Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009

Διαδικασίες Στελέχωσης Θέσεων Πολιτικής Ευθύνης Δημόσιου Τομέα

Πρόταση στο Γραφείο του Πρωθυπουργού για τις Διαδικασίες Στελέχωσης Θέσεων Πολιτικής Ευθύνης Δημόσιου Τομέα που έχουμε επεξεργαστεί ως ομάδα εργασίας του δικτύου http://ethelontes.pasok.gr/diafaneia/:


"Εξέχοντα ρόλο στην Κυβερνητική πολιτική κατέχει η μέγιστη προσπάθεια αξιοκρατικής στελέχωσης της Δημόσιας Διοίκησης μέσα από διαδικασίες διαφανείς και ουσιαστικές που θα προάγουν τους «άξιους» και «άριστους» για τη διακυβέρνηση και στήριξη του δημόσιου βίου της χώρας.
Ως χαρακτηριστικά της σημερινής κατάστασης μπορούμε να επισημάνουμε:
  1. Την έλλειψη διαφάνειας στη στελέχωση των δημόσιων φορέων
  2. Την χρήση κριτηρίων «κομματικής ταυτότητας» για το «πέρασμα» στη διοικητική επιφάνεια της χώρας
  3. Την κατάργηση και απουσία αξιοκρατικών κριτηρίων στην επιλογή των «δημόσιων λειτουργών»
Η άμεση εφαρμογή κανόνων διαφάνειας και δικαίου καταρχήν στην ιεραρχία του δημόσιου τομέα προσβλέπει στην ανάσχεση μιας διαδικασίας «επετηρίδας» κομματικών στελεχών, η οποία καταλήγει στην ανακύκλωση προσώπων μη ενδεδειγμένων και ακατάλληλων για την διοίκηση της χώρας.

 Όλες οι θέσεις πολιτικής ευθύνης θα καλύπτονται από στελέχη που θα αξιολογηθούν αξιοκρατικά μέσα από διαφανείς δημόσιες ανοικτές διαδικασίες και θα απευθύνονται σε κάθε πολίτη που θέλει να συμμετέχει. Τα εν λόγω στελέχη θα απασχοληθούν με συγκεκριμένη θητεία."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου