Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010

ΠΑΡΕΜΒΑΣH ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ


1. Υπάρχουσα κατάσταση - Αποτύπωση του προβλήματος

1.1              Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Υπάρχει κερδοσκοπία στην αγορά καυσίμων. Οι μεταβολές της λιανικής τιμής δεν συμβαδίζουν με την εξέλιξη των τιμών στις διεθνείς αγορές. Συστηματικά παρατηρείται ότι η άνοδος των τιμών λιανικής  προηγείται ή να συμβαδίζει με τις διεθνείς τιμές αργού ενώ αντίθετα η αντίστοιχη πτώση των τιμών λιανικής να καθυστερεί ανεξήγητα.
Νοθεία στα καύσιμα. Πρόσμιξη καυσίμων με άλλα φθηνότερα ή ακόμη και με επικίνδυνα για την δημόσια υγεία χημικά (τολουόλιο ...).
Κλοπή του καταναλωτή μέσω “πειραγμένων” μετρητών και παλμοδοτών στις αντλίες καυσίμων. Άλλη ποσότητα παραλαμβάνει ο καταναλωτής και άλλη (μεγαλύτερη) πληρώνει.
Ο Νόμος επιτρέπει οι μετρητές των αντλιών να έχουν μέση απόκλιση 0.5%. Στους ελέγχους παρατηρείται ότι οι μετρητές δείχνουν συστηματικά 0.5% παραπάνω και όχι  ±0,5% με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να ζημιώνεται σε ποσότητα.
Δεν εκδίδονται αποδείξεις για τους καταναλωτές και πρέπει να ζητούν τιμολόγια με την συνεπαγόμενη χρονική επιβάρυνση.

 

1.2              Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες

Αθέμιτος ανταγωνισμός. Πρατήρια που έχουν πρόσβαση σε νοθευμένα ή λαθραία καύσιμα αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.  Η κατάσταση πρακτικά απαγορεύει στον πρατηριούχο να είναι έντιμος.  
Μεγάλες εταιρείες αποχωρούν από την αγορά (βλεπε BP, SHELL). 

1.3               Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι φορείς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Δεν υπάρχουν συνδεδεμένα μηχανογραφικά συστήματα (τελωνεία, εταιρείες διακίνησης, διυλιστήρια, πρατήρια).
Δεν γίνονται ποσοτικοί και ποιοτικοί έλεγχοι που να καλύπτουν ικανοποιητικά την αγορά.
Δεν υπάρχει διαφάνεια στην αγορά ούτε υπάρχουν σοβαρά στατιστικά στοιχεία. Δεν μπορεί να απαντήσει κάποιος υπεύθυνα σε απλές ερωτήσεις όπως.
·       Πόσο καύσιμο παράγεται ετησίως στην χώρα για κάθε τύπο. Σε ποιες τιμές πωλείται καθημερινά από τα διυλιστήρια ? 
·       Τι πωλήσεις κάνουν οι εταιρείες διακίνησης ? Συμφωνούν οι ποσότητες με τις αγορές από τα διυλιστήρια και τις τυχόν εισαγωγές ?
·       Πόσο καύσιμο γίνεται εισαγωγή και σε ποιους τύπους ?
·       Σε τι ποσοστό διατίθεται ο κάθε τύπος καυσίμου για κάθε χρήση (πχ. Μεταφορές, Ναυτιλία, Οικιακή χρήση, Βιομηχανία, Εξαγωγές, Αγροτικός τομέας).
Υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων υπουργείων και φορέων. Δεν υπάρχει κωδικοποιημένη νομοθεσία. Ακόμη οι νόμοι αναφέρονται σε Βασιλικά Διατάγματα.

1.4               Κενά που αξιοποιούνται για παράνομα κέρδη σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος.

Λόγω της έλλειψης στοιχείων που αναφέραμε παραπάνω η αγορά είναι κυριολεκτικά ξέφραγο αμπέλι. Δεν είναι γνωστές οι ποσότητες και τιμές πώλησης  στο διυλιστήριο. Δεν είναι γνωστό το ποσοστό κέρδους των εταιρειών διακίνησης. Επίσης άγνωστες είναι οι ποσότητες που καταλήγουν προς διακίνηση στα πρατήρια.
Με βάση τα παραπάνω δημιουργούνται πολλαπλές ευκαιρίες παρανομιών. Χαρακτηριστικά από την δημόσια διαβούλευση προκύπτει:
·       Ναυτιλιακό καύσιμο διατίθεται στην εσωτερική αγορά (χωρίς να έχει καταβληθεί ΕΦΚ).
·       Καύσιμο που προορίζεται προς  “εξαγωγή” επιστρέφει  στην εσωτερική αγορά (χωρίς να έχει καταβληθεί ΕΦΚ).
·       Καύσιμα νοθεύονται με επικίνδυνα βιομηχανικά χημικά (τολουόλιο, αλκοόλες, white spirit που είναι αρκετά ως πολύ φθηνότεραμε αποτέλεσμα κινδύνους για την δημόσια υγεία και βλάβες ή αυξημένους ρύπους από τους κινητήρες των οχημάτων.
·       Καύσιμα νοθεύονται με νερό με αποτέλεσμα πιθανές βλάβες ή αυξημένοι ρύποι από τους κινητήρες των οχημάτων
Οι πρατηριούχοι στην μεγάλη πλειοψηφία φορολογούνται βάσει αγορών και όχι βάσει εσόδων εξόδων. Κατά συνέπεια:
·       Όλες οι παραπάνω μέθοδοι (που οδηγούν σε αυξημένες πωλήσεις αλλά όχι και σε αντίστοιχες αγορές μέσω παραστατικών)  παράγουν αφορολόγητα υπερκέρδη (δεν αποδίδεται ΦΠΑ και φόρος Εισοδήματος).
·       Όλες οι μέθοδοι παραποίησης των μετρητών στις αντλίες καυσίμων οδηγούν σε αυξημένες πωλήσεις (κλοπή) και αφορολόγητα υπερκέρδη.
Επίσης εφόσον δεν φορολογούνται στα έξοδα δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εκδώσουν στον οποιοδήποτε παραστατικά πώλησης καυσίμων (τιμολόγια) που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό το φαινόμενο αναφέρεται ως πώληση ΦΠΑ !!  με αποτέλεσμα, ολόκληροι κλάδοι (πχ. αυτοκινητιστές ταξί) να εμφανίζονται πιστωτικοί σε ΦΠΑ -- σε συνδυασμό βέβαια με τα δικά τους συστήματα “αντικειμενικής” φορολόγησης.
Επίσης πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι τα πρατήρια αγοράζουν το καύσιμο  σε κανονικοποιημένη θερμοκρασία 15οC. Αντίθετα η ποσότητα που πωλείται στον καταναλωτή εξέρχεται από την αντλία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.  Κατά συνέπεια στο μεγαλύτερο μέρος του έτους που η μέση θερμοκρασία είναι  μεγαλύτερη από 15οο καταναλωτής παραλαμβάνει “φουσκωμένη” ποσότητα καυσίμου (λόγω φυσικής διαστολής περίπου 1% ανά 10οC) και η διαφορά αυτή ωφελεί τον πρατηριούχο.
Η συνολική ασυδοσία της αγοράς σε συνδυασμό με την αδιαφάνεια οδηγεί σε κερδοσκοπία τιμών. Χαρακτηριστικά κάθε φορά που δημιουργείται θέμα στα “μέσα” (όπως πρόσφατα με την αύξηση του ΕΦΚ)  οι φορείς της αγοράς  αλληλοκατηγορούνται χωρίς να μπορεί να προκύψει ουσιαστικό συμπέρασμα.

1.5               Κόστος λειτουργίας και διαφυγόντα έσοδα για το δημόσιο.

Αυτό μπορεί να απαντηθεί μόνο από το ΥΠΟΙΚ.  Σύμφωνα με εκτιμήσεις.   με βάση το ενεργειακό ισοζύγιο 2007:
Πόσες είναι οι απώλειες στον ΕΦΚ ? 1.3 εκ τόννοι βενζίνης και 2.3 εκ τόννοι  diesel έγιναν εξαγωγή το 2007. Παραμένει άγνωστο τι ποσοστό από αυτή την ποσότητα “επέστρεψε” στην εσωτερική αγορά.
Μια εκτίμηση από το “capital.gr” αναφέρει ότι τουλάχιστον 450 χιλ. τόννοι πετρελαίου θέρμανσης μεταφέρθηκαν σε αγροτικό και κίνησης μέσα στο 2009. Έτος με εφαρμογή του συστήματος “Ηφαιστος”.  
Ποιες είναι οι απώλειες από την “αντικειμενική” φορολόγηση των πρατηρίων ; Συγκεκριμένα από την μη εφαρμογή του συστήματος εσόδων εξόδων ;
Μια χονδροειδής εκτίμηση θα μπορούσε να γίνει (από το ΥΠΟΙΚ) από την σύγκριση των  πρατηρίων που φορολογούνται με έσοδα-έξοδα (βιβλία Γ' κατηγορίας) σε σχέση με τα υπόλοιπα.
Συμπερασματικά δεν μπορεί να υπάρξει ακριβής υπολογισμός του κόστους και των διαφυγόντων εσόδων. Το μέγεθος όμως της αγοράς (βλέπε Ισοζύγιο ενέργειας ΥΠΑΝ 2007) είναι τέτοιο που να καθιστά απαγορευτική ως εγκληματική την επίδειξη άγνοιας. 


2.              Η Ευρωπαϊκή και Διεθνής εμπειρία

2.1               Παρουσίαση επιχειρησιακών καλών πρακτικών

Ευρεία χρήση forecourt controllers (κονσόλες) και συστημάτων ATG (εισροών-εκροών).
Ευρεία χρήση dispensers με δυνατότητα pay at the pump με έκδοση απόδειξης και χρήση credit & debit κάρτας.
Εφαρμογή standards συνδεσιμότητας και ομοιογένειας στους εξοπλισμούς των πρατηρίων (IFSF)
Προ ανακοίνωση των τιμών πώλησης καυσίμων της επόμενης ημέρας από τους πρατηριούχους μέχρι τις 18:00 της προηγούμενης (Αυστραλία).
Λειτουργία self-service με μειωμένες τιμές πώλησης.
Λειτουργία με αυτόματους πωλητές (outdoor payment terminals) για αύξηση του ανταγωνισμού. 
Υποχρεωτική εισαγωγή της πινακίδας του αυτοκινήτου πριν την πώληση καυσίμου και έκδοση σχετικής απόδειξης (Τουρκία)

2.2               Κοινά σημεία που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο Ελληνικό περιβάλλον


Όλα τα παραπάνω !

3. Προτεινόμενη επιχειρησιακή λύση

Για να αναστραφεί η παρούσα κατάσταση στην αγορά των καυσίμων απαιτείται μια σειρά από παρεμβάσεις. Στόχος των παρεμβάσεων είναι να  εξορθολογιστεί η κατάσταση και να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα αυξήσουν την διαφάνεια και την λειτουργία του ανταγωνισμού.
Με αφορμή την εν εξελίξει διαβούλευση που διενεργεί το ΥΠΟΙΑΝ για τα συστήματα εισροών εκροών στα πρατήρια  καυσίμων έχουν κατατεθεί μία σειρά από προτάσεις που αφορούν όλη την αλυσίδα διακίνησης (supply chain) από την διύλιση μέχρι την λιανική πώληση.
Παραθέτουμε εδώ συνοπτικά τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί.
1.    Εφαρμογή της είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από τις εταιρείες διακίνησης στην πηγή. Τα καύσιμα στην χώρα παράγονται στα τρία διυλιστήρια. Συνεπώς αν στα διυλιστήρια κατά την πώληση στις εταιρείες διακίνησης εισπράττεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης το καύσιμο πλέον στην αγορά διακινείται φορολογημένο (ελεύθερο). Αυτό το μέτρο δεν έχει κόστος και εκτιμάται θα μειώσει σημαντικά τις απώλειες στον ΕΦΚ.
2.    Εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλα τα στάδια διακίνησης – από το διυλιστήριο ως το πρατήριο. Όλα τα παραστατικά αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο στην ΓΓΠΣ. Αυξάνεται η διαφάνεια της λειτουργίας της αγοράς και δημιουργούνται προϋποθέσεις για ομαλότερη λειτουργία του ανταγωνισμού.
3.    Εγκατάσταση συστημάτων κονσόλας ελέγχου (forecourt controller) και εισροών εκροών σε όλα τα πρατήρια. Πρόκειται για παρέμβαση που έχει κόστος - το κάθε σύστημα κοστίζει  μερικές χιλιάδες ευρώ. Επίσης υπάρχουν δυσκολίες στα logistics διότι δεν υπάρχει αρκετό τεχνικό προσωπικό για την εγκατάσταση των συστημάτων σε 8500 πρατήρια.
Εναλλακτικά προτείνεται η σταδιακή εγκατάσταση των συστημάτων με σειρά προτεραιότητας με βασικό κριτήριο τον τζίρο των πρατηρίων και ίσως κάποια επιπλέον κριτήρια που αφορούν στην ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού σε κάθε περιοχή.
4.    Σαν πιο άμεση και εφικτή λύση προτάθηκε η εφαρμογή συστημάτων εισροών εκροών με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο της ΓΓΠΣ να γίνει στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις των εταιρειών  διακίνησης με άδεια τύπου Α'. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι περίπου 60-70 ανά την Ελλάδα και κατά συνέπεια η υλοποίηση του έργου θα είναι σημαντικά ταχύτερη.
5.    Εγκατάσταση αυτόματης κονσόλας ελέγχου (forecourt controller) και σύνδεση ταμειακών μηχανών σε ΟΛΑ τα πρατήρια ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Με την κάθε πώληση καυσίμου εκδίδεται  αυτόματα απόδειξη λιανικής πώλησης. Τα πρατήρια φορολογούνται και αποδίδουν ΦΠΑ κανονικά με έσοδα έξοδα.              
6.    Αυτόματη Ενημέρωση  της ΓΓΠΣ σε πραγματικό χρόνο με όλα τα στοιχεία πωλήσεων συστήματος εισροών εκροών, αλλαγής τιμών και ανεφοδιασμών από τα πρατήρια. Σε αυτή την πρόταση υπήρξαν αντιδράσεις για την δυνατότητα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο, την δυνατότητα επεξεργασίας και αποθήκευσης, την δυνατότητα ελέγχου. Εναλλακτικά προτάθηκε να αποστέλλονται πιο συνοπτικά δεδομένα αγορών,  πωλήσεων, δεξαμενών και μετρητών ημερησίως για μείωση του όγκου. 
7.    Αναβάθμιση Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων. Η αυτόματη ενημέρωση της ΓΓΠΣ μπορεί να οδηγήσει και σε ζωντανή τιμοληψία στο σύνολο της αγοράς και να αναβαθμίσει την λειτουργία του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων. Ο κάθε πολίτης θα μπορεί να βρει πολύ εύκολα τις τιμές στα κοντινότερα πρατήρια και να επιλέξει το  πρατήριο που τον συμφέρει. Εκτιμάται ότι έτσι θα λειτουργεί καλύτερα  ο ανταγωνισμός στην αγορά λιανικής.
8.    Αποφυγή νοθείας καυσίμων με επικίνδυνα χημικάΤα χημικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νοθεία καυσίμων (τολουόλιο, αλκοόλες, white spirit) παρακολουθούνται με σύστημα ανάλογο του πετρελαίου θέρμανσης. Επιβάλλεται ΕΦΚ στην πηγή (κατά την εισαγωγή) και επιστρέφεται μόνο στους νόμιμους χρήστες του χημικού (βιομηχανίες κλπ.).
Ενισχυτικά ζητείται από τους νόμιμους χρήστες να προϋπολογίσουν τις απαιτήσεις τους και να υποβάλλουν δήλωση έτσι ώστε να μπορεί να γίνει έλεγχος των υπόπτων υπερβολικών εισαγόμενων ποσοτήτων. 
Με αυτό τον τρόπο εκλείπει το κίνητρο για την χρήση σαν συστατικό νόθευσης καυσίμων.
9.    Πάταξη λαθρεμπορίου σε Ναυτιλιακά ΚαύσιμαΤα καύσιμα ναυτιλίας διακινούνται με μικρά δεξαμενόπλοια σλέπια. Στα καύσιμα αυτά δεν επιβάλλεται φόρος. Για την αποφυγή λαθρεμπορίου των καυσίμων αυτών στην εσωτερική αγορά προτείνεται
·       η παρακολούθηση των δεξαμενόπλοιων με κάθε πρόσφορο τεχνικό μέσο (πχ. LRIT ή AIS σε συνεργασία με το Λιμενικό, ο έλεγχος από την ακτοφυλακή, και η εφαρμογή δρακόντειων ποινών σε περίπτωση σύλληψης (κατάσχεση πλοίου – κατάσχεση εμπλεκόμενων βυτιοφόρων, ποινές φυλάκισης, εξοντωτικά πρόστιμα, αφαίρεση αδειών χωρίς δυνατότητα ανάκλησης σε όλους τους εμπλεκόμενους).
·       Ναυτιλιακά καύσιμα διακινούνται και με κοινά βυτιοφόρα. Προς αποφυγή της λαθρεμπορικής διακίνησης προτείνεται (α) τα βυτιοφόρα που διακινούν ναυτιλιακά καύσιμα να μην επιτρέπεται να διακινούν και καύσιμα της εσωτερικής αγοράς. (β) Nα εφαρμοστεί ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης θέσης (GPS) και ηλεκτρονική τιμολόγηση/διακίνηση παραστατικών. (γ) Σε περίπτωση σύλληψης λαθρεμπορίου να ισχύουν οι προαναφερθείσες δρακόντειες ποινές για όλους τους εμπλεκόμενους.
10.     Πάταξη λαθρεμπορίου σε Εξαγωγικά καύσιμα. Έχει παρατηρηθεί ότι γίνονται εικονικές εξαγωγές καυσίμου προς τις γειτονικές χώρες (στα βόρεια σύνορα) και οι αφορολόγητες ποσότητες αυτές να επιστρέφουν στην εσωτερική αγορά. Προτείνεται η αντιμετώπιση με τρόπο αντίστοιχο με τα ναυτιλιακά καύσιμα. Τα βυτιοφόρα που εμπλέκονται σε εξαγωγές να  παρακολουθούνται μέσω GPS.
Εναλλακτικά ή ενισχυτικά το καύσιμο μπορεί να εξάγεται φορολογημένο και να απαιτείται
·  βεβαίωση της ξένης φορολογικής αρχής και
·  του ελληνικού τελωνείου ότι το βυτιοφόρο  επέστρεψε άδειο
για την επιστροφή του ΕΦΚ στον εξαγωγέα.
11.        Εγκατάσταση Σφραγισμένων Κρατικών Νεροπαγίδων σε όλα τα πρατήρια σε συνδυασμό με ελέγχους για την μέτρηση ΝΟΘΕΙΑΣ με νερό καθώς και έφοδοι ελέγχου από ομάδες επί τόπου μέτρησης αναλογίας υδρογονανθράκων, από ΣΔΟΕ άλλων περιοχών.   
12.        Εγκατάσταση μετρητών θερμοκρασίας στα ακροσωλήνια των διανομέων καυσίμων. Με αυτό τον τρόπο δεν θα πληρώνει ο καταναλωτής για διογκωμένο καύσιμο τους θερμότερους μήνες του χρόνου γιατί η ποσότητα που παραδίδεται θα ανάγεται σε θερμοκρασία 15oC. Πρακτικά η επέμβαση αυτή είναι ρεαλιστική μόνο για νέες εγκαταστάσεις.
13.        Θέσπιση δρακόντειων ποινών και πόθεν έσχες για τους εμπλεκόμενους στην διακίνηση και πώληση καυσίμων.
14.        Παρακολούθηση θέσης οχημάτων διακίνησης καυσίμων με GPS και λογισμικό. Έκδοση ηλεκτρονικών παραστατικών από τα βυτιοφόρα με χρήση φορητών τερματικών κατά το πρότυπο των εφαρμογών ExVan (φορητής  τιμολόγησης) που χρησιμοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων.
              

3.1               Παρουσίαση των βασικών λειτουργιών με απεικόνιση σε ένα διάγραμμα ροής (συνοπτικά) όπου θα αναγνωρίζονται οι λειτουργίες των δημόσιων φορέων και των ιδιωτικών που θα συμμετέχουν στην επιχειρησιακή λύσηΑυτή είναι μια γενική σχηματική απεικόνιση της αρχιτεκτονικής των παρεμβάσεων. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα υλοποιηθούν όλες οι παρεμβάσεις.
Το σχήμα δεν περιλαμβάνει κάποιες από τις παρεμβάσεις που προτάθηκαν στην διαβούλευση και είναι περισσότερο θεσμικές (ΕΦΚ στην Πηγή, Ποινές και πόθεν έσχες)  ή μακροπρόθεσμης εφαρμογής (νεροπαγίδες, θερμόμετρα στα ακροσωλήνια).
Τα τμήματα με κίτρινο χρώμα πρέπει να προδιαγραφούν και να κατασκευαστούν σαν έργα λογισμικού από το δημόσιο.
Τα τμήματα με μπλε χρώμα προ-υπάρχουν στο δημόσιο αλλά πρέπει να βελτιωθούν σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές.
Τα τμήματα με πορφυρό χρώμα υπάρχουν σε κάποια μορφή σε εμπορικό λογισμικό ακόμη και σήμερα στην αγορά αλλά θα πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

3.2               Απαραίτητες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις για την θεσμοθέτηση της επιχειρησιακής λύσης που απαιτούν πολιτική απόφαση.

Οι παραπάνω αναφερθείσες προτάσεις θα απαιτήσουν νομοθετικές ρυθμίσεις και υπουργικές αποφάσεις.
(TBD)   

3.3               Κόστος λειτουργίας της επιχειρησιακής λύσης, αναμενόμενα οικονομικά οφέλη και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Οι επιχειρησιακές λύσεις θα απαιτήσουν μια σειρά από έργα πληροφορικής τα περισσότερα εκ των οποίων θα υλοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα και θα βαρύνουν κλάδους που μπορούν να φέρουν το βάρος.
Συστήματα εισροών εκροών θα λειτουργήσουν στις εταιρείες διακίνησης και τα πρατήρια καυσίμων. Έργο ιδιωτικού τομέα.
Κονσόλες και ταμειακές μηχανές θα λειτουργήσουν σε όλα τα πρατήρια καυσίμων. Έργο ιδιωτικού τομέα.
Μηχανισμός συγκέντρωσης στοιχείων κινήσεων πρατηρίων στην ΓΓΠΣ. Πιθανή υλοποίηση από τον ιδιωτικό τομέα είτε βάσει προδιαγραφών της ΓΓΠΣ ή σαν λογισμικό που αναπτύσσεται από την ΓΓΠΣ (outsourcing) και   χρησιμοποιείται από όλους τους ιδιώτες πάροχους. 
Εγκατάσταση ADSL broadband σε όλα τα πρατήρια και τους αποθηκευτικούς χώρους. Έργο ιδιωτικού τομέα.
Ηλεκτρονικά παραστατικά θα εκδίδονται στην αλυσίδα διακίνησης. Έργο ιδιωτικού τομέα με αρχικές προδιαγραφές από το δημόσιο (σχήματα δεδομένων, τρόποι μετάδοσης, ασφάλειας). Πιθανές συνέργειες με το σχετικό έργο από labs.opengov.gr
Εγκατάσταση GPS tracking και ηλ.τιμολόγησης (τύπου ExVan) στα βυτιοφόρα. Εργο ιδιωτικού τομέα με  με αρχικές προδιαγραφές από το δημόσιο (σχήματα δεδομένων, τρόποι μετάδοσης, ασφάλειας).
Εγκατάσταση Automatic Tracking στα δεξαμενόπλοια. Εργο ιδιωτικού τομέα. Οι προδιαγραφές για εγκατάσταση συστημάτων LRIT ή/ και AIS προβλέπονται από τον IMO αλλά δεν είναι ακόμη υποχρεωτική η εφαρμογή τους σε μικρά πλοία. Θα πρέπει ίσως να γίνει νομοθετική παρέμβαση για την επιβολή τους.
...
4. Σχεδιασμός Υλοποίησης

4.1               Ανάλυση της επιχειρησιακής λύσης σε πακέτα εργασιών ομαδοποιημένα με το χαρακτηρισμό θεσμικά και τεχνικά.

4.2               Στα θεσμικά μέτρα συμπληρώνουμε το Υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία που είναι αρμόδιο.

4.3               Τα τεχνικά μέτρα ομαδοποιούνται σε συστήματα που πρέπει να υλοποιηθούν με κριτήριο την τεχνική ομοιογένεια, τον φορέα λειτουργίας (δημόσιο ή ιδιωτικό).

4.4               Στα ομαδοποιημένα τεχνικά συστήματα προσδιορίζω τον φορέα λειτουργίας που στην περίπτωση που είναι δημόσιος φορέας ονομάζεται αναθέτουσα αρχή.

4.5               Καταγράφω τον ανταγωνισμό που υπάρχει στη διεθνή αγορά για την κατασκευή των ανωτέρω τεχνικών συστημάτων.

4.6               Στην περίπτωση φορέων λειτουργίας ιδιωτών περιγράφω τις απαιτούμενες προδιαγραφές που θα διασφαλίζουν την απαιτούμενη  λειτουργικότητα και την δυνατότητα διασύνδεσης (πρότυπα και προδιαγραφές λειτουργικές – τεχνικές, ασφάλεια λειτουργίας).

4.7               Στην περίπτωση δημόσιων φορέων προδιαγράφω:

4.7.1               Πλαίσιο συνεργασίας με τους κατασκευαστές των έργων στην περίπτωση του δημόσιου φορέα λειτουργίας

4.7.1.1 Προμήθεια του έργου ως υπηρεσία

4.7.1.2 Προμήθεια ως δημόσιου έργου με λειτουργία στο δημόσιο φορέα

4.7.1.3 Σύμβαση παραχώρησης

4.7.1.4 Εσωτερική «inhouse» ανάπτυξη με αυτεπιστασία

4.7.2               Τη νόμιμη και βέλτιστη χρονικά διαγωνιστική διαδικασία διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον.

4.7.2.1 Ανταγωνιστικός διάλογος

4.7.2.2 Συμφωνία πλαίσιο με κατάλληλους οικονομικούς φορείς

4.7.2.3 Ανοικτή ή Κλειστή διαγωνιστική διαδικασία

4.7.2.4 Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση

4.7.2.5 Πρόχειρος διαγωνισμός

5. Ανάλυση προϋπολογισμού – Οικονομική τεκμηρίωση

5.1               Προσδιορισμός του προϋπολογισμού ανά τεχνικό σύστημα

5.2               Ειδική ανάλυση του προϋπολογισμού για τις τεχνικές λύσεις με φορέα λειτουργίας δημόσιο φορέα που επηρεάζουν και τη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχων κατασκευής.

6.               Οργανωτικό σχήμα Διοίκησης και παραγωγικής λειτουργίας

6.1               Προσδιορισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας που αναλαμβάνει τη διοίκηση και παραγωγική λειτουργία του έργου που συνάδει με τις αρμοδιότητες που έχει είτε ως φορέας λειτουργίας είτε ως εποπτεία της αγοράς.

6.2               Προτεινόμενο σχήμα διοίκησης ορισμός του υπεύθυνου του έργου καθώς και μιας ολιγομελούς ομάδας έργου με τεχνικό, επιχειρησιακό υπεύθυνο καθώς και υπεύθυνο υλοποίησης διαδικασιών και θεσμικών μέτρων.

7. Χρηματοδοτικά μέσα

7.1               Επιχειρησιακό πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση

7.1.1   Σχετικές προσκλήσεις

7.1.2   Τεχνικά Δελτία

7.1.3   Αποφάσεις ένταξης

7.1.4   ΣΑΕ χρηματοδότησης

7.2               Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκληση

7.2.1   Σχετικές προσκλήσεις

7.2.2   Τεχνικά Δελτία

7.2.3   Αποφάσεις ένταξης

7.2.4   ΣΑΕ χρηματοδότησης

7.3               Τακτικός Προϋπολογισμός


7.4               Σύμβαση παραχώρησης


7.5               Αυτοχρηματοδότηση

--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου