Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010

Σύστημα για την παρακολούθηση των κοινοτικών οδηγιών


Σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και του γραφείου του Αντιπροέδρου αποφασίστηκε η δημιουργία εφαρμογής για την παρακολούθηση της πορείας ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών.
Τα πεδία που θα παρακολουθούνται θα είναι τα κάτωθι.
Ι. Πίνακας μη ενσωματωμένων οδηγιών

 1. Κωδικός
 2. Αριθμός οδηγίας
 3. Επίσημη εφημερίδα της ΕΕ
 4. Τίτλος οδηγίας
 5. Προθεσμία ενσωμάτωσης
 6. Υπεύθυνο Υπουργείο
 7. Υπευθυνος ενσωμάτωσης της οδηγίας {εδώ θέλουμε να είναι το ίδιο πρόσωπο για όλες τις οδηγίες του ίδιου Υπουργείου ή μπορεί να είναι και διαφορετικό πρ΄ποσωπο ανά οδηγία?}
 8. Συνυπεύθυνα Υπουργεία
 9. Τρόπος ενσωμάτωσης
Α. Νόμος
Β. ΠΔ
Γ. Υπουργική Απόφαση (ΥΑ)

 1. Στάδιο ενσωμάτωσης

Α. Νόμος
α. Διαβούλευση
β. Νομοπαρασκευαστική/ κατάρτιση νόμου
γ. Κατάθεση νόμου στη Βουλή
δ. Ψήφιση νόμου από τη Βουλή
ε. Δημοσίευση στο ΦΕΚ
στ. Ημερομηνία έναρξης ισχύος
ζ. Αποστολή στην ΜΕΑ

Β. ΠΔ
α. Διαβούλευση
β. Νομοπαρασκευαστική/ κατάρτιση ΠΔ
γ. Υπογραφή από το επισπεύδον Υπουργείο
δ. Υπογραφές από τα συναρμόδια Υπουργεία
ε. Επεξεργασία από το ΣτΕ
στ. Αποτύπωση σε Πάπυρο
ζ. Υπογραφές από τα Υπουργεία
η. Υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
θ. Δημοσίευση στο ΦΕΚ
ι. Ημερομηνία έναρξης ισχύος
κ. Αποστολή στη Μ.Ε.Α.

Γ. Υπουργική Απόφαση (ΥΑ ή ΚΥΑ)
α. Διαβούλευση
β. Νομοπαρακευαστική/ κατάρτιση ΥΑ
γ. Υπογραφή από το επισπεύδον Υπουργείο
δ. Υπογραφές από συναρμόδια Υπουργεία
ε. Δημοσίευση στο ΦΕΚ
στ. Ημερομηνία έναρξης ισχύος
ζ. Αποστολή στη ΜΕΑ

Σε κάθε ένα από τα στάδια των Α, Β και Γ θα υπάρχουν α) έναρξη τρέχουσας φάσης και β) προθεσμία τρέχουσας φάσης.

 1. Ενέργειες της ΕΕ μετά τη λήξη της προθεσμίας
  Άρθρο 258
  α. Προειδοποιητική επιστολή
  β. Αιτιολογημένη γνώμη
  γ. Προσφυγή
  δ. Καταδίκη/ Πρόστιμο
  ε. Ύψος προστίμου (εφάπαξ, ημερήσια αποζημίωση)
  Άρθρο 260
  α. Προειδοποιητική επιστολή
  β. Αιτιολογημένη γνώμη
  γ. Προσφυγή
  δ. Καταδίκη/ Πρόστιμο
  ε. Ύψος προστίμου (εφάπαξ, ημερήσια αποζημίωση)
Στα παραπάνω θα πρέπει να αναφέρεται και η έναρξη της τρέχουσας φάσης
 1. Ενέργειες του Υπουργείου (με ημερομηνίες)
 2. Ιστορικό
 3. Αίτια μη ενσωμάτωσης
 4. Ημερομηνία επικαιροποίησης

ΙΙ. Πίνακας παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας

 1. Κωδικός
 2. Υπόθεση
 3. Υπεύθυνο Υπουργείο
 4. Υπεύθυνος αρμόδιου Υπουργείου για την υπόθεση
 5. Συνυπεύθυνο Υπουργείο
 6. Ενέργειες της ΕΕ μετά τη λήξη της προθεσμίας
  Άρθρο 258
  α. Προειδοποιητική επιστολή
  β. Αιτιολογημένη γνώμη
  γ. Προσφυγή
  δ. Καταδίκη/ Πρόστιμο
  ε. Ύψος προστίμου (εφάπαξ, ημερήσια αποζημίωση)
  Άρθρο 260
  α. Προειδοποιητική επιστολή
  β. Αιτιολογημένη γνώμη
  γ. Προσφυγή
  δ. Καταδίκη/ Πρόστιμο
  ε. Ύψος προστίμου (εφάπαξ, ημερήσια αποζημίωση)
Στα παραπάνω θα πρέπει να αναφέρεται και η έναρξη της τρέχουσας φάσης
  7. Ενέργειες του Υπουργείου (με ημερομηνίες)
  8. Ιστορικό
  9. Αίτια καθυστέρησης συμμόρφωσης
  10. Καταβληθέν χρηματικό πρόστιμο (ετήσιο)
  11. Πρόβλεψη χρηματικού προστίμου ή τάξη μεγέθους (μέχρι 31.12.2010)
  12. Ημερομηνία επικαιροποίησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου