Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011

Καινοτόμα εργαστήρια για διαβούλευση & διαφάνεια


Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε συνεργασία με το γραφείο του Πρωθυπουργού πραγματοποίησε μια σειρά από καινοτόμα εργαστήρια για θέματα όπως είναι μεταξύ άλλων η διαφάνεια, η διαφθορά και η δημόσια διαβούλευση. Στα εργαστήρια συμμετείχαν έλληνες και ξένοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες μαζί με στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Στόχος των εργαστηρίων ήταν η παρουσίαση καλών πρακτικών, η ανταλλαγή εμπειριών, η εξεύρεση συναινετικών προτάσεων, πρακτικών και άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων.

Δείτε εδώ την έκθεση πολιτικής για το εργαστήρι Ενίσχυση της διαφάνειας-Καταπολέμηση της διαφθοράς που περιέχει μεταξύ άλλων:
- Φαινόμενα διαφθοράς στην ελληνική πραγματικότητα
- Αξιολόγηση δομών και δράσεων
- Καλές πρακτικές και διεθνή εμπειρία
- Συμπεράσματα και σχέδιο εφαρμογής προτεινόμενων μέτρων και δράσεων
Δείτε εδώ την έκθεση πολιτικής για το εργαστήρι Καινοτομίες στη διαβούλευση: Η συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων που περιέχει μεταξύ άλλων:
- Υφιστάμενη κατάσταση-opengov
- Ενεργοποίηση των πολιτών και διεύρυνση της συμμετοχής τους
- Αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαβούλευσης
- Προτάσεις για δημιουργία πλατφόρμας για τη συμμετοχή των πολιτών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου