Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010

Εναλλακτικό Μοντέλο Υλοποίησης Έργων*

*Για την επιτάχυνση υλοποίησης μεγάλων δράσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ), έχουμε καταλήξει σε μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες εάν υλοποιηθούν με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα διασφαλίζει διαφάνεια, ποιότητα και γρήγορο αποτέλεσμα, θα οδηγήσουν σε μεγάλη οικονομική ωφέλεια για το δημόσιο. Η ωφέλεια αυτή θα είναι άμεση και διαρκής, δηλαδή κάθε χρόνο.


Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010

Παρουσίαση προτάσεων α φάσης


Σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής, των Συντονιστών και των Τεχνικών Υπευθύνων των Ομάδων Εργασίας καθώς και της Οργανωτικής Επιτροπής του Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020, υπό τον συντονισμό του κ. Θ. Καρούνου από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού και την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών καθ. κ. Σ. Κάτσικα, παρουσιάστηκαν οι πρώτες δέσμες άμεσα υλοποιήσιμων προτάσεων ενώ έγινε και ένας πρώτος απολογισμός των μέχρι τώρα εργασιών κάθε Ομάδας.
Οι Ομάδες Εργασίας ξεκίνησαν τις εργασίες τους στις αρχές Νοεμβρίου και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Φόρουμ, τα πρώτα παραδοτέα αφορούν προτάσεις οι οποίες μπορούν να υιοθετηθούν και να υλοποιηθούν από την ελληνική πολιτεία στο άμεσο μέλλον και που ως στόχο έχουν την ταχεία βελτίωση θεμάτων που άπτονται της Ψηφιακής Ελλάδας. Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν είναι αποτέλεσμα συγκέντρωσης απόψεων, διαλόγου και επεξεργασίας στα πλαίσια φυσικών συναντήσεων ή ηλεκτρονικών συζητήσεων στο Φόρουμ, στο οποίο η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ανοιχτή στον κάθε ενδιαφερόμενο.
Στην αμέσως επόμενη φάση οι προτάσεις αυτές θα ομογενοποιηθούν προκειμένου να παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό σε ανοιχτή εκδήλωση που θα γίνει εντός του επομένου διμήνου και να παραδοθούν στους αρμόδιους φορείς προς υιοθέτηση για υλοποίηση. Οι παρουσιάσεις της κοινής συνεδρίασης και τα τελικά κείμενα των προτάσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.digitalgreece2020.gr, στην ενότητα των Ομάδων Εργασίας.
Επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο των παρουσιάσεων πατώντας εδώ.
Οι εργασίες των Ομάδων συνεχίζονται, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει υιοθετήσει η Οργανωτική Επιτροπή, με στόχο τον Ιούνιο του 2011 να προταθούν τα πρώτα κείμενα πολιτικής για την Ψηφιακή Ελλάδα του 2020 και μεταξύ άλλων να παρουσιαστούν στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας.

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010

Το itdirectors.gov.gr είναι μια συνεργατική διαδικτυακή πλατφόρμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνόδου Διευθυντών Πληροφορικής

Το itdirectors.gov.gr είναι μια συνεργατική διαδικτυακή πλατφόρμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνόδου Διευθυντών Πληροφορικής. Η Σύνοδος Διευθυντών Πληροφορικής πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο και συντονίζεται από τα Αρμόδια Υπουργεία , τους Φορείς που εμπλέκονται σε σχεδιασμό δράσεων Πληροφορικής & ΤΠΕ και την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & TΠΕ του Γραφείου του Πρωθυπουργού .

Η πλατφόρμα itdirectors.gov.gr απευθύνεται  σε όλα τα στελέχη, υπαλλήλους Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών Τμημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και Φορέων όπως Πανεπιστήμια, Δημόσια  Ερευνητικά Κέντρα κ.α και  έχει διαδικτυακή, μέσα από το itdirectors.gov.gr και φυσική υπόσταση, με επιμέρους συναντήσεις των ομάδων εργασίας.

περισσότερα

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οικονομική ανάπτυξη και η έξοδος από την κρίση

Στην τρέχουσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης, όπως έχει καταδειχθεί και από την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ, είναι απαραίτητο να υπάρξουν στόχοι, ώστε οι επενδύσεις που γίνονται σήμερα για την αντιμετώπιση της κρίσης να αποδώσουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και να υπάρξει απόσβεση των χρεών που δημιουργούνται σήμερα. Μια περιοχή όπου τα μέτρα σήμερα μπορούν να είναι εξαιρετικά επικερδή για το μέλλον είναι η ψηφιακή (δικτυωμένη ή νέα) οικονομία όπου οι αποτελεί μια βασική “μηχανή” ανάπτυξης και καινοτομίας για την οικονομία της χώρας.