Δευτέρα 8 Μαρτίου 2010

Crowdsourcing για τη Δημόσια Διοίκηση

Η συμμετοχική δημοκρατία, η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι βασικές μας πολιτικές, αδιαπραγμάτευτες αρχές.

Ειδικά σε αυτή την κρίσιμη για τη χώρα περίοδο, η ενεργή συμμετοχή των πολιτών για την ανάδειξη και επίλυση των καθημερινών μας προβλημάτων, δεν είναι απλή επιλογή, αλλά ανάγκη και υποχρέωση. Ανάγκη, γιατί πρέπει να καταφέρουμε πολλά, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, με οποιοδήποτε τρόπο, είναι καλοδεχούμενος. Υποχρέωση, γιατί οι πολίτες εκφράζουν καθημερινά την ανάγκη για αλλαγή και τη θέλησή τους να βοηθήσουν. Είμαστε υποχρεωμένοι να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική προς όφελος όλων.


Στηρίζουμε καθημερινά αντίστοιχες εθελοντικές πρωτοβουλίες και αναδεικνύουμε τον ενεργό πολίτη. Ενδεικτικά:

·       Τις αναδασώσεις που διοργανώνονται σε όλη τη χώρα, όπου απλοί πολίτες συρρέουν μαζικά με στόχο να επανορθώσουν και να προστατεύσουν το φυσικό μας περιβάλλον.

·     Την απομάκρυνση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, για τις οποίες έχουμε πληρώσει φόρο αίματος (illegalsigns.gov.gr). Οι πολίτες τις εντοπίζουν σε όλη τη χώρα και το κράτος αναλαμβάνει την οριστική απομάκρυνσή τους.

·     Την καλύτερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, μέσω προτάσεων πολιτών (labs.opengov.gr). Οι ίδιοι οι πολίτες υποβάλλουν προτάσεις για νέες υπηρεσίες, διαδικασίες και έργα ώστε να τον εξυπηρετήσουμε καλύτερα.

·   Την καλύτερη νομοθέτηση, μέσω ανοικτών διαβουλεύσεων (opengov.gr). Οι πολίτες καταθέτουν σχόλια και προτάσεις για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους νόμους του κράτους.

Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τους πολίτες ακόμη περισσότερο στην εθελοντική τους προσφορά και στη συλλογική ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων. Να δώσουμε υπεραξία στη μαζική, εθελοντική κοινωνική συμμετοχή, δηλαδή σε βασικές δημοκρατικές αξίες.

Γιατί crowdsourcing
Η ανάπτυξη των συνεργατικών υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, η κουλτούρα της εθελοντικής συμμετοχής, τα κοινωνικά δίκτυα και τα έργα ανοικτού περιεχομένου και δεδομένων, μας οδηγούν σε μια νέα συλλογική πραγματικότητα στο Διαδίκτυο.

Εθελοντές, απλοί πολίτες, αναλαμβάνουν συλλογικά και εθελοντικά να εκτελέσουν ένα έργο ή να προσφέρουν μια υπηρεσία, μοιράζοντας μεταξύ τους την προσπάθεια και προσφέροντας ελεύθερα τα αποτελέσματά της. Δηλαδή το πλήθος (crowd) μπορεί να προσφέρει τη συλλογική εμπειρία και ευφυΐα για το κοινό καλό.

Αυτή η παγκόσμια δυναμική συμμετοχής και αλληλοβοήθειας στο Διαδίκτυο, που έχει επικρατήσει να αναφέρεται ως crowdsourcing, είναι ευκαιρία για τη χώρα. Ευκαιρία για να αναδείξουμε στην πράξη νέους τρόπους ενεργής συμμετοχής του πολίτη. Ευκαιρία για να λύσουμε όλοι μαζί καθημερινά μας προβλήματα. Ευκαιρία για να βελτιώσουμε τη δημόσια διοίκηση.

Είναι και πρόκληση μαζί. Πρόκληση ώστε να αξιοποιήσουμε αντίστοιχες δράσεις για να παρακάμψουμε τις αργοκίνητες και πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες ή/και να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη πόρων, ώστε να δοθούν άμεσες λύσεις σε σημαντικά προβλήματα, ενισχύοντας παράλληλα την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή.

Εφαρμογή του crowdsourcing στη ΔΔ
Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε με έξυπνα εργαλεία τη συλλογική προσπάθεια πολιτών προς όφελος όλων: και των ίδιων των πολιτών και της Δημόσιας Διοίκησης. Γιατί είναι ευκαιρία να ξεφύγουμε από τον καταγγελτικό λόγο και τον αρνητισμό που δεν οδηγούν πουθενά. Είναι η ώρα για πράξεις.

Ξεκινάμε με συγκεκριμένες δράσεις, που θα έχουν απτά αποτελέσματα σε σημαντικά για όλους μας προβλήματα:
·         - Ακρίβεια
·         - Βελτίωση Δημοσίων Υπηρεσιών
·         - Οδικό Δίκτυο
·          -Αντικειμενικές αξίες
·         - Περιβάλλον
Οι εισηγήσεις αναλύονται σε επόμενη ενότητα.

Σημειώσεις
·   Αναζητούμε προβλήματα όπου η συλλογική προσπάθεια και η θετική εισφορά είναι ρεαλιστική προσέγγιση. Βασικές προϋποθέσεις (ON/OFF): (α) να υπάρχει κοινότητα ή να είναι σχεδόν βέβαιος ο σχηματισμός κοινότητας, (β) να υπάρχει στήριξη από το αρμόδιο Υπουργείο και δημόσιοι υπάλληλοι που να μπορούν να διαχειριστούν την προσπάθεια, (γ) να υπάρχουν έτοιμα εργαλεία στο Διαδίκτυο για τη συμμετοχή ή να μπορούν να αναπτυχθούν με μικρό κόστος, (δ) το πρόβλημα να μπορεί να παραλληλοποιηθεί, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή και αξιοποίηση κάθε συνεισφοράς, (ε) να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι (χρόνος λήξης), (στ) να υπάρχει δέσμευση ότι τα αποτελέσματα της συλλογικής προσπάθειας θα αξιοποιηθούν από τη ΔΔ, (ζ) όλα τα αναγκαία δεδομένα/περιεχόμενο να δίνονται ελεύθερα.

·   Αν υπάρχουν έτοιμες δράσεις/ομάδες/κοινότητες τις υποστηρίζουμε ρητά και καλούμε σε μαζική συμμετοχή.

·    Περιοριζόμαστε σε λίγες δράσεις, ώστε: (α) να μπορούμε να τις διαχειριστούμε, (β) να είναι επιτυχημένες, (γ) να αποκτηθεί τεχνογνωσία.

· Υλοποίηση δράσεων:
o Ανάληψη δράσης από το αρμόδιο Υπουργείο. Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας.
o Ομάδα Διοίκησης τους παραπάνω, το Γρ. ΠΘ, το Γρ. Αντιπροέδρου, την ΕΥΔ ΔΜ, την ΕΥΔ ΨΣ. Πολιτικός συντονισμός, κοινές κατευθύνσεις, εξασφάλιση επιτυχίας.
o Ανοικτή πρόσκληση σε δημοσίους υπαλλήλους και πολίτες (σύνθετη ομάδα): συντονίζουν την κοινότητα, δίνουν καθημερινά κατευθύνσεις, διαχειρίζονται υπηρεσίες/εργαλεία.
o Υποδομές ΤΠΕ: χρησιμοποιούμε έτοιμα εργαλεία/υπηρεσίες, σχεδιάζουμε/υλοποιούμε με μηδέν προϋπολογισμό. Αν βρεθεί χρηματοδότηση, την αξιοποιούμε – η επιτυχία είναι όμως ανεξάρτητη.
o Διαρκής παρακολούθηση, τόνωση ομάδας, δημοσιοποίηση αποτελέσματος, επίτευξης στόχων. Θέλουμε και άλλες δράσεις στο μέλλον.

·  Όχι σε «καταγγελτικές» προσεγγίσεις. Δεν θέλουμε και άλλους τοίχους για ανέξοδο καταγγελτικό γκραφίτι. Θέλουμε να κεφαλαιοποιήσουμε την προσπάθεια όλων, για αμοιβαίο όφελος: 999 άτομα που φωνάζουν σε έναν που σκάβει είναι χάσιμο χρόνου, θέλουμε και τους 1000 να σκάβουν.
  
  Το σχέδιο εισήγησης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου