Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ


Η διαφάνεια καθεαυτή είναι και στόχος και μέσο. Στόχος γιατί η
καθολική απαίτηση των πολιτών να είναι όλα στο φώς δίνει στην
διαφάνεια χαρακτήρα εθνικού στόχου. Παράλληλα, η διαφάνεια μπορεί να
εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία της διοίκησης και
έτσι, κατ’ επέκταση, είναι βασικό μέσο καταπολέμησης της διαφθοράς που
ενδημεί στη χώρα μας.Η διαφθορά δεν είναι απλά ένα θέμα ηθικής τάξης. Έχει τεράστιο
οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Το ετήσιο οικονομικό κόστος της
διαφθοράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς όπως η
Παγκόσμια Τράπεζα, ανέρχεται περίπου στα 3,5 δις Ευρώ για το 2008. Το
κοινωνικό κόστος της διαφθοράς είναι ανυπολόγιστο. Ιδιαίτερα μάλιστα
σε συνθήκες οικονομικής κρίσης τα φαινόμενα διαφθοράς καθηλώνουν τις
παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνάμεις της Ελλάδας σε ένα φαύλο κύκλο
πελατειακών σχέσεων, ρουσφετιού, αδιαφανών μικροσυναλλαγών και
αναποτελεσματικότητας. Αυτό υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών μας και
τη χώρας μας.

Είναι η ώρα για το πολιτικό μας σύστημα να' ρθει σε οριστική ρήξη με
αυτά τα φαινόμενα. Τα περιθώρια διατήρησης της παρούσας κατάστασης
έχουν προ πολλού εξαντληθεί. Η  Δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα μέσα σε
αυτή νοσηρή κατάσταση.

Σύμμαχοί μας σ' αυτή την εθνική προσπάθεια είναι όλοι οι πολίτες που
θέλουν μία Ελλάδα της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της ανάπτυξης και
της προόδου. Ολοι οι κοινωνικοί φορείς που πνίγονται και ασφυκτιούν
μέσα σ' αυτή την κατάσταση. Τα πολιτικά κόμματα που θέλουν να κόψουν
τον ομφάλιο λώρο του μαύρου πολιτικού χρήματος και της εξάρτησης από
οικονομικά συμφέροντα. Σύμμαχοί μας είναι όλοι όσοι με δουλειά και
όραμα θέλουν να φέρουν την Ελλάδα και πάλι στο διεθνές προσκήνιο. Οσοι
θέλουν μία Ελλάδα την οποία θα σέβονται όλοι οι εταίροι μας. Μία
Ελλάδα με αξιοπρέπεια και αξιοπιστία. Την Ελλάδα του μέλλοντος των
παιδιών μας.

 Στρατηγική μας είναι η ρήξη και η σύγκρουση με όσους καλλιεργούν και
συντηρούν αυτά τα φαινόμενα. Η συμμαχία μας με τη κοινωνία είναι η
εγγύηση της επιτυχίας μας. Οι νομοθετικές μας παρεμβάσεις θα δώσουν
ουσιαστικό χτύπημα στην αδιαφάνεια και τη διαφθορά. Ο αγώνας είναι
δύσκολος. Δεν έχουμε όμως άλλη επιλογή από το να πετύχουμε προς όφελος
της κοινωνίας. Η Ελλάδα θα βγεί δυνατή και ενισχυμένη απ' αυτή την
προσπάθεια. Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Αυτή θα είναι η
παρακαταθήκη μας.


Συγκεκριμένα μέτρα

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσιονομικών εργαλείων της
χώρας. Με την υιοθέτηση ενιαίων διαδικασιών καταγραφής των φορέων και
των έργων που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο. Καθιέρωση διαδικασίας
απολογισμού και παρακολούθησης τής εκτέλεσης του  προϋπολογισμού και
των δημόσιων δαπανών για κάθε δαπάνη  σε καθημερινή βάση.

 Θεσμοθέτηση της διαφανούς αξιολόγησης και της αποτίμησης της
προσφοράς των υπαλλήλων με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια με
στόχο την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην
οργάνωση και παροχή υπηρεσιών από όλους τους φορείς της δημόσιας
διοίκησης. Ετσι, με διαφάνεια ενισχύουμε την αξιοκρατία και χτυπάμε
τις πελετειακές σχέσεις και το κομματικό κράτος. Το κράτος και η
δημόσια διοίκηση πρέπει να πάψουν να είναι λάφυρο των νικητών σε κάθε
εκλογική αναμέτρηση. Η αξιοκρατία και η αναγνώριση των δυνατοτήτων
κάθε στελέχους της δημόσιας διοίκησης είναι συνειδητή επιλογή μας.

Καθιέρωση εθνικών μητρώων για τον πληθυσμό, τα περιουσιακά στοιχεία,
τα νομικά πρόσωπα και τα γεωδεδομένα για την τεκμηριωμένη υποστήριξη
δημόσιων πολιτικών, την αποτελεσματικότητα, την εξοικονόμηση πόρων,
την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη καταπολέμηση της διαφθοράς.

Αποτελεσματικότερη διαχείριση των προμηθειών όλων φορέων του Δημοσίου
μέσα από ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών που ενισχύει τη διαφάνεια και
εξοικονομεί πόρους.

Ηλεκτρονικό Σύστημα συνταγογράφησης φαρμάκων για τη καταπολέμηση της
πολυφαρμακίας και την εξοικονόμηση πόρων στα ασφαλιστικά ταμεία.

Πλήρης δημοσιοποίηση και έλεγχος των εσόδων και δαπανών των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης. Η διαφάνεια είναι ο καθρέφτης όλων μας. Ολα στο
φώς. Τίποτα στο σκοτάδι.

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Διαφάνειας.


Απολογιστικά μέχρι σήμερα:

Οι τεχνολογίες του διαδικτύου είναι βασικό μέσο για τη διαφάνεια μιας
και στο διαδίκτυο μπορούν να καταγραφούν συστηματικά όλες οι
προτάσεις, τα δεδομένα, οι δράσεις και τα αποτελέσματά τους. Αυτό
δίνει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να ελέξει και να επεξεργαστεί αυτά
τα στοιχεία. Οι πολίτες ασκούν έλεγχο και έχουν λόγο.


'Ολες οι αποφάσεις θα είναι προσβάσιμες στο Διαδίκτυο αλλά και στα
ΚΕΠ, μέσα από ένα αντίστοιχο σύστημα οργάνωσης, ώστε να μπορούν να τις
αξιοποιούν όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα από το εαν έχουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο.

Οι παρακάτω δράσεις αποτελούν μόνο την αρχή των δράσεων Ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης για την διαφάνεια, θα συνεχιστούν, θα πολλαπλασιαστούν
και θα θωρακιστούν θεσμικά, επιχειρησιακά στο αμέσως επόμενο διάστημα:

- Στελέχωση όλων των πολιτικών και υψηλόβαθμων θέσεων του Δημοσίου
μέσα από ανοικτές διαδικασίες.

- Στάδιο Δημόσιας διαβούλευσης για όλα τα σχέδια νόμου και τις
σημαντικές αποφάσεις

- Προσχέδιο Νόμου για το Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την Ανάρτηση
Αποφάσεων και Πράξεων Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων καθώς
και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο
Διαδίκτυο

- Αξιοκρατία στις προσλήψεις: κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για
όλες προσλήψεις στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.

- Σύστημα παρακολούθησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσα από την
καταχώριση των δαπανών όλων των φορέων καθημερινά. Εφαρμόζεται από τις
αρχές Νοεμβρίου στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υφυπουργείο
Τουρισμού.

Προτείνουμε η Βουλή με το κύρος της και μέσα από την Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας να πάρει πρωτοβουλίες και  να αποτελεί έναν βασικό πόλο
οργάνωσης πανελλήνιων πρωτοβουλιών με θέμα την υλοποίηση δράσεων
διαφάνειας, συμμετοχής και συνεργασίας για όλους τους πολίτες
αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας και συμμετοχής.  Ο
πολίτης έχει λόγο και πρέπει να ακουστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου