Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: 2η Συνάντηση στο ΓΛΚ για τη διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα τη διασύνδεση του Πληροφορικαού τους Συστήματος τόσο με το Πρόγραμμα Διαύγεια όσο και με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν μέλη τόσο από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όσο και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αλλά και από την εταιρεία που έχει υλοποιήσει το Πληροφοριακό τους Σύστημα.Αποτελεί συνέχεια της 1ης συνάντησης και συζητήσαμε για όλα τα συστήματα και τα στοιχεία που περιγράφουν τα Αιτήματα και τις Εντολές Πληρωμών.

Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής:
Είναι υλοποιημένο σε SAP και διασυνδέεται αυτή τη στιγμή με Τράπεζες, TaxisNet, εφορία κτλ.
Υποστηρίζει Κεντρική Διοίκηση + Αποκεντρωμένες και από 1/1/2012 θα μπουν και οι Περιφέρειες. Το συγκεκριμένο σύστημα υποστηρίζει όλο το workflow για τις Αναλήψεις και τις Εντολές Πληρωμών. Μέχρι σήμερα έχουν στο σύστημα τους για το 2011 γύρω στις 110.000 Αναλήψεις Υποχρέωσης και υπολογίζουν ότι δεν θα ξεπεράσουν τις 130.000.

Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής - Ανάληψη υποχρέωσης

Για την Ανάληψη Υποχρέωσης τα στοιχεία που διατηρούν είναι:
 • Φορέας
 • Ειδικός Φορέας
 • ΚΑΕ
 • Ποσό με ΦΠΑ
 • ΤΟ έτος ή πολυετή ανάθεση (όταν μία ανάληψη είναι για περισσότερα από 1 έτη τότε βγάινει ΚΥΑ, που το αναφέρει και γίνεται 1 ανάληψη για όλα αυτά τα χρόνια)
 • Ημερομηνία Απόφασης
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου
 • Ημερομηνία Πρωτοκόλλου
Δυστυχώς δεν διατηρούν αρχείο για την κάθε Ανάληψη, αφού η έγκριση γίνεται από την ΥΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών και δεν έχουν το έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή. Παράλληλα, δεν μπορούν να δημιουργήσουν το έγγραφο από τα metadata αφου τους λείπουν όλα τα υπόψην και τα άρθρα. Αυτά τα στοιχεία είναι διαφορετικά για κάθε φορέα.
Κάθε Ανάληψη παίρνει έναν μοναδικό αριθμό - κωδικό ο οποίος φαίνεται στο κάτω μέρος αριστερά στο έγγραφο. Ο Μοναδικός αυτός αριθμός ισχύει για ένα χρόνο (εκτός και αν είναι πολυετής η ανάθεση) . Στην αρχή του χρόνου ο μοναδικός αριθμός μηδενίζεται και ξεκινάει από την αρχή.

Workflow

Τα βήματα που ακολουθούνται κατά κύριο λόγο στο σύστημα τους είναι τα ακόλουθα:
 1. Καταχώριση προϋπολογίσμού
 2. Ποσοστά διάθεσης
 3. Αναμόρφωση διαθεσης
 4. Ανάληψη υποχρέωσης (εδώ μας ενδιαφέρει)

Διαδικασίες

Στο τέλος του χρόνου, αν κάποια ετήσια Ανάληψη Υποχρέωσης δεν έχει ολοκληρωθεί τότε γίνεται αμέσως ανάκληση. Ανάκληση ανάληψης γίνεται σε συγκεκριμένο μοναδικό αριθμό ανάληψης.
Αν χρειάζονται το Αίτημα τότε υποχρεούνται να καταχωρίσουν τα Αιτήματα την επόμενη χρονιά και εκτελούνται με προτεραιότητα.

Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής - Ένταλμα Πληρωμής

Στο ΟΠΣ κρατάνε όλα τα εντάλματα πληρωμών, και τα στοιχεία είναι ΑΦΜ του Αναδόχου , Αριθμό τιμολογίων και ελεύθερο κείμενο. Αυτά θεωρούν ότι μπορούμε να τα βάζουμε αυτόματα στο σύστημα μας χωρίς να βάζουμε τους Χρήστες να τα ξαναπερνάνε.
Ο κωδικός που κρατάνε για τα εντάλματα είναι πάλι ο κωδικός Ανάληψης Υποχρέωσης.
ΓΙα να καταλάβουμε καλύτερα:
1 Κωδικός = 1 Ανάληψη Υποχρέωσης
 1 Ένταλμα Πληρωμής = >1 τιμολόγια = >1 Κωδικούς = >1 Ανάληψη Υποχρέωσης
Για τις πληρωμές αυτό που μπορεί να μας παρέχει σαν πληροφορία είναι:
 1. Όλα τα στοιχεία
 2. Εδώ υπάρχει αρχείο γιατί το ετοιμάζει η ΥΔΕ
 3. Κατάσταση πληρωμής
 • Ολοκληρώθηκε
 • Εκκρεμεί
 • Ακυρώθηκε

Επόμενα Βήματα

 • Καταγράφουμε και τα 2 συστήματα αναλυτικά τι κάνει για την κάθε πράξη
 • Βρίσκουμε που θα μπούμε στον κύκλο του workflow
 • Σχεδιασμός - Υλοποίηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου