Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Διήμερο Σεμινάριο στα μέλη της ΟΔΕ του Αγορά

Στις 16-17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε διήμερο σεμινάριο στα μέλη της ΟΔΕ του Αγορά. Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάστηκαν το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται το πρόγραμμα, καθώς και τα τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα που υποστηρίζει το Έργο.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο τρόπο υποστήριξης και διαχείρισης του έργου από τα μέλη της ΟΔΕ αφού αποτελεί και το βασικό τους έργου. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε το σύστημα με παραδείγματα για κάθε δυνατή πράξη.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΔΔΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου