Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

Συνάντηση Ομάδας Εργασίας για την Ταυτοποίηση & Διόρθωση Στοιχείων Ακινήτων

Στις 2/3/2012 στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η 3η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Ταυτοποίηση και Διόρθωση στοιχείων ακινήτων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
-Εξεύρεση λύσης για την άρση των προσκομμάτων που θέτει το φορολογικό απόρρητο.- Προγραμματισμός των εργασιών της ομάδας ώστε να ξεκινήσει άμεσα η 1η πιλοτική προσπάθεια ταυτοποίησης στοιχείων ακινήτων στο περιβάλλον εργασίας της Γ.Γ.Π.Σ.
-->
-->
Αρχικώς παρουσιάστηκε συνοπτικά η τεχνική λύση που έχει προδιαγραφεί στη συνάντηση της τεχνικής ομάδας στις 10/2/12. Συζητήθηκε η επιλογή των 3 δήμων για την πραγματοποίηση του πειράματος.
Στη συνέχεια τέθηκαν θέματα που αφορούν στην προστασία των δεδομένων που θα ανταλλαγούν και εμπίπτουν στο Νόμο 3247/2005 (ΦΕΚ 312), Άρθρο 23, περί φορολογικού απορρήτου και οι διατάξεις της οποίας διέπουν συγκεκριμένη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.
Προτάθηκε η υπογραφή Ν.D.A. (Non Disclosure Agreement) μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, που τελικά δεν προκρίθηκε ως λύση λόγω νομικού κενού, καθώς και η προσπάθεια κρυπτογράφησης κλειδιών.
Τέλος συζητήθηκε σχεδιασμός ηλεκτρονικής υπηρεσίας δημόσιας χρήσης για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.
Σύμφωνα με τον κ. Μιχαλόπουλο, για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να διατεθούν οι χάρτες του ΑΠΑΑ (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων) από το αρμόδιο Τμήμα της ΔΤΥ του Υπ. Οικονομικών.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΑΠΑΑ, μπορεί να ψηφιοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι περιοχές για τις οποίες υπάρχει επιχειρησιακό ενδιαφέρον από την Κτηματολόγιο ΑΕ.

Τα πολύγωνα των ζωνών του ΑΠΑΑ μπορούν να τοποθετηθούν στο υπόβαθρο της ΕΣΥΕ. Μένει να επεξεργαστεί η Ομάδα Εργασίας το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τον τρόπο ενημέρωσης και τον τρόπο διάθεσης.

Παρουσιάστηκε η εφαρμογη διαχείρισης του λεξικου οδών και οικισμών http://dict.db-net.aueb.gr/ .

Συμπεράσματα
Αποφασίστηκε να ξεκινήσει άμεσα (6/3) η 1η προσπάθεια ταυτοποίησης στο περιβάλλον εργασίας της Γ.Γ.Π.Σ. με 2 θέσεις εργασίας, λύση που θα εγγυάται τεχνικά την προστασία των δεδομένων που θα ανταλλαγούν.
Για την πραγματοποίηση του πειράματος τελικά επιλέχθηκαν οι εξής Καλλικρατικοί Δήμοι:
- Δήμος Ζωγράφου, αστική περιοχή με μεγάλη πληρότητα πληροφορίας
- Δήμος Μεσολογγίου, μεσοαστική περιοχή με σχετική πληρότητα πληροφορίας
- Δήμος Κιμώλου με αρκετά προβλήματα στα δεδομένα που υπάρχουν
Τέλος αναμένεται και ο σχεδιασμός ηλεκτρονικής υπηρεσίας δημόσιας χρήσης για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, ύστερα από την εισήγηση του κ. Μιχαλόπουλου από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου