Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2010

Συνέδριο Eurovoc conf day 1

Το EuroVoc είναι μια πολύγλωσση και πολυτομεακή συλλογή όρων που καλύπτει την ορολογία των διαφόρων τομέων δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες. Το EuroVoc είναι διαθέσιμο στις 22 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανέζικα, ελληνικά, εσθονικά, ισπανικά, ιταλικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, oλλανδικά, oυγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά), στη γλώσσα μιας υποψήφιας χώρας (κροατικά) και στη γλώσσα μιας χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (σερβικά).

Υπεύθυνη για το EuroVoc είναι η
Υπηρεσία Εκδόσεων, η διαχείριση της οποίας βασίζεται πλέον στη χρήση οντολογιών (οντολογία: εννοιολογικός προσδιορισμός ενός πεδίου ενδιαφέροντος) καθώς και στις τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού, σύμφωνα με τις συστάσεις του W3C και τις τελευταίες τάσεις όσον αφορά τους κανόνες διαχείρισης θησαυρών.
Ο θησαυρός EuroVoc χρησιμοποιείται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Υπηρεσία Εκδόσεων, τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια της Ευρώπης, τις εθνικές διοικήσεις, καθώς και πολλούς άλλους χρήστες των κρατών μελών και κρατών εκτός ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://eurovoc.europa.eu/
Σήμερα παρευρέθηκα στο Λουξεμβούργο για την πρώτη μέρα του συνεδρίου, στα πλαίσια της ομάδας για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα βέβαια του συνεδρίου αφορούν πλήθος άλλων κωδικοποιήσεων που μπορούν να είναι χρήσιμα για τα έργα που παρακολουθούμε όπως η Διαύγεια.Λεπτομέρειες και το πρόγραμμα στην διεύθυνση http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=node/936Θα αρχίσω με μια γενική αναφορά σχετικά με το κλίμα του συνεδρίου και θααναφέρω στοιχεία από τις παρουσιάσεις στην συνέχεια.Καταρχήν το συνέδριο έχει αρκετό κόσμο συνολικά 227 άτομα. Το μεγαλύτερομέρος των συμμετεχόντων προέρχεται από το Publications Office καιΕυρωπαϊκούς φορείς αλλά υπάρχουν συμμετοχές σχεδόν από όλα τα κράτη μέληκυρίως όμως από Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Από ελληνικής πλευράςσυμμετείχε η κα. Καλλιαμπάκου Βασιλική από την βιβλιοθήκη του ΟΠΑ, οΜαυροειδής ο Δημήτρης από το ΙΕΛ, κάποια Virginia Mulvihill από τηνIntrasoft International S.A. και το πιο σημαντικό ο Αλέξανδρος Αθανασιάδηςαπό το Publications Office. Ο τελευταίος θα είναι αύριο εδώ και θαπροσπαθήσω να τον συναντήσω γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα contactpesron στο Publications Office.Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι το Publications Office ασχολείται σχεδόν με τοσύνολο των θεμάτων που μας ενδιαφέρει και αναπτύσει μεθοδολογία καιλογισμικό για αυτό. 
Σχετικά με τις παρουσιάσεις:
Η πρώτη παρουσίαση ήταν από τον*Prof. Giovanni Sartor* από το European University InstituteLegal informatics and legal conceptsΗ ομιλιά του κ. Sartor ήταν πολύ καλή και στοχευμένη και βασικά έθιξε σχεδόνόλα τα ζητήματα στα οποία έχουμε αναφερθεί. Πιο συγκεκριμένα μίλησε για-legal knowledge and reasoning, legal determinations-judicial decisions as xms standards-computable argumentation- Το νέο μοντέλο στην νομοπληροφορική θα είναι αποτέλεσμα συμμετοχήςπολλών stakeholders από νομικούς, IT experts ακόμα και τους απλούς πολίτες.-Legal semantic web (ontologies, thesauri, norms, texts, metada,inferences/arguments)-semantic lexicons as worldnet, syllabus http://wordnet.princeton.edu/-Legal Ontologies (LKIF,, DALS, LRI-Core, CLO etc)http://www.estrellaproject.org/lkif-core/- Την ανάγκη από συνεργατικές πλατφόρμες συντήρησης και ανταλλαγήςοντολογιών. 
Το μυαλό μου πάει στο SEMIC το οποιο αναφέρθηκε σε άλλο sessionγια την χρησιμότητα που θα μπορούσε να έχει- Για την επίτευξη του στόχου υπάρχουν 2 πρακτικές.-Bottom up approachΌπου κάνουμε  semantic markup σε existing multilingual documents(εμείς είμαστε εδώ)-Top-down approachΧρήση semantic tools και δημιουργία οντολογιών (αυτό πρέπει νασχεδιάσουμε για το μέλλον)- Αναφέρθηκε (όπως και πολλοί επόμενοι ομιλητές) στο SKOS Standardhttp://www.w3.org/2004/02/skos/- 
Τέλος και πιο σημαντικό αναφέρθηκε στην ανάγκη για semantic managementόσο πιο νωρίς στην παραγωγή της νομικής πληροφορίας με την χρήση Content   Management Systems που δίνουν την δυνατότητα για semantic management.Συγκεκριμένα είπε "Semantic management at a very early stage in law makingproccess with use of authoring tools and CMS to manage semantics is thelatest aproach in legal informatics"*
Ακολούθησε η **Christine Laaboudi-Spoiden, από το Publications Office*EuroVoc, a path to the semantic web
Πολύ γραφειοκράτης και τεχνική υπεύθυνη για το Eurovoc έκανε παρουσίαση για την νέα έκδοση του EurovocΚάποια bullets από την ομιλία της
- Το Eurovoc έχει 21 βασικά πεδία με 2 digit annotation και 127μικροθυσαυρούς με 4 digit annotation
- To 2008 απέκτησαν ένα εργαλείο για την διαχείριση του θυσαυρού τοThesaurus Management Software TMS (δεν βρήκα στοιχεία για αυτό) καιπαράλληλα ένα νέο μοντέλο δεδομένων για τον θυσαυρό. Επίσης μία μελέτη διαλειτουργικότητας μεταξύ του Eurovoc και των Eclas, Cedefop και GEMET
- Το 2010 με άλλο διαγωνισμό επέκτειναν το TES και έφτιαξαν το ThesaurusAlignement Enviroment (TAE) σε συνεργασία με τουςMondeca/INRIA/TenForce/Publication Office με έναρξη το 05-2010 και λήξη το05-2011. Με το ΤΑΕ θα υπάρχει compliance με το ISO 25964 standart για ταλεξικά και την δυνατότητα mapping μεταξύ τους.- Χρησιμοποιούν OWL για τις οντολογίες και το data model και XML RDF για το terminology
- Επίσης έχουν ένα workflow για την διαδικασία συντήρησης του λεξικου
- Το output είναι σε SKOS/RDF και από εκει σε XHTML,PDF,XML/SKOS, XLS γιαδιαφορετικές χρήσεις
- Χρησιμοποιούν στο πεδίο MT 7211 τα Regions of EU και τα nationaladministrative units
- Το νέο του site http://eurovoc.europa.eu είναι στημένο σε drupal- Φτιάχνουν και web service για την λειτουργία του λεξικού
ο επόμενος ομιλητής ήταν οι*Jerôme Euzenat από το INRIA LIG και ο  Laurent Begin από την εταιρίαMondeca*Improve access to EU content through thesaurus matchinghttp://eurovoc.europa.eu/drupal/sites/all/files/conference2010/EuroVocConference_MDK_20101118.pptΑναφέρθηκαν κυρίως σε τεχνικά θέματα και την αναγκη για mapping μεταξύ τωνλεξικών και των προβλημάτων που υπάρχουν.
Ακολούθησε ο (Peter Schmitz, Publications Office)Common access to EU information - the CELLAR projectΕκεί λοιπόν προσπαθούν με το CELLEX να ενοποιήσουν την πρόσβαση και τηναναζήτηση σε 4 διαφορετικά project της EU τα-Eurlex-TED-EU Bookshop-CORDISΘέλουν να φτιάξουν common repository για την αποθήκευση και το metadamanagement και common portal για την κοινή παρουσίασηΧρησιμοποιούν URI's για οποιαδήποτε πληροφορία είτε αφορά data ή metadataγια αυτό έχουν διαχωρίσει τα ακόλουθα layersData LayerDefinition LayerDessimination LayerΧρησιμοποιούν CMR Repository Model http://cmr.osu.edu και τα πρωτόκολλαMETS http://www.loc.gov/standards/mets/ FRBR XML http://www.frbr.org/ καθώςκαι το OASIS StandardΟι τεχνολογίες που ακολουθούν στα αντίστοιχα layers είναιData Layer -> RDFDefinition layer -> OWL SKOSΕndpoint -> SPARQL
Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί την Άνοιξη του 2011 και η δεύτερη το Φθινόπωροτου 2011
Με τον Peter είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για διάφορα θέματα και τουείπα ότι θα του στείλω σχετικές πληροφορίες με την δουλειά μας.Επίσης έμαθα ότι την ταξινόμηση των νομικών κειμένων κατά Eurovoc την έχουνκάνει outsourced.Μετά ακολούθησαν 10' παρουσιάσεις και workgroup σε διάφορα λεξικά. Σαςπαραθέτω τις σημειώσεις όπως τις κράτησα.ESCO - European Taxonomy of Skills, Competencies and Occupations*(Henric Stjernkvist, European Commission, DG Employment, Brussels)*Από τον Ιανουάριο θα είναι ανοιχτό για συμμετοχή.Θα μπορεί να συμμετέχει και o ιδιωτικός τομέας.Δεν υπάρχει διασύνδεση κατά  NACE και δεν σχεδιάζεται άμεσα να υλοποιηθεί Θα χρησιμοποιηθεί για την ταξινόμιση των ικανοτήτων για τα δικαιώματα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίαςEuropean Thesaurus on International Relations and Area Studies(Axel Huckstorf, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin)~8000 descriptors7 languages
Θα υπάρξουν και τα ελληνικά με την συμμετοχή ενός ελληνικού ιδρύματος πουείναι το ΕΛΙΑΜΕΠ*UNBIS - the United Nations Thesaurus**(Alexandra McLeod, Dag Hammarskjöld Library, United Nations, New York)**European Training Thesaurus**(Marc Willem, Cedefop, Thessalonique)**TESE (Thesaurus for Education Systems in Europe)**(Wim Vansteenkiste, Education, Audiovisual & Culture Executive Agency,Brussels)**Gemet - General Multilingual Environmental Thesaurus**(Stefan Jensen, European Environment Agency, Copenhagen)**Agrovoc – Food and Agriculture Organisation Thesaurus**(Johannes Keizer, Food and Agriculture Organization, Rome)**Inspire Feature Concept Dictionary**(Cristiano Fugazza, European Commission Joint Research Centre, Ispra)*
Έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον και για τα δικά μας project τόσο της Διαύγειας όσο και του geodata.gov.gr .  Αρκετά active και οι 3. Μιλούσαν συνεχώςγια linked opendata.Τέλος αναφέρθηκαν στο SEMIC.EU  σαν την κατάσταση στην οποία θα πρέπει να φτάσουμε αφού εγκαταλείψουμε τα διάφορα λεξικά. Πρακτικά στο μέλλον θα πρέπει να ορίζουμε οντολογίες τις οποίες θα τις θεσμοθετούμε μέσω ενός κεντρικού φορέα και αυτές θα καθορίζουν τα παραγόμενα λεξικά όρων.Αυτό το οποίο λέμε και εμείς να εφαρμόσουμε κάποια στιγμή.
Το συνέδριο έκλεισε με τα συμπεράσματα σχετικά με τον αν υπάρχει ιδανικός θυσαυρός όρων
The ideal thesaurus ? Workshop conclusionκαι μια παρουσίαση για το ISO standard των θυσαυρών όρωνISO 25964 - the new standard for thesauri and interoperability with other vocabularies(Stella Dextre Clarke, Consultant and project leader of the ISO 25964 Working Group)
Τέλος συνάντησα τον Stepane Cottin από την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησηςτης Γαλλίας ο οποίος μου έδωσε αρκετές πληροφορίες σχετικά με τι έχουν κάνειοι Γάλλοι με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και την καλή νομοθέτηση. Θα μου στείλει και άλλες σχετικές πληροφορίες και αν θέλουμε μπορούμε να κανονίσουμε μια επιπλέον συνάντηση μαζί τους. 
Πιο συγκεκριμένα μου είπε
- Δεν έχουν κοινό λεξικό
- Έχουν κεντρικό σύστημα διαχείρισης της νομικής πληροφορίας
- Το συντηρούν τα πανεπιστήμια γιατί υπάρχει η διάκριση εξουσιών
- Στην ουσία κάνουν full text search
- Θα μου στείλει ένα contact ενός Έλληνα από το e-justice που συμμετέχουν και ασχολούνται με το θέμα
- Το indexing σύστημα που χρησιμοποιούν είναι μετάφραση της καναδικής βιβλιοθήκης του κογκρέσου 
- Τους ενδιαφέρει και αυτούς η χρήσης του Eurovoc για να αντικαταστήσουν το απαρχαιωμένο indexing που έχουν.
Τελειώνοντας θέλω να πώ σαν συμπέρασμα και με δεδομένα όσα γράφονται σεδιάφορα email τις τελευταίες μέρες ότι ανεξάρτητα από τις συνθήκες, και με ελάχιστη δόση εγωισμού, η δουλειά που κάνουμε είναι πολύ μπροστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν μη τι άλλο είναι στην σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν χώρες που στα θέματα αυτά είναι πίσω και έχουν αρκετά προβλήματα να ακολουθήσουν τις νέες αλλαγές. (πχ ontologies κλπ). Αυτό που χρειάζεται είναι να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους και τα ιδρύματα τα οποία θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις και τους σχεδιασμούς αυτών των αποφάσεων καιγιατί όχι να είμαστε και οι πρώτοι που θα δοκιμάσουμε λειτουργικά τιςτεχνολογίες αυτές στο public administration. Αλλά ακόμα και αν δεν πάμε άμεσα σε αυτό, μόνο και μόνο η παρουσίαση της δουλειάς μας στα ευρωπαϊκά φορά είναι ένα πρώτο βήμα που θα κάνει καλό στην χώρα ποικιλοτρόπως.Θα έχω νεότερη ενημέρωση αύριο  μετά το τέλος του συνεδρίου

1 σχόλιο: