Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011

Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και τω επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, με όρουςαποτελεσματικότητας και διαφάνειας. Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειά μας για απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, το προτεινόμενο σχέδιo νόμου αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στοχεύοντας στη δημιουργία μια αποδοτικής και φιλικής στον πολίτη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης.


περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου