Σάββατο 10 Μαρτίου 2012

web service της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  έχει διαθέσιμο ένα "web service"  το οποίο επιτρέπει την ανάκτηση από το μητρώο της των βασικών στοιχείων των νομικών προσώπων. Το Web service στην έκδοση 2 , επιτρέπει την ανάκτηση των βασικών στοιχείων τόσο νομικών προσώπων όσο και επιτηδευματιών, με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).Ενδεικτικά, στα στοιχεία που επιστρέφει η υπηρεσία περιλαμβάνονται: η επωνυμία, η νομική μορφή , η κατάσταση (ενεργός ΑΦΜ ή όχι) , η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.


Η Γ.Γ.Π.Σ  μαζί με την διάθεση του web service κάλεσε όσους ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν με τα δικά τους  παραδείγματα κώδικα που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης συμμετείχε και o Θοδωρής Παπαδόπουλος με ένα παράδειγμα κώδικα που στόχο έχει να δείξει τον τρόπο κλήσης της υπηρεσίας. Η υλοποίηση τρέχει σε web περιβάλλον, και χρησιμοποιεί γλώσσα c# στο backend, ενώ για την διεπαφή χρήστη γίνεται χρήση client side τεχνολογιών όπως Jquery & Jquery templates.


Ο κώδικας, είναι ελευθέρα διαθέσιμος με άδεια Apache 2.0 και φιλοξενείται στο  http://code.google.com/p/wsnp-gsis-gr/. Τα παραδείγματα χρήσης βρίσκονται επίσης διαθέσιμα για δοκιμές στην διεύθυνσή http://projects.thodoris.net/wsnp/Ο κώδικας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί τόσο αυτούσια  (για την ενσωμάτωση σε υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα) όσο και να τροποποιηθεί βάσει των εκάστοτε αναγκών.


Aξίζουν συγχαρητήρια στην Γ.Γ.Π.Σ , τόσο γιατί αποφάσισε να ανοίξει και να διαθέσει Δημόσια Δεδομένα προς τους πολίτες , όσο και για τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε να τα διαθέσει (webservices αντί pdf & xls που συναντάμε συχνά σε δικτυακούς τόπους δημοσίων υπηρεσιών) .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου