Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010

Εισήγηση για την 1η ημερίδα Labs.opengov.gr

Η πρώτη φάση του http://labs.opengov.gr/ ολοκληρώθηκε στις 31/1/10. Σε
αυτό το χρονικό διάστημα και μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου γίνεται η
επιλογή των 10 προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην ημερίδα που
προτείνετε να γίνει στα τέλη του μήνα. Παράλληλα πρέπει να διευθετηθεί
η οργάνωση της δομής της προτεινόμενης ημερίδας, να προσκληθούν
αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης και να σχηματιστεί ένα πάνελ ειδικών
από την αγορά και την κοινωνία των πολιτών που θα παίξει ένα ρόλο
διευκολυντή-αξιολογητή της όλης διαδικασίας.Επιλογή προτάσεων

Συνολικά έχουν υποβληθεί 361 προτάσεις ανασχεδιασμού των κρατικών
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 49 προτάσεις παρουσιάσεων για την ημερίδα
του Labs.

Μέχρι την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να
σχολιάζουν και να βαθμολογούν τις προτεινόμενες παρουσιάσεις για την
ημερίδα.

Στόχος είναι οι πολίτες να συμβάλλουν στο να ξεχωρίσουμε τις 10
προτάσεις που θα παρουσιαστούν.

Πρόγραμμα ημερίδας

Ο προτεινόμενος τίτλος της ημερίδας είναι "Labs.OpenG - Ανασχεδιάζουμε
κρατικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες"

Η ημερίδα θα έχει τρία μέρη.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας προτείνουμε ως κεντρικούς ομιλητές, εσένα
ως πολιτικό υπεύθυνο για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και παρεμβάσεις απο
τους Αντώνη Μαρκόπουλο, Ειδικό γραμματέα ψηφιακού σχεδιασμού, Στέφανο
Γκρίτζαλη, Γενικό Γραμματέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διομήδη
Σπινέλλη Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στο δεύτερο μέρος θα γίνουν οι παρουσιάσεις των επιλεγμένων προτάσεων
με διάρκεια το πολύ 7 λεπτά καθεμία.

Θα ακολουθήσει διάλειμμα μισής περίπου ώρας

Στο τρίτο μέρος το πάνελ ειδικών θα απευθύνει ερωτήσεις, θα σχολιάσει
και θα ολοκληρώσει με τα συμπεράσματα της ημερίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου