Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010

Το itdirectors.gov.gr είναι μια συνεργατική διαδικτυακή πλατφόρμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνόδου Διευθυντών Πληροφορικής

Το itdirectors.gov.gr είναι μια συνεργατική διαδικτυακή πλατφόρμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνόδου Διευθυντών Πληροφορικής. Η Σύνοδος Διευθυντών Πληροφορικής πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο και συντονίζεται από τα Αρμόδια Υπουργεία , τους Φορείς που εμπλέκονται σε σχεδιασμό δράσεων Πληροφορικής & ΤΠΕ και την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & TΠΕ του Γραφείου του Πρωθυπουργού .

Η πλατφόρμα itdirectors.gov.gr απευθύνεται  σε όλα τα στελέχη, υπαλλήλους Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών Τμημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και Φορέων όπως Πανεπιστήμια, Δημόσια  Ερευνητικά Κέντρα κ.α και  έχει διαδικτυακή, μέσα από το itdirectors.gov.gr και φυσική υπόσταση, με επιμέρους συναντήσεις των ομάδων εργασίας.

περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου