Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Παρουσίαση στην 4η Ετήσια Συνάντηση της Ομάδας δράσης για το IPv6

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην Ελληνική Ομάδα Δράσης για το IPv6 παρουσίασα την μέχρι τώρα κατάσταση των υποδομών μας καθώς και τους στόχους μας για την υιοθέτηση του πρωτοκόλλου IPv6 τόσο στις υποδομές μας όσο και για την διάδοσή του IPV6 στον Δημόσιο Τομέα. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο της 4ης Ετήσιας Συνάντησης της Ομάδας δράσης για το IPv6

Η παρουσίαση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου