Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Συνάντηση στη ΓΓΕ για το Αγορά με συνεργαζόμενους Φορείς

Στις 25/08/2011 πραγματοποιήθηκε συναντηση στη ΓΓΕ στην οποία συμμετείχαν ο κ. Οικονομίδης από τη ΓΕ Δημοσιων Έργων και 2 συνεργάτες του, ο κ. Κάτσικας από τη ΓΓ Επικοινωνιων,2 υπάλληλοι από το Υπουργείο Οικονομικών από το Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών και τη Δνση Τομέων Παραγωγής καθώς και εκπρόσωπος από την ΟΔΕ Διαύγειας.


Ο κ. Κομνηνός ανέφερε στοιχεία για το Πρόγραμμα Αγορά στους υπόλοιπους συμμετέχοντες και ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επιτυχία του . Προσπάθησε να εξηγήσει το ρόλο που πρέπει να έχει ο καθένας και τις γνω΄σεις που πρέπει να προσθέσει στην ΟΔΕ. Ζήτησε από τους υπόλοιπους φορείς άτομα τα οποία να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να βοηθήσουν στο έργο. Παράλληλα ζήτησε και εκπαιδευτές και μέλη για το helpdesk.

Ο κ. Κάτσικας ανέφερε την αναγκαιότητα ύπαρξης του Προγράμματος και προσπάθησε να μεταφέρει την εμπειρία του από άλλα προγράμματα και τη Διαύγεια.
Ο εκπρόσωπος από την ΟΔΕ Διαύγεια κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανέφερε την εμπειρία του απο τη Διαύγεια. Ανέφερε στοιχεία για την οργάνωση της ΟΔΕ και της δουλειάς που πρέπει να γίνει για να πετύχει και το Αγορά. Επίσης αναφέρθηκε και στο Helpdesk, στη δουλειά που πρέπει να κάνει και στο γεγονός ότι η ΟΔΕ πρέπει να περιέχει άτομα που στην αρχή θα βοηθούν ενεργά και θα καλύπτουν το helpdesk.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναφέρθηκε τόσο από τους συμμετέχοντες από το Υπουργειο Οικονομικών όσο και από τη ΥπΥΜΕΔΙ - ΓΓΔΕ ότι είτε έχουν συστήματα που μπορούν να συνδεθούν με το Αγορά είτε αναπτύσσουν και καλό θα ήταν να αναφέρουμε στους Αναδόχους των έργων πως μπορεί να γίνει η διαδικασία. Μάλιστα ζήτησαν ένα δισέλιδο με τα στοιχεία και τα αντικέιμενα που καλύπτει το Αγορά.

Για την ΟΔΕ καταλήξαμε ότι θα ακολουθήσουμε ακριβώς το μοντέλο της Διαύγειας και θα προστεθούν 3 ακόμα υποομάδες που θα αφορούν a) συμβάσεις Προμηθειών Αγαθών (θα υποστηρίζεται από την ΓΓΕ), b) συμβάσεις Αγοράς Υπηρεσιών (θα υποστηρίζεται από το Υπουργείο Οικονομικων), g) συμβάσεις Δημοσίων Έργων (θα υποστηρίζεται από ΥπΥΜΕΔΙ - ΓΓΔΕ).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου