Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Κατάθεση εκπαιδευτικού πακέτου στο ΕΚΔΔΑ για το Πρόγραμμα Αγορά

Ένα μέρος του έργου του Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων αποτελεί και η εκπαίδευση των προς ένταξη Φορέων. Η εκπαίδευση των προς ένταξη φορέων πραγματοποιείται μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με τις διαδικασίες που αυτό ορίζει.Στα πλαίσια της εκπαίδευσης κατατέθηκε το εκπαιδευτικό πακέτο το οποίο περιέχει:
  1. Τις διαδικασίες υλοποίησης της εκπαίδευσης
  2. Τις ενότητες του μαθήματος και τις αντίστοιχες ώρες παρουσιάσεων.
  3. Το εκπαιδευτικό υλικό και τις αντίστοιχεις παρουσιάσεις
  4. Οδηγούς χρήσης που αφορούν τα Αιτήματα, τις Προκηρύξεις, τις Συμβάσεις , τις Εντολές Πληρωμών.
  5. Ερωτηματολόγιο
  6. Υλικό για τις εξετάσεις των συμμετεχόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου