Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010

Ψηφίστηκε ο νόμος για την ΕΥΓΕΠ

Ο νόμος για τη δημιουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και την ενσωμάτωση της Οδηγίας INSPIRE ψηφίστηκε στις 20/9/2010 στη Βουλή.

Με την ψήφιση του νόμου, τα γεωχωρικά δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης θα προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες, ενώ ηκοινοχρησία τους μεταξύ δημοσίων αρχών γίνεται πλέον υποχρεωτική. Ένα ενδεικτικό απόσπασμα της ομιλίας της Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Μπιρμπίλη:

«Αν δεν γνωρίζουμε τα όρια των ποταμών, τις θέσεις των βιομηχανιών, τις θέσεις των οικισμών, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών και αν δεν μπορούμε να τα αναπαραστήσουμε ταυτόχρονα επάνω σε έναν ψηφιακό χάρτη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τυχόν προβλήματα, ούτε να σχεδιάσουμε και να προβλέψουμε μέτρα για την καλύτερη προστασία περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών»

«Οι δημόσιες αρχές, στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν μοιράζονται τα ψηφιακά γεωχωρικά τους δεδομένα. Κρύβονται πίσω από έναν κυκεώνα θεσμικών και τεχνικών παρεκκλίσεων, θεωρώντας ότι τα γεωχωρικά δεδομένα τους ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα. Αυτό είναι λάθος. Τα δεδομένα αυτά είναι δημόσια περιουσία και ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες»

«Πολλές υπηρεσίες, όχι μόνο αρνούνται να τα μοιραστούν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μεταπωλούν τα δεδομένα σε άλλες δημόσιες αρχές. Το αποτέλεσμα είναι κάποιες δημόσιες υπηρεσίες να προμηθεύονται ξανά και ξανά τα ίδια ακριβώς γεωχωρικά δεδομένα, πληρώνοντάς τα στο πολλαπλάσιο... «Το ελληνικό κράτος, πλήρωσε 10 φορές για δεδομένα που, είτε ήταν τα ίδια, είτε είχαν σημαντικό βαθμό επικάλυψης μεταξύ τους…»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου