Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

Στατιστικά Εξέλιξης Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου

Τα στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα από την  έως σήμερα καταγραφή δεν δίνουν την πλήρη εικόνα, βασική προϋπόθεση είναι να επιβεβαιωθούν από όλες τις διευθύνσεις προσωπικού τα στοιχεία της απογραφής και να απογραφούν οι εργαζόμενοι ΝΠΙΔ.Το πιο βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμοι πινάκες των φορέων και των οργανογραμμάτων τους και έτσι δεν κωδικοποιείται σωστά η πληροφορία που καταχωρείτε ώστε να εξάγονται αυτόματα σωστά στοιχεία.

Εκτίμηση είναι ότι σήμερα οι μισθοδοτούμενου είναι περίπου 730.000 στο δημόσιο τομέα και στα ΝΠΙΔ περίπου 200.000 με την υπόθεση ότι οι μεγάλες ΑΕ όπως ΔΕΗ και ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα δεν καταμετρούνται.

Προτείνω να υιοθετηθεί ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, από την έναρξη της απογραφής έως σήμερα καμία προθεσμία δεν τηρείται,  και να τεθεί σε εφαρμογή η διάταξη που προβλέπει ότι εάν τα σωστά στοιχεία του κάθε μισθοδοτούμενου από το δημόσιο δεν είναι καταχωρημένα στο http://apografi.gov.gr/ και ελεγμένα από την αρμόδια διεύθυνση προσωπικού δεν καταβάλλεται μισθοδοσία, είναι η μόνη λυση για να κινητοποιηθούν όλοι εμπλεκόμενοι.
Μια επιπλέον βασική προϋπόθεση για να υπάρχουν κάθε στιγμή ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, είναι κάθε μεταβολή στοιχείων πρώτα να καταχωρείτε στο μητρώο( http://apografi.gov.gr/ ) και μετά να ισχύει η όποια αλλαγή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου