Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

Επιστολή Παράδοσης


Επιστολή, μαζί με τα σχετικά συνημμένα, που έχει σταλεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού για να οργανωθεί η παράδοση των υπηρεσιών και δράσεων που έχουν αναπτυχθεί και υποστηριχθεί από τον Οκτώβριο του 2009 έως τις 21 Ιουνίου 2012 από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η επιστολή και όλα τα συνημμένα.

--

Συνημμένα:

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΔΕΤ-Αντιπροσωπεία ΕΕ στην Ελλάδα

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΕΔΕΤ στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσα από της υπηρεσίες "private cloud" της ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

Hackathon για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ


"The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man." George Bernard Shaw.


Η ιδέα

Hackathon είναι ένα συνεργατικό εργαστήρι που συμμετέχουν προγραμματιστές, χρήστες με άποψη για τις εφαρμογές που χρειάζονται και ενεργοί πολίτες που συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικούς τομείς με στόχο την επέκταση ή ανάπτυξη συγκεκριμένων εφαρμογών λογισμικού ανοιχτού λογισμικού. Η αποστολή του hackathon μπορεί να είναι είτε εκπαιδευτική είτε να βελτιώσει κάποια υπάρχουσα εφαρμογή. Στο εξωτερικό είναι συνηθισμένη η οργάνωση hackathons από φορείς του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα και από κοινότητες ανοικτού λογισμικού(παράδειγμα).

Παρασκευή 4 Μαΐου 2012

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΔΕΤ-ΥΔΜΗΔ

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΕΔΕΤ στο Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσα από της υπηρεσίες "private cloud" της ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

Παρουσίαση Δράσεων Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2009-2012

Το παραδοτέο αφορά την παρουσίαση των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί και υποστηριχθεί από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με στόχο την αξιοποίηση της εμπειρίας και των συμπερασμάτων από κάθε ενδιαφερόμενο.

Το κείμενο είναι διαρθρωμένο στις εξής βασικές ενότητες:

 • Παρουσίαση της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Παρουσίαση Δράσεων στις οποίες έχει συμβάλει η Ομάδα, σε τρεις βασικές κατηγορίες: Εφαρμογές και Υποδομές, Υποστήριξη Θεσμικών Παρεμβάσεων, Υποστήριξη Δικτύων στελεχών και υποβολής  προτάσεων και εισηγήσεων
 • Παρουσίαση συμπερασμάτων για την υλοποίηση Κεντρικών Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Συνοπτική καταγραφή προτάσεων άμεσης προτεραιότητας


Η λειτουργία της ομάδας ΗΔ ανέδειξε την ανάγκη να υπάρχει ουσιαστικός συντονισμός από το γραφείο του πρωθυπουργού και να μην αναλώνονται πολύτιμοι πόροι στην εξυπηρέτηση επιμέρους μικρο-συμφερόντων ορισμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης ή λίγων εταιρειών που έχουν ή επιθυμούν να αναλάβουν έργα, αυτή η κατάσταση ανατρέπεται μόνο με συντονισμένες κεντρικές παρεμβάσεις υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού που δίνουν προτεραιότητα στα πιο σημαντικά θέματα με βάση τον κυβερνητικό προγραμματισμό.

Οποιοδήποτε σχόλιο για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της καταγραφής είναι ευπρόσδεκτο.
  

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΔΕΤ-ΓΓΕ

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΕΔΕΤ στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, για την υλοποίηση του προγράμματος "ΑΓΟΡΑ", μέσα από της υπηρεσίες "private cloud" της ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

Συνάντηση ομάδας εργασίας για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Στις 30/4/2012 πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής.

Στην προηγούμενη συνάντηση έχει γίνει μια καταγραφή των πηγών από τις όποιες μπορεί να υπάρχει δημιουργία αξιόπιστης κατά το δυνατόν εικόνας για την πραγματική οικονομική κατάσταση φυσικών πρόσωπων. Η λίστα με τις πηγές είναι στο παράρτημα στο τέλος του κειμένου. 

Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

ΟΔΕ OGP - 4η Συνεδρίαση

H 4η  συνάντηση  της Ο.Δ.Ε για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27/4/2012  , με βασικό αντικείμενο την παρουσίαση του Ελληνικού Πλαισίου Ανοικτής Διακυβέρνησης στο πρώτο  συνέδριο στη Βραζιλία.  Παράλληλα την ίδια μέρα, συζητήτηκαν μέθοδοι οργάνωσης για επόμενα βήματα  της δράσης  για να πετύχουμε τους σημαντικούς στόχους που έχουν τεθεί στο κείμενο του  Ελληνικού Πλαισίου Ανοικτής Διακυβέρνησης.

Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Συνάντηση ομάδας εργασίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Στις 18/4/2012 πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Η ομάδα αντάλλαξε αρχικές απόψεις. Οι στόχοι αποκρυσταλλώνονται στα ακόλουθα.

 
Βραχυπρόθεσμα θα είναι:
- Η αποτύπωση των βασικών μητρώων(με πληροφορίες για την γραμμογράφηση και τα εκτιμώμενα μεγέθη τους.
- Η αποτύπωση προδιαγραφών για λεξικό ονομάτων/επίθετων και η δημιουργία οικογενειακών συγγενικών γραφημάτων από τις διαθέσιμες πηγές ταυτοποίησης (ΑΜΚΑ, εκλογικός κατάλογος κλπ).
- Η σχεδίαση αλγοριθμικού πλαισίου για την εκτίμηση ετήσιου εισοδήματος φυσικών πρόσωπων & ομάδων συσχετιζόμενων φυσικών πρόσωπων και συσχέτισης του με το δηλωθέν εισόδημα.

- Σύνταξη επιστολών
για να ζητηθεί πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία.

Τρίτη 10 Απριλίου 2012

ΟΔΕ OGP - Υποβολή Ελληνικού Πλαισίου Δράσης στο OpenGovPartnership

Στις 10/04/2012 υπέβαλλε το τελικό κείμενο του Ελληνικού Πλαισίου Δράσης (OGP Action Plan). Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία του Ελληνικού Πλαισίου Δράσης στο δικτυακό τόπο του OpenGovPartnership και συγκεκριμένα στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.opengovpartnership.org/countries/greece

Δευτέρα 9 Απριλίου 2012

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων συστάθηκε Ομάδα Εργασίας για την ανάλυση και εξόρυξη γνώσης από δεδομένα του δημόσιου τομέα με στόχο την ανίχνευση κρυφών/αδήλωτων εισοδημάτων στο πλαίσιο καταπολέμησης φοροδιαφυγής/αποφυγής.

Απόφαση συγκρότησης της ΟΔΕ.

Παρασκευή 6 Απριλίου 2012

ΟΔΕ OGP - 3η συνεδρίαση


3η συνάντηση της Ο.Δ.Ε για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6/4/2012 9.00-10.00 στην αίθουσα 114, στον 1ο όροφο του ΕΚΔΔΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης), Πειραιώς 211, με βασικό αντικείμενο την οριστικοποίηση του κειμένου του OGP Action Plan.

Παράλληλα την ίδια μέρα, στο μεγάλο αμφιθέατρο του ΕΚΔΔΑ πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης που απευθύνθηκε στις ΟΔΕ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αντικείμενο την Εθνική Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη συνεργασία και συντονισμό όλων των ΟΔΕ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή της.

Στην εκδήλωση εκ μέρους της ΟΔΕ η Σοφία Αναγνωστοπούλου, παρουσίασε  την Ομάδα OGP, τις δράσεις ανοικτής διακυβέρνησης που έχουν ενταχθεί στην εθνική στρατηγική για ΤΠΕ και ΗΔ, το OGP και τις γενικές κατευθύνσεις του Action Plan.

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

ΟΔΕ OGP - 2η Συνεδρίαση

Η 2η συνάντηση της Ο.Δ.Ε για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση , πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30/3/2012, με βασικό αντικείμενο την παρουσίαση προσχεδίου του ελληνικού Πλαισίου Δράσης (OGP Action Plan) , την τοποθέτηση των μελών και τη συγκέντρωση των προτάσεων/σχολίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, συζητήθηκαν ένα σύνολο δράσεων ανοικτής διακυβέρνησης, που ήδη γίνονται με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και εν κατακλείδι, τη σύναψη ενός νέου «κοινωνικού συμβολαίου» ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη.

Πιο συγκεκριμένα, καθορίστηκε η πρώτη έκδοση των δράσεων όπως είναι :
 • Πρόγραμμα Δι@ύγεια
 • Hλ-διαβούλευση και προσκλήσεις στελέχωσης (OpenGov.gr)
 • GeoData
 • Startup Greece
 • Κυβερνητική Πύλη ΕΡΜΗΣ
 • Δράσεις Χρηματοδότησης Επενδύσεων για ΤΠΕ
 • Ανοικτή διάθεση Φορολογικών Στοιχείων
Η καταγραφή των δράσεων διαμοιράστηκε στα μέλη της Ομάδας ενώ παράλληλα συζητήθηκαν οι δεσμεύσεις της Χώρας για τις συγκεκριμένες καθώς και για νέες δράσεις. 

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

ΟΔΕ OGP - 1η Συνεδρίαση

Την Παρασκευή 23/3/2012 πραγματοποιήθηκε η πρώση συνδερίαση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την Ανοικτή Διακυβέρνηση έχει ως σκοπό τη σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτητου Open Government Partnership (OGP) της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα προσεκλήθη και συμμετείχε από τον περασμένο Ιούλιο σε σχετική προπαρασκευαστική συνάντηση. Επίσης έχει ήδη αποστείλει επιστολή με την οποία εκφράζειτην πρόθεσή της να συμμετέχει επίσημα στο Open Government Partnership. Η συμμετοχή της χώρας μας στο OGP συνεπάγεται την υποχρέωση να υποβάλουμε ένασχέδιο δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση (στα μέσα Απριλίου 2012) καθώς επίσης και τη δέσμευση για ανεξάρτητες αναφορές για την πρόοδο που θα συντελείται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης καθορίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

 1. Σύνταξη του Σχεδίου Δράσης με τις ακόλουθες κατηγορίες - ενότητες
  1. I. Εισαγωγή: Στην ενότητα αυτή πρέπει να αναφερθεί γιατί οι δράσεις για την ανοικτή διακυβέρνηση είναι σημαντικές για τη χώρα, να προσδιοριστούν ποιες είναι οι σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να  επιτευχθούν και γιατί.
  2. Έως τώρα προσπάθειες για την Αν. Διακυβέρνηση: Περιγράφονται κυβερνητικές πρωτοβουλίες και επιτεύγματα έως σήμερα, ιδιαίτερα σε σχέση με τις σημαντικές προσκλήσεις-στόχους
  3. Δεσμεύσεις OGP: Προσδιορίζονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις που πρόκειται  να αναλάβει η κυβέρνηση όσον αφορά στις επιλεγμένες προκλήσεις. Οι δεσμεύσεις αυτές μπορούν να βασίζονται σε υφιστάμενες προσπάθειες, να  προσδιορίζουν νέα μέτρα που ολοκληρώνουν τρέχουσες μεταρρυθμίσεις, ή  δράσεις σε νέους τομείς της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 2. Ενέργειες Δημοσιότητας 
 3. Δικτυακός τόπος ενημέρωσης και συνεχούς Διαβούλευσης
 4. Προετοιμασία συμμετοχής στο OGP Annual Meeting

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Σειρά παρουσιάσεων, με θέμα την ελευθερία του λόγου και την προστασία των επικοινωνιών στο Internet

Μια πολύ καλή ομιλία του Γιώργου του Καργιωτάκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του hackerspace σχετικά με την ιδιωτικότητα των πληροφοριών, την κρυπτογραφεία, την ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των εφαρμογών instant messaging.

Παρουσίαση στην 4η Ετήσια Συνάντηση της Ομάδας δράσης για το IPv6

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην Ελληνική Ομάδα Δράσης για το IPv6 παρουσίασα την μέχρι τώρα κατάσταση των υποδομών μας καθώς και τους στόχους μας για την υιοθέτηση του πρωτοκόλλου IPv6 τόσο στις υποδομές μας όσο και για την διάδοσή του IPV6 στον Δημόσιο Τομέα. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο της 4ης Ετήσιας Συνάντησης της Ομάδας δράσης για το IPv6

Η παρουσίαση εδώ

Σάββατο 10 Μαρτίου 2012

web service της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  έχει διαθέσιμο ένα "web service"  το οποίο επιτρέπει την ανάκτηση από το μητρώο της των βασικών στοιχείων των νομικών προσώπων. Το Web service στην έκδοση 2 , επιτρέπει την ανάκτηση των βασικών στοιχείων τόσο νομικών προσώπων όσο και επιτηδευματιών, με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Πλαίσιο

Η δημόσια διοίκηση διαθέτει πολλαπλές, ετερογενείς τεχνικά και σημασιολογικά βάσεις δεδομένων & συλλογές δεδομένων (ΣΔ) σε διαφορετικούς τύπους. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι τα μητρώα, δηλαδή οι ΣΔ που προσδιορίσουν με μοναδικό τρόπο φυσικά & νομικά πρόσωπα, ακίνητα και γενικότερα μονάδες οικονομικής/εμπορικής δραστηριότητας. Οι ΣΔ αυτές τηρούνται στους αρμοδίους φορείς και υπάρχει πολύ τακτικά η ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ τους για την άντλησης πιο συνθετών πληροφοριών(πχ. Ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις ιδιοκτήτων ενός ακίνητου, οι καταναλώσεις ρεύματος και ύδρευσης που αντιστοιχούν σε ένα ακίνητο κλπ).

Η τήρηση των μοναδικών αναγνωριστικών είναι αναγκαία ώστε η πληροφορία από διαφορετικές ΒΔ να μπορεί να συνδυαστεί και να αναλυθεί (π.χ. διασταυρώσεις της ΓΓΠΣ).

Τρέχουσα κατάσταση

Η διαρκής τήρηση και επικαιροποίηση αυτών των ΒΔ είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία κάθε άλλου πληροφοριακού συστήματος της δημόσιας διοίκησης, για τη λειτουργία του κράτους, την εξυπηρέτηση των πολιτών, το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση πολιτικής.

Τα προβλήματα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης εντοπίζονται (α) στην ύπαρξη πολλαπλών, επικαλυπτόμενων ΒΔ που συντηρούνται από διαφορετικούς φορείς και με διαφορετικά χαρακτηριστικά επικαιροποίησης, (β) στη μικρή συντακτική και σημασιολογική διαλειτουργικότητά τους, (γ) στην ιδιοκτησιακή αντίληψη διαχείρισης και διαμοιρασμού των ΒΔ, (δ) στην τήρηση βασικής πληροφορίας σε αναλογική μορφή.

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

Συνάντηση Ομάδας Εργασίας για την Ταυτοποίηση & Διόρθωση Στοιχείων Ακινήτων

Στις 2/3/2012 στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η 3η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Ταυτοποίηση και Διόρθωση στοιχείων ακινήτων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
-Εξεύρεση λύσης για την άρση των προσκομμάτων που θέτει το φορολογικό απόρρητο.- Προγραμματισμός των εργασιών της ομάδας ώστε να ξεκινήσει άμεσα η 1η πιλοτική προσπάθεια ταυτοποίησης στοιχείων ακινήτων στο περιβάλλον εργασίας της Γ.Γ.Π.Σ.
-->
-->
Αρχικώς παρουσιάστηκε συνοπτικά η τεχνική λύση που έχει προδιαγραφεί στη συνάντηση της τεχνικής ομάδας στις 10/2/12. Συζητήθηκε η επιλογή των 3 δήμων για την πραγματοποίηση του πειράματος.
Στη συνέχεια τέθηκαν θέματα που αφορούν στην προστασία των δεδομένων που θα ανταλλαγούν και εμπίπτουν στο Νόμο 3247/2005 (ΦΕΚ 312), Άρθρο 23, περί φορολογικού απορρήτου και οι διατάξεις της οποίας διέπουν συγκεκριμένη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.
Προτάθηκε η υπογραφή Ν.D.A. (Non Disclosure Agreement) μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, που τελικά δεν προκρίθηκε ως λύση λόγω νομικού κενού, καθώς και η προσπάθεια κρυπτογράφησης κλειδιών.
Τέλος συζητήθηκε σχεδιασμός ηλεκτρονικής υπηρεσίας δημόσιας χρήσης για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.
Σύμφωνα με τον κ. Μιχαλόπουλο, για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να διατεθούν οι χάρτες του ΑΠΑΑ (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων) από το αρμόδιο Τμήμα της ΔΤΥ του Υπ. Οικονομικών.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΑΠΑΑ, μπορεί να ψηφιοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι περιοχές για τις οποίες υπάρχει επιχειρησιακό ενδιαφέρον από την Κτηματολόγιο ΑΕ.

Τα πολύγωνα των ζωνών του ΑΠΑΑ μπορούν να τοποθετηθούν στο υπόβαθρο της ΕΣΥΕ. Μένει να επεξεργαστεί η Ομάδα Εργασίας το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τον τρόπο ενημέρωσης και τον τρόπο διάθεσης.

Παρουσιάστηκε η εφαρμογη διαχείρισης του λεξικου οδών και οικισμών http://dict.db-net.aueb.gr/ .

Συμπεράσματα
Αποφασίστηκε να ξεκινήσει άμεσα (6/3) η 1η προσπάθεια ταυτοποίησης στο περιβάλλον εργασίας της Γ.Γ.Π.Σ. με 2 θέσεις εργασίας, λύση που θα εγγυάται τεχνικά την προστασία των δεδομένων που θα ανταλλαγούν.
Για την πραγματοποίηση του πειράματος τελικά επιλέχθηκαν οι εξής Καλλικρατικοί Δήμοι:
- Δήμος Ζωγράφου, αστική περιοχή με μεγάλη πληρότητα πληροφορίας
- Δήμος Μεσολογγίου, μεσοαστική περιοχή με σχετική πληρότητα πληροφορίας
- Δήμος Κιμώλου με αρκετά προβλήματα στα δεδομένα που υπάρχουν
Τέλος αναμένεται και ο σχεδιασμός ηλεκτρονικής υπηρεσίας δημόσιας χρήσης για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, ύστερα από την εισήγηση του κ. Μιχαλόπουλου από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

Συγκρότηση ΟΔΕ για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Στις 28/2/2012 υπογράφηκε από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτριο Ρέππα, η απόφαση Συγκρότησης και Ορισμού Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου, με αντικείμενο τηνανοικτή διακυβέρνηση (open government).

Στην Ομάδα Διοίκησης Έργου συμμετέχουν και συνεργάτες της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Μπορείτε να δείτε την απόφαση με ΑΔΑ: Β44ΕΧ-ΨΕΕ από εδώ

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΔΕΤ - Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΕΔΕΤ στο Υπ.Εργασίας σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου "Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας", μέσα από της υπηρεσίες "private cloud" της ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

Συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ομάδας Ταυτοποίησης & Διόρθωσης Στοιχείων Ακινήτων

Στις 10/2/2012 πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ομάδας Ταυτοποίησης & Διόρθωσης Στοιχείων Ακινήτων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
-
Παρουσιάσεις των βάσεων δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., της ΔΕΗ και του Κτηματολογίου, με αναλυτική περιγραφή των πεδίων τους.
- Προδιαγραφή της τεχνικής λύσης της απεικόνισης εγγραφών μεταξύ των τριών βάσεων.


Παρουσιάστηκε αναλυτικά από κάθε φορέα η γραμμογράφηση της βάσης δεδομένων τους με παρατηρήσεις σχετικά με την εγκυρότητα των δεδομένων, την χρησιμότητά τους στη διαδικασία ταυτοποίησης καθώς και τυχόν θέματα που θα μπορούσαν να προκύψουν αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης συζητήθηκαν πιθανοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει η ενοποίηση των βάσεων με ιδιαίτερη αναφορά σε περιπτώσεις που έχουν ιδιαιτερότητες και θα μπορούσαν να παρουσιάσουν προβλήματα σε μια πιθανή μέθοδο ταυτοποίησης. Τέλος συζητήθηκαν πιθανά σενάρια χρήσης για το υπο ανάπτυξη σύστημα.
Συμπεράσματα

Η χρήση γεωγραφικής πληροφορίας (διευθύνσεις κλπ) δεν επαρκεί για την ενοποίηση των βάσεων, κυρίως λόγω ελλιπών πληροφοριών για περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, οι οποίες όμως καλύπτουν περίπου το 50% των ακινήτων όλης της επικράτειας. Έτσι εκτός από γεωγραφική πληροφορία, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί από τις βάσεις και πληροφορία σχετικά με την επιφάνεια, την χρονολογία των ακινήτων καθώς και τα ονόματα των ιδιοκτητών. Συγκεκριμένα τα πεδία που ζητήθηκαν από την ΔΕΗ είναι (Περιφέρεια, Αριθμός Παροχής, Οδός, Αριθμός, Πόλη, ΤΚ, Ονοματεπώνυμο, πεδία επιφάνειας, Όνομα δήμου). Από την Γ.Γ.Π.Σ. και το κτηματολόγιο ζητήθηκαν όλα τα πεδία που έχουν σχέση με γεωγραφική πληροφορία, καθώς και πεδία σχετικά με επιφάνεια, ΑΦΜ και ονόματα ιδιοκτητών. Επίσης αποφασίστηκε οι ενέργειες που θα γίνουν, να περιλαμβάνουν εκτός από τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα.
Τέλος το σενάριο χρήσης του συστήματος αυτού θα ήταν η επικοινωνία μεταξύ Γ.Γ.Π.Σ., ΔΕΗ και Κτηματολογίου με τη χρήση ενός web service, το οποίο σε κάθε νέο αριθμό παροχής της ΔΕΗ θα πρέπει να ενημερώνει την βάση της Γ.Γ.Π.Σ., συσχετίζοντας ένα ή περισσότερα δικαιώματα με τον αριθμό παροχής και σε κάθε αλλαγή δικαιώματος επί ενός ακινήτου, θα ενημερώνει την ΔΕΗ σχετικά με τις αλλαγές των δικαιωμάτων για μια παροχή. Προτάθηκε δε η υποχρεωτική η υποχρεωτική συμπλήρωση του αριθμού παροχής στο Ε9 για κάθε ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.

Πραγματοποίηση πειράματος ταυτοποίησης ακινήτων για 3 διαφορετικοί Καλλικρατικοί δήμοι της Ελλάδας, οι οποίοι παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σχετικά με την πληρότητα πληροφορίας που υπάρχει για αυτούς. Ως αστική περιοχή με μεγάλη πληρότητα στα δεδομένα που είναι διαθέσιμα επιλέχτηκε η Καλαμαριά. Ως μεσοαστική επιλέχτηκε το Αίγιο και ως περιοχή με πολλά προβλήματα επιλέχτηκε η Σίφνος.
Οι φορείς δεσμεύτηκαν να στείλουν τα δεδομένα που αποφασίστηκαν από τις βάσεις τους για τις περιοχές αυτές, ώστε να γίνουν πειράματα και να διαπιστωθεί ο βαθμός αυτόματης ταυτοποίησης που μπορεί να υπάρξει.

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Συνάντηση με την Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ - Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διασύνδεση με το Αγορά

Στα πλαίσια του έργου Ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθείων και Δημοσίων Συμβάσεων πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου  στην Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ - Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  συνάντηση για την διαλειτουργικότητα των δύο συστημάτων.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί το Σύστημα, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στα προγράμματα (ενέργειες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) ή του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για την προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 και 2000-2006, στις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στόχος της συνάντησης ήταν να διαλειτουργήσουν τα δύο συστήματα ώστε να καταγράφονται αυτόματα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο τα δεδομένα που αφορούν στα προγράμματα και το αντίστροφα, ώστε να μειωθεί ο φόρτος του τελικού χρήστη του εκάστοτε Φορέα.

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

152 Προτάσεις στον 5ο κύκλο των labs.OpenGov


 Το Labs.OpenGov  με την υποστήριξή της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης(ΕΚΔΔΑ)  έχει ως προτεραιότητες,   την αξιοποίηση της έως σήμερα εμπειρίας των labs καθώς και τον σχεδιασμό νέων θεματικών κύκλων που θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας της Δημόσιας Διοίκησης να παράγει καινοτόμες και χρήσιμες υπηρεσίες.Έχουν οργανωθεί τέσσερις  θεματικοί κύκλοι των labs: Ο  5ος θεματικός κύκλος είναι αφιερωμένος στην υποβολή προτάσεων  για την μείωση του λειτουργικού κόστους των φορέων του δημοσίου και στη  βελτίωση των  διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στις συναλλαγές της δημόσιας διοίκησης με πολίτες και επιχειρήσεις . Η Υποβολή προτάσεων για τον 5ο κύκλο των labs.opengov έχει ολοκληρωθεί .  Δίνεται η δυνατότητα βαθμολογίας και σχολιασμού ενώ στο άμεσο επόμενο διάστημα θα επιλεχθούν οι  προτάσεις που θα παρουσιαστούν σε ημερίδα.   Στην επιλογή των προτάσεων η επιστημονική επιτροπή θα συνεκτιμήσει την αξιολόγηση των εγγεγραμμένων χρηστών του labs.opengov.gr και στοιχεία όπως η ευστοχία στην περιγραφή του προβλήματος, η ωριμότητα της προτεινόμενης λύσης και η εξοικονόμηση πόρων.

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012

Συνάντηση Ομάδας Εργασίας για την Ταυτοποίηση & Διόρθωση Στοιχείων Ακινήτων

Στις 17/1/2012 στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η 2η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Ταυτοποίηση και Διόρθωση στοιχείων ακινήτων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
- Παρουσιάσεις για την δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά των αρχείων της Γ.Γ.Π.Σ.(ΕΤΑΚ/Ε9) και της ΔΕΗ με έμφαση στα βασικά ποιοτικά (πληρότητα κάθε πεδίου, κ.λ.π) και ποσοτικά χαρακτηριστικά του κάθε αρχείου και των λεξικών που χρησιμοποιούνται.
- Προγραμματισμός των εργασιών της ομάδας ώστε να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του Έργου έως τις 30/3/2012
-->
Τέθηκαν θέματα που αφορούν στη χρήση λεξικών και σε προβλήματα που αφορούν στον προσδιορισμό του ακινήτου βάσει των αρχείων της Δ.Ε.Η. και του Ε.Τ.Α.Κ. κυρίως λόγω έλλειψης μηχανογραφικών υποδομών στους Δήμους, κωδικοποίησης, μη επικαιροποιημένων αρχείων Α.Π.Α.Α. και Δήμων, διασταυρώσεων ΑΦΜ μεταξύ ΓΓΠΣ και ΔΕΗ.
Επίσης συζητήθηκε η αναγκαιότητα ενοποίησης αρχείου διευθύνσεων αλλιώς λεξικού οδών), η εύρεση τρόπου διασύνδεσης του Μητρώου Ιδιοκτητών βάσει Ε.Τ.Α.Κ., του Μητρώου Ακινήτων βάσει ψηφιοποιημένων αρχείων ΔΕΗ και του Μητρώου Οριζόντιας και Κάθετης Ιδιοκτησίας βάσει αρχείου Κτηματολογίου (πληρότητα περίπου 40% μέχρι σήμερα).
Συμπεράσματα:
--> -->Δεν υπάρχει κοινή κωδικοποίηση αρχείων ώστε να βρεθεί ένα κοινό κλειδί. Επίσης υπάρχουν προβλήματα με οικισμούς και γεωγραφικό προσδιορισμό ζώνης ακινήτου, ανακριβή στοιχεία για την επιφάνεια των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στη ΔΕΗ από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες το 1991 για τον υπολογισμό του ΤΑΠ και συνολικά ζητήματα αξιοπιστίας πληρότητας και ορθότητας δεδομένων.
Αποφασίστηκε η συγκρότηση 5μελούς ομάδας από τους Κωνσταντίνο Τζαμαλούκα, Μιχάλη Μιχαλόπουλο, Παναγιώτη Καραβοκύρη, Γεώργιο Κουνδουράκη και Ελευθέριο Λυκουρόπουλο, υπό τον συντονισμό του Μ. Βαζιργιαννη για την εξεύρεση τεχνικής λύσης για την «επικοινωνία» των αρχείων της Γ.Γ.Π.Σ., ΔΕΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Α.Ε. Θα αποφασιστούν τα πεδία που ενδιαφέρουν από κάθε μια πηγή δεδομένων και θα δειγματοληψία του αρχείου Ε.Τ.Α.Κ. της Γ.Γ.Π.Σ. με προσθήκη του Αρ. Παροχής από το αρχείο της ΔΕΗ. Στόχος είναι η εύρεση των ιδιοκτητών (δικαιωμάτων) των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ιδιοκτησιών (με τη συνδρομή των έγκυρων δεδομένων του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ). Η ενοποίηση αυτή θα δίνει στη βάση των χωρικών δεδομένων (διεύθυνση ακίνητου) γι αυτό και καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη ενός έγκυρου λεξικού οδών της χώρας.

Από τα ακίνητα του αρχείου ΕΤΑΚ που δεν θα αντιστοιχούν στην παραπάνω διαδικασία θα προκύψει και το αρχείο με τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

Παρουσιάστηκε το λεξικο οδών και οικισμών( http://www.opengeodata.gr/?p=329 ) και συμφωνήθηκε να αναπτυχθεί εφαρμογη για την αξιοποίηση του.