Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην ΥγείαΗ αξιοποίηση υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Προμηθειών περιλαμβάνει τις εξής τρεις

διακριτές διαδικασίες/υπηρεσίες:

1. Τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-auction) για την επιλογή των
προμηθευτών των ειδών

2. Τη σύσταση Ηλεκτρονικού Καταλόγου (e-Catalogue) των ειδών τα οποία θα
παραγγέλνονται ηλεκτρονικά, με πλήρη περιγραφή των προδιαγραφών τους,
προκειμένου να διευκολύνεται η επιλογή του επιθυμητού υλικού.

3. Τη διαδικασία ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των παραγγελιών (e-procurement)
των Νοσοκομείων / Κέντρων Υγείας και ειδικότερα την αλληλουχία ενεργειών:
καταχώρηση παραγγελίας από Νοσοκομείο – αποστολή στον προμηθευτή – αποδοχή
παραγγελίας από προμηθευτή – καταχώρηση αποστολής υλικών από προμηθευτή –
καταχώρηση παραλαβής υλικών από Νοσοκομείο. Η διανομή των υλικών θα μπορεί
να γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Νοσοκομείου.Σχετική Παρουσίαση για τις Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου