς φορείς, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα της μεταξύ τους επικοινωνίας. Αυτό προκαλεί εξαιρετικές δυσκολίες στην υλοποίηση οριζόντιων δράσεων, και κατ'επέκταση στην άσκηση κεντρικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ξεκινήσει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς( δείτε για παράδειγμα μνημόνιο που περιγράφει το πλαίσιο συνεργασίας http://bit.ly/eYDy9v ) από το Νοέμβριο του 2009 την προσπάθεια δημιουργίας των τριών βασικών Εθνικών Μητρώων, και συγκεκριμένα:
 1. Μητρώο Φυσικών Προσώπων. Αφορά τους Έλληνες πολίτες, είτε διαμένουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και τους αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 2. Μητρώο Νομικών Προσώπων. Αφορά α) τους φορείς που ανήκουν, εποπτεύονται ή χρηματοδοτούνται από Δημόσιους Πόρους και β) όλους τους υπόλοιπους φορείς που συναλλάσσονται με το Κράτος.
 3. Μητρώο Περουσιακών Στοιχείων. Αφορά την καταγραφή υλικών και άυλων αξιών.
Τα παραπάνω μητρώα απαιτούνται για την υλοποίηση πλήθους μεγάλων δράσεων, με έμφαση την παρακολούθηση των δαπανών και της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων, τη διαχείριση των προμηθειών, την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και την απλοποίηση των διαδικασιών στις σχέσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων με το Κράτος. Επισημαίνουμε ότι τέτοιες δράσεις αποτελούν βασικούς στόχους του Μνημονίου.

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010

Αγορά Καυσίμων, εισήγηση της ομάδας συντονισμού έργων ΤΠΕ


Στην αγορά των καυσίμων εντοπίζονται προβλήματα που αφορούν κυρίως την φοροδιαφυγή που οφείλεται αφενός στο λαθρεμπόριο και αφετέρου στον έλεγχο(νοθεία και μη καταβολή αναλογούντων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης). Το λαθρεμπόριο εντοπίζεται στο ναυτιλιακό καύσιμο, στο πετρέλαιο θέρμανσης και στις εικονικές εξαγωγές.

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010

πρώτη συνεδρίαση των συντελεστών του digitalgreece2020


Την πρώτη τους κοινή συνεδρίαση είχαν χθες Τετάρτη 3 Νοεμβρίου η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Στρατηγικής, οι Συντονιστές και οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των Ομάδων Εργασίας στα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Στόχος της συνεδρίασης αυτής ήταν η ενημέρωση, ο συντονισμός των εργασιών του Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020 (www.digitalgreece2020.gr) και ο πρώτος σχεδιασμός άμεσων δράσεων.

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010

Πρόταση για δημιουργία Διυπουργικού Πληροφοριακού Σύστημα της Κυβέρνησης


Διυπουργικό Πληροφοριακό Σύστημα της Κυβέρνησης

Οι 12 μήνες διακυβέρνησης σε συνθήκες που ύπαρχει τόσο έντονη η απαίτηση για παραγωγή έργου έχει αναδείξει την ανάγκη την ύπαρξη ενός πληροφοριακού εργαλείου για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την διαχείριση των λειτουργιών της κυβέρνησης. Ο στόχος αυτός κάθε άλλο παρά απλός είναι. Σε μία χρονική στιγμή που η κυβέρνηση βρίσκεται σε μία κατάσταση διαρκής αναδιάταξης του κράτους αλλά παράλληλα υπάρχει ανάγκη καθημερινής λειτουργίας και παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου η ευελιξία που πρέπει να παρέχεται πρέπει να είναι απαραίτητο συστατικό του όλου εγχειρήματος. Για τον λόγο αυτό η υλοποίηση ενός έργου το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών είναι τόσο πολύπλοκο που η ολοκλήρωση του είναι εξαιρετικά αμφίβολη στις παρούσες συνθήκες. Δύο βασικά χαρακτηριστικά πρέπει να ληφθούν υπ'όψη. Η ύπαρξη ενός φορέα που θα διαχειριστεί το έργο και η κλιμακωτή ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μέσα από την αρχική παραγωγική λειτουργία πιλοτικών έργων στις βασικές απαιτήσεις που ο στόχος απαιτεί.