Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011

Συγκρότηση Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Εργου για το πρόγραμμα Δι@υγεια


Στις 8/11/11 υπογράφηκε από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ευσταθία Μπεργελέ, η απόφαση Συγκρότησης και Ορισμού Μελών Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Έργου, με αντικείμενο τον επιχειρησιακό συντονισμό και την υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος Δι@υγεια.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση με ΑΔΑ: 45Β8Χ-Υ7Ξ εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου