Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

ΟΔΕ OGP - 1η Συνεδρίαση

Την Παρασκευή 23/3/2012 πραγματοποιήθηκε η πρώση συνδερίαση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την Ανοικτή Διακυβέρνηση έχει ως σκοπό τη σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτητου Open Government Partnership (OGP) της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα προσεκλήθη και συμμετείχε από τον περασμένο Ιούλιο σε σχετική προπαρασκευαστική συνάντηση. Επίσης έχει ήδη αποστείλει επιστολή με την οποία εκφράζειτην πρόθεσή της να συμμετέχει επίσημα στο Open Government Partnership. Η συμμετοχή της χώρας μας στο OGP συνεπάγεται την υποχρέωση να υποβάλουμε ένασχέδιο δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση (στα μέσα Απριλίου 2012) καθώς επίσης και τη δέσμευση για ανεξάρτητες αναφορές για την πρόοδο που θα συντελείται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης καθορίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

  1. Σύνταξη του Σχεδίου Δράσης με τις ακόλουθες κατηγορίες - ενότητες
    1. I. Εισαγωγή: Στην ενότητα αυτή πρέπει να αναφερθεί γιατί οι δράσεις για την ανοικτή διακυβέρνηση είναι σημαντικές για τη χώρα, να προσδιοριστούν ποιες είναι οι σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να  επιτευχθούν και γιατί.
    2. Έως τώρα προσπάθειες για την Αν. Διακυβέρνηση: Περιγράφονται κυβερνητικές πρωτοβουλίες και επιτεύγματα έως σήμερα, ιδιαίτερα σε σχέση με τις σημαντικές προσκλήσεις-στόχους
    3. Δεσμεύσεις OGP: Προσδιορίζονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις που πρόκειται  να αναλάβει η κυβέρνηση όσον αφορά στις επιλεγμένες προκλήσεις. Οι δεσμεύσεις αυτές μπορούν να βασίζονται σε υφιστάμενες προσπάθειες, να  προσδιορίζουν νέα μέτρα που ολοκληρώνουν τρέχουσες μεταρρυθμίσεις, ή  δράσεις σε νέους τομείς της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  2. Ενέργειες Δημοσιότητας 
  3. Δικτυακός τόπος ενημέρωσης και συνεχούς Διαβούλευσης
  4. Προετοιμασία συμμετοχής στο OGP Annual Meeting

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου