Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2010

Δημιουργία περιβάλλοντος συνεργασίας

Εγκαταστάθηκε σε υποδομές της ομάδας μας η πλατφόρμα συνεργασίας status net. Η νέα υπηρεσία βρίσκεται στην διεύθυνση https://me.opengov.gr


Το me.opengov.gr είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας προσανατολισμένη στην ανταλλαγή ιδεών και σύντομων μηνυμάτων μεταξύ των μελών της. Το me.opengov.gr είναι βασισμένο σε ειδικά τροποποιημένη και προσαρμοσμένη έκδοση Status Net

Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ομάδων, ρυθμίσεις προσβασιμότητας / συμμετοχής σε μία ομάδα (group) , παρακολούθησης των εξελίξεων μέσω της πλατφόρμας , μέσω email, RSS κλπ!

Η λογική του αποτελεί επέκταση του twitter, προσφέρει δηλαδή παρόμοια εμπειρία στο χρήστη (user experience).

Μέσα από το me.opengov o χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να:

  • βλέπει μηνύματα άλλων χρηστών

  • να συμμετέχει σε ομάδες μελών

  • να φτιάχνει δικές του ομάδες εργασίες

  • Να έχει δυνατότητες διάδρασης με τους άλλους χρήστες (να αποθηκεύει τα μηνύματά τους, να στέλνει μαζικά μηνύματα)

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα από το me.opengov.gr!

H ομάδα Υποστήριξης βελτιώνει συνεχώς την υπηρεσία στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης χρήσης τη (π.χ κινητό, rss readers, σύνδεση με άλλες εφαρμογές που θα αναπτύξουμε στο μέλλον :-))

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου