Δευτέρα 31 Μαΐου 2010

Επιλογή Θέματος για τον ιστοχώρο του Ψηφιακού Σχολείου

Mετά από 3 εβδομάδες έντονης δουλειάς η ομάδα του Ψηφιακού Σχολείου ολοκλήρωσε την επεξεργασία και την εισαγωγή στην πλατφόρμα του επίσημου εκπαδευτικού υλικού για όλα τα μαθήματα Ε, ΣΤ Δημοτικού και Α,Β,Γ Γυμνασίου.

Η επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: http://digitalschool.ypaideias.gr/

Όσον αφορά το UI, δημιουργήθηκαν 5 themes
http://digitalschool.gunet.gr/2/
http://digitalschool.gunet.gr/3/
http://digitalschool.gunet.gr/4/
http://digitalschool.gunet.gr/5/
http://digitalschool.gunet.gr/

και η τελική επιλογή ήταν το "facebook like" theme.

Πέμπτη 20 Μαΐου 2010

Συμμετοχή στην Άσκηση Πανόπτης 2010


Το Γραφείο Πρωθυπουργού και πιο συγκεκριμένα η ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Νομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού συμμετείχαν τον περασμένο Μάϊο, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Επικρατείας κ. Χάρη Παμπούκη, στην πρώτη Εθνική Άσκηση Κυβερνοάμυνας η οποία οργανώθηκε με ευθύνη της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ. Στην άσκηση συμμετείχαν φορείς του Δημοσίου, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Σκοπός της άσκησης που διοργανώθηκε από το ΓΕΕΘΑ ήταν η εξάσκηση των συμμετεχόντων σε αντικείμενα Κυβερνοάμυνας και στον συντονισμό αντιμετώπισης απειλών Κυβερνοπολέμου καθώς και η ανάδειξη δυσχερειών και ελλείψεων, όσον αφορά τις υφιστάμενες δυνατότητες διεξαγωγής επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας στον Ελλαδικό χώρο, ώστε να εξεταστούν θέματα:

Πέμπτη 13 Μαΐου 2010

Νέος Ενιαίος Μηχανισμός Διεξαγωγής Διαβουλεύσεων

Δημιουργήθηκε και μπήκε σε παραγωγή ο νέος μηχανισμός διεξαγωγής διαβουλεύσεων.

Οι διαβουλεύσεις περνάνε απο 3 στάδια:
  • Σχολιάσιμο απο Κοινο
  • Ολοκλήρωση Σχολιασμού και διαδικασία Επεξεργασία απο το αντίστοιο Υπουργειο
  • Ολοκλήρωσης της Διαβούλευσης (με τελικό, τροποποιημένο βάσει των σχολίων, Σχέδιο Νόμου η κείμενο Πολιτικής)
Η πρώτη σελίδα δείχνει τις διαβουλεύσεις του Υπουργείου (με διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς), ενώ υπάρχει και δυνατότητα προβολής των διαβουλεύσεων καθε κατηγορίας μεμονωμένα.

Σάββατο 1 Μαΐου 2010

Ανοικτά γεωδεδομένα: Δωρεάν, δημόσια πρόσβαση σε γεωδεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης

Τι είναι τα γεωδεδομένα;
Ως γεωδεδομένα (γεωχωρική πληροφορία) χαρακτηρίζεται κάθε είδος ψηφιακής πληροφορίας που περιγράφει το χώρο ή/και έχει χωρική διάσταση, που μπορεί δηλαδή να τοποθετηθεί στο χώρο. Τα γεωδεδομένα αξιοποιούνται άμεσα σε πληροφοριακά συστήματα που αφορούν σε θέματα περιβάλλοντος, μεταφορών, διαχείρισης δικτύων, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτλ.
Η παραγωγή γεωδεδομένων παγκοσμίως γίνεται κυρίως μέσω της ψηφιοποίησης συμβατικών χαρτών που παράγονται από κρατικούς φορείς. Στην Ελλάδα, οι βασικοί πάροχοι συμβατικών χαρτών είναι η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ), η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ), η Δασική Υπηρεσία, το ΙΓΜΕ, η Υδρογραφική Υπηρεσία, κ.α.. Δευτερευόντως, η παραγωγή γεωδεδομένων γίνεται από τη δεδομένα τηλεπισκόπησης (δορυφορικές εικόνες), όμως η πηγή αυτή δεν ελέγχεται από κανέναν Ελληνικό φορέα.
Η ποιότητα των γεωδεδομένων που είναι διαθέσιμα για τη χώρα υπολείπεται σημαντικά των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ, μια και οι απαιτήσεις για την παραγωγή και απόκτηση γεωδεδομένων προέρχονται από τους κρατικούς φορείς, ενώ ο ιδιωτικός τομέας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτό. Ο αργός ρυθμός ενημέρωσης των χωρικών δεδομένων, η μη υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διάχυσης της πληροφορίας, η πνευματική ιδιοκτησία, το υψηλό κόστος των συμβατικών χαρτών και κυρίως των ψηφιακών δεδομένων, αποτελούν φραγμούς για την ανάπτυξη πλήθους υπηρεσιών και προϊόντων που βασίζονται σε επίκαιρα γεωδεδομένα.
Συμπερασματικά, η Δημόσια Διοίκηση (ΔΔ) αποτελεί, άμεσα ή έμμεσα, το μεγαλύτερο παραγωγό και πελάτη γεωδεδομένων στη χώρα, καθώς και την κινητήρια δύναμη για τις περισσότερες καινοτομίες και νέα προϊόντα.
Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα;
Τα γεωδεδομένα αξιοποιούνται παραγωγικά από την πλειονότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης για την εκτέλεση του έργου τους (π.χ. Κτηματολόγιο Α.Ε., ΕΜΥ, κλπ), την επιτελική πληροφόρηση, το σχεδιασμό και την εκτέλεση πολιτικής (π.χ. περιβάλλον, μεταφορές, οικονομία, σχεδιασμός χώρου), αλλά και την έρευνα (π.χ. περιβαλλοντικές μελέτες, χωροθέτηση, εξέλιξη στο χώρο και το χρόνο). Η συνεισφορά τους είναι κρίσιμη τόσο για την άμεση λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο (π.χ. φυσικές καταστροφές), όσο και για τη μακροπρόθεσμη λειτουργία του κράτους (σχεδιασμός, ανάπτυξη, λήψη αποφάσεων σε μεσοπρόθεσμη αι μακροπρόθεσμη κλίματα) και την ευημερία των πολιτών (π.χ. δασολόγιο).