Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

Παρουσίαση Δράσεων Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2009-2012

Το παραδοτέο αφορά την παρουσίαση των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί και υποστηριχθεί από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με στόχο την αξιοποίηση της εμπειρίας και των συμπερασμάτων από κάθε ενδιαφερόμενο.

Το κείμενο είναι διαρθρωμένο στις εξής βασικές ενότητες:

  • Παρουσίαση της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Παρουσίαση Δράσεων στις οποίες έχει συμβάλει η Ομάδα, σε τρεις βασικές κατηγορίες: Εφαρμογές και Υποδομές, Υποστήριξη Θεσμικών Παρεμβάσεων, Υποστήριξη Δικτύων στελεχών και υποβολής  προτάσεων και εισηγήσεων
  • Παρουσίαση συμπερασμάτων για την υλοποίηση Κεντρικών Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
  • Συνοπτική καταγραφή προτάσεων άμεσης προτεραιότητας


Η λειτουργία της ομάδας ΗΔ ανέδειξε την ανάγκη να υπάρχει ουσιαστικός συντονισμός από το γραφείο του πρωθυπουργού και να μην αναλώνονται πολύτιμοι πόροι στην εξυπηρέτηση επιμέρους μικρο-συμφερόντων ορισμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης ή λίγων εταιρειών που έχουν ή επιθυμούν να αναλάβουν έργα, αυτή η κατάσταση ανατρέπεται μόνο με συντονισμένες κεντρικές παρεμβάσεις υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού που δίνουν προτεραιότητα στα πιο σημαντικά θέματα με βάση τον κυβερνητικό προγραμματισμό.

Οποιοδήποτε σχόλιο για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της καταγραφής είναι ευπρόσδεκτο.
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου