Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Συνάντηση για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων

Πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση με τους υπεύθυνους για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.  Στην συνάντηση αυτή παρουσιάστηκε αναλυτικά το σύστημα Αγορά και τι πεδία κρατάει , και ταυτόχρονα είδαμε και τα πεδία που περιγράφουν το ηλεκτρονικό τιμολόγιοΠαρατηρήσαμε ότι υπάρχει πλήρη συμβατότητα στα στοιχεία των δύο συστημάτων.Για την καλύτερη διαλειτουργικόητα των δύο συστημάτων προστέθηκαν στο σχεδιασμό του ηλεκτρονικού τιμολογίου τα ακόλουθα πεδία:
α) ΑΔΑ Αγορά για το αίτημα ή σύμβαση που θα πληρωθεί
β) Από τη σύμβαση είδαν ότι κρατάμε και κωδικούς ΟΠΣ και ΣΑΕ οπότε το προσθέσανε .

Τελικό συμπέρασμα είναι ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, στη διαλειτουργικότητα των δύο συστημάτων από πλευράς δεδομένων γιατί το ηλεκτρονικό τιμολόγιο υπερκαλύπτει τα πεδία της Αγορά.

Μας πρότειναν μάλιστα σαν ιδέα για την μοναδικότητα του αριθμού τιμολογίου να κρατάμε τη Σήμανση και όχι τον απλό αριθμό.

Επόμενα βήματα και ιδέες

Θα μας στείλουν την περιγραφή όλων των πεδίων που κρατάνε για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Τώρα με βάση αυτά τα πεδία είπαμε να φτιάξουμε ένα πίνακα που θα αναφέρει τα πεδία που έχει:
  1. το ηλεκτρονικό τιμολόγιο
  2. η Αγορά
  3. το ΓΛΚ
Με αυτό τον τρόπο θα έχουμε ένα κοινό σημείο όπου θα βλεπουμε και θα δίνουμε και σε αλλους πως μπορούν να πάρουν δεδομένα και από τα τρία συστήματα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό αυτό.

Αναφέρθηκε ότι οι Φορείς, οι μονάδες και οι υπογράφοντες είναι στο opendata και μπορεί όποιος θέλει να τα χρησιμοποιήσει για κοινό λεξικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου