Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Συνάντηση για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων

Πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση με τους υπεύθυνους για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.  Στην συνάντηση αυτή παρουσιάστηκε αναλυτικά το σύστημα Αγορά και τι πεδία κρατάει , και ταυτόχρονα είδαμε και τα πεδία που περιγράφουν το ηλεκτρονικό τιμολόγιοΠαρατηρήσαμε ότι υπάρχει πλήρη συμβατότητα στα στοιχεία των δύο συστημάτων.

Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Διήμερο Σεμινάριο στα μέλη της ΟΔΕ του Αγορά

Στις 16-17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε διήμερο σεμινάριο στα μέλη της ΟΔΕ του Αγορά. Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάστηκαν το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται το πρόγραμμα, καθώς και τα τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα που υποστηρίζει το Έργο.

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011

Πραγματοποίηση Ημερίδας eHealthforum στις 13/10

Στις 13 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη ημερίδα εργασίας του ehealthforum.gov.gr στο αμφιθέατρο της ΕΣΔΥ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 196, στους Αμπελόκηπους.

Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο απο εδώ: http://ehealthforum.gov.gr/2011/10/04/297/

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: 2η Συνάντηση στο ΓΛΚ για τη διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα τη διασύνδεση του Πληροφορικαού τους Συστήματος τόσο με το Πρόγραμμα Διαύγεια όσο και με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν μέλη τόσο από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όσο και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αλλά και από την εταιρεία που έχει υλοποιήσει το Πληροφοριακό τους Σύστημα.

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011

Διαβούλευση ehealthforum.gov.gr : «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης-Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας ΟΠΣΥ»

Καλούνται τα μέλη του ehealthforum.gov.gr καθώς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στην υπο διαβούλευση πρότυπη «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης-Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας ΟΠΣΥ»

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2011.

Διαβάστε την διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ: http://ehealthforum.gov.gr/sla/

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011

Διαχείριση μεγάλης κλίμακας δεδομένων και εξόρυξη γνώσης

Εισηγούμαστε την αξιοποίηση υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης στην ευρύτερη περιοχή της ολοκλήρωσης και διαχείρισης μεγάλης κλίμακας δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα με έμφαση στην δια-λειτουργικότητα, την ορθότητα των δεδομένων και την εξόρυξη γνώσης για την στήριξη αποφάσεων σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο.  Η συνεισφορά θα αφορά επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων (data mining) για περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας ετερογενών συνόλων δεδομένων από διαφορετικές υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ...1. Εισαγωγή
Τα δύο τελευταία χρόνια η κεντρική κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση αναπτύσσουν μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες που εντάσσονται στην ευρύτερη ατζέντα και φιλοσοφία της ανοικτής διακυβέρνησης. Η ανοικτή διακυβέρνηση ήταν η πρωτοβουλία που έδωσε από τις πρώτες μέρες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ένα νέο στίγμα άσκησης δημόσιας εξουσίας και διαμόρφωσης πολιτικής. Θεμελιώδεις έννοιες και πρακτικές της ανοικτής διακυβέρνησης είναι η διαφάνεια, η συμμετοχή, η διαβούλευση, η λογοδοσία καθώς επίσης και η δεδομενοκεντρική διοίκηση. Αυτές οι έννοιες, και κυρίως οι πρακτικές που τις συνοδεύουν, έρχονται σε ευθεία αντίθεση με παραδοσιακές αντιλήψεις διακυβέρνησης. Βρίσκονται στον αντίποδα του συγκεντρωτικού, πελατειακού και αδιαφανούς μοντέλου διακυβέρνησης. Αντί της αντίληψης “Διακυβέρνηση για τους πολίτες” προτάσσουν εκείνη της “Διακυβέρνησης ΜΕ τους πολίτες”.

Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Κατάθεση εκπαιδευτικού πακέτου στο ΕΚΔΔΑ για το Πρόγραμμα Αγορά

Ένα μέρος του έργου του Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων αποτελεί και η εκπαίδευση των προς ένταξη Φορέων. Η εκπαίδευση των προς ένταξη φορέων πραγματοποιείται μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με τις διαδικασίες που αυτό ορίζει.