Παρασκευή 15 Απριλίου 2011

Δημιουργία αποθετηρίου κώδικα και εφαρμογής παρακολούθησης εργασιών

Δημιουργήθηκε αποθετήριο κώδικα GIT με σκοπό την απόθεση του κώδικα που παράγεται στην ομάδα Ηλ. Διακυβέρνησης και την συνεργασία μεταξύ των προγραμματιστών της ομάδας. Παράλληλα δημιουργήθηκε και διαλειτουργεί με το αποθετήριο κώδικα η εφαρμογή web project management και bug tracking Redmine με σκοπό την συνολική παρακολούθηση των project που παρακολουθεί και αναπτύσσει η ομάδα. 
Η υποδομή χρησιμοποιήται και από ευρύτερα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και συνεργάτες που συμμετέχουν στην υλοποίηση των διαφόρων project καθώς και από στελέχη της πολιτικής ηγεσίας για την λεπτομερή παρακολούθηση της πορείας των έργων. 
Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι διαβαθμισμένη.

Τετάρτη 6 Απριλίου 2011

Επιστολή για τους δασικούς χάρτες

Η πρόσφατη ανάρτηση των πρώτων δασικών χαρτών για τη χώρα στις περιοχές της Πεντέλης, της Νέας Πεντέλης και του Μαραθώνα, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος, τη θωράκιση των δασών από αυθαίρετες επεμβάσεις και την άναρχη δόμηση, την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και την εμπέδωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δημόσια διοίκηση.