Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010

Κάλεσμα για Ανοικτά Δεδομένα

Το labs.opengov.gr προσκαλεί κάθε πολίτη να υποβάλλει τις προτάσεις του σχετικά με το ποια δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να διατίθενται ελεύθερα. Μπορείτε να συμμετάσχετε με προτάσεις στο labs.opengov.gr/data μέχρι τις 15/9/2010.

Σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης:

"Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ελεύθερη διάθεση δημοσίων δεδομένων, πραγματοποιούμε ανοιχτό κάλεσμα για τον προσδιορισμό δεδομένων στα οποία οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση θα επιθυμούσαν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση.

Τα δεδομένα αυτά μπορεί να βρίσκονται (α) στην κατοχή ενός οργανισμού του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα (β) να έχουν παραχθεί με δημόσιους πόρους ή (γ) να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα αλλά η διάθεση τους μπορεί να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση μπορούν επίσης να αναφέρουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την πρόσβαση δεδομένων και να προτείνουν λύσεις για τη διάθεσή τους."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου