Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

Τηλεπικοινωνιακά Τέλη Δημοσίου

Σε συνέχεια των κατευθύνσεων απο τον Πρωθυπουργό και των συζητήσεων μας
αναφορικά με τον έλεγχο και τη περιστολή της δαπάνης στα τηλεπικοινωνιακά τέλη
του Δημοσίου, σας στέλνω σχετική εισήγηση. θα ήθελα να σημειώσω πως η εισήγηση
για Εννιαία Αρχή Πληρωμών των Τηλεπικοινωνιακών Τελών του Ελληνικού Δημοσίου
στηρίζεται σε τρείς βασικές αρχές1)Αντιμετωπίζει όλα τα κόστη για τηλεπικοινωνιακά τέλη που τώρα είναι κρυμμένα
ΟΧΙ μόνο στους κωδικούς 824, 825 και 826 του προυπολογισμού αλλά και αλλού, σαν
ένα εννιαίο BUDGET, οριζόντια για όλο το προυπολογισμό. Αυτό σημαίνει έλεγχο,
περιστολή της σπατάλης κλπ.

2)Αυτή η συγκέντρωση-άθροιση δημιουργεί συνθήκες δημιουργίας μεγάλου
πελάτη-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- οι οποίες θα δώσουν σημαντικές εκπτώσεις.
Επομένως επιτυγχάνουμε έλεγχο, περιστολή και εκπτώσεις.

3)Εχει αναπτυξιακή διάσταση(χρηματοδότηση ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 και μεγάλης παρέμβασης
Οπτική Ινα στο Σπίτι) και περιφερειακή διάσταση(υποστήριξη ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ)

Σύμφωνα με  αναλογιστική μελέτη, το σημερινό κόστος για τηλεπικοινωνίες
υπολογίζεται σε 276 εκ   ετησίως ενώ το αντίστοιχο κόστος με την πλήρη
υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ φαίνεται να είναι μειωμένο κατά 41%  και
προσδιορίζεται ετησίως σε 142,9 εκ  , προσφέροντας σημαντικά ανώτερες
υπηρεσίες από τις σημερινές. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν η αναλογιστική
μελέτη ΚτΠ/ΓΛΚ και ΟΤΕplus.

Επιχειρησιακά Βήματα

1)Να σταλεί επιστολή των Υπουργών( Γ.Ραγκούση & Γ.Παπακωνσταντίνου) που να καλεί
τους παρόχους(σταθερής/κινητής και διαδικτύου) σε διαπραγμάτευση για τα
τιμολόγια και τις ωφειλές.
Επισπεύδοντες Α. Ζάβρας, Γ. Πίγκος και συνεργάτης της κ. Θ. Τζάκρη

2)Να ορισθεί επιτροπή διαπραγμάτευσης απο τους Υπουργούς (Γ.Ραγκούση &
Γ.Παπακωνσταντίνου), η οποία αξιοποιώντας τη μέχρι τώρα δουλειά και στοιχεία,
να πετύχει μειωμένα τιμολόγια. Ο στόχος είναι να υπάρξει τιμολογιακή πολιτική
Μεγάλου Πελάτη για το Ελληνικό Δημόσιο.
Εισήγηση για την επιτροπή(Χ.Μπούρας, Γ.Πίγκος(ΓΛΚ), Α. Ζάβρας(ΥπΟΙΚ), εκπρόσωπος
ΥπΕσ,εκπρόσωπος ΚτΠ, Γ. Κυριακόπουλος(ΓΓΠΣ), Σ.Σαρτζετάκης(ΕΔΕΤ), Μ.
Παρασκευάς(ΠΣΔ)). Επισπεύδοντες  Α. Ζάβρας, Γ. Πίγκος και συνεργάτης της κ. Θ. Τζάκρη


3)Τα Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών νομοθετούν τη δημιουργία Εννιαίας Αρχής Πληρωμών Τηλεπικοινωνιακών
Τελών Δημοσίου. Ετσι ώστε όλα τα τηλεπικοινωνιακά τέλη του δημοσίου να
πληρώνονται απο ένα σημείο(Μέγιστη Αθροιση της ζήτησης Μεγιστες εκπτώσεις και
Ελεγχος Δαπανών κλπ). Προτείνεται να αξιοποιηθεί η μέχρι τώρα δουλειά που έχει
γίνει απο την Υφυπουργό κ. Θ. Τζάκρη. Η Αρχή θα είναι στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους και θα έχει Τεχνική Βοήθεια απο τη ΚτΠ. Η ΚτΠ θα σκεί πολιτική για τις
τηλεπικοινωνίες στο Δημόσιο(μετά απο ασυμφωνία με Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και θα συνεργάζεται με ΕΔΕΤ(για
τριτοβάθιμα εκπαίδευση) και Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (για σχολεία).
Επισπεύδοντες  Φ. Σαχινίδης, Θ. Τζάκρη, Η. Πεντάζος

4)Οι οικονομίες κλίμακας και η συγκέντρωση στοιχείων θα μας οδηγήσει στο
ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2(θα χρηματοδοτηθεί απο περιστολές δαπανών(που θα πετύχουν τα
παραπάνω) και ΕΣΠΑ), θα χρηματοδοτήσει το μεγάλο αναπτυξιακό έργο Οπτική Ινα
στο Σπίτι και θα εξασφαλίσει μέρος των λειτουργικών εξόδων ΚτΠ, ΕΔΕΤ και
ΠΣΔ(ειδικά το ΠΣΔ θα προαφέρει υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας ανα Καλλικρατική
Περιφέρεια στις Περιφέρειες και στους Δήμους).

Επισεπύδοντες ΚτΠ για όλες τις απραίτητες ενέργειες(εξασφάλιση πιστώσεων,
υπογραφές, διαβούλευση και προκήρυξη).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου