Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

Επιστολή για την ελεύθερη διάθεση των δρομολογίων του ΟΑΣΑ

Από το Σεπτέμβριο του 2010 η Ελληνική κυβέρνηση πήρε την εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία της μεταφοράς της Οδηγίας INSPIRE για την κοινοχρησία και περαιτέρω χρήση γεωχωρικών δεδομένων στο Ελληνικό Δίκαιο με την ψήφιση του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α’). Σε συνέπεια με τις πολιτικές μας αρχές, προχωρήσαμε ένα επιπλέον βήμα στην ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, καθώς και στην αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας, πρωτοπορώντας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
Ο Νόμος 3882/2010 επιβάλει τη χωρίς χρέωση κοινοχρησία γεωχωρικών πληροφοριών, όπως χάρτες, ονόματα οδών, τοπογραφικά σχέδια, διαδρομές οχημάτων, μεταξύ των δημοσίων αρχών και την ενιαία διάθεσή προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Έτσι, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με πολύ μικρό κόστος επένδυσης, από αυτόματες επιλογές βέλτιστων διαδρομών, μέχρι χάραξη διαδρομών με τουριστικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες και κατά συνέπεια να βοηθήσουν στην προβολή της χώρας μας και να ενισχύσουν την εθνική αναπτυξιακή πολιτική.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 3882/2010, η ελεύθερη διάθεση των δρομολογίων του ΟΑΣΑ σε κάθε ενδιαφερόμενο και η παράλληλη διάθεσή τους μέσω υπηρεσιών (όπως π.χ. του Google Maps/Transit), αποτελεί υποχρέωση που προκύπτει από τον ίδιο το νόμο (αρ. 28 του 3882/2010 και αρ. 5 του 3448/2006) και είναι νευραλγικής σημασίας για την πραγματοποίηση των στόχων του νομοθέτη. Ο πολίτης και ο επισκέπτης της Αθήνας θα μπορεί κατά αυτό τον τρόπο να γνωρίζει εύκολα, άμεσα και με μηδενικό κόστος τις διαδρομές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα και ο επιχειρηματίας να χρησιμοποιήσει αυτή την πληροφορία για να προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. δρομολόγια σε κινητές συσκευές, πρόσβαση σε εμπορικά καταστήματα και σημεία πολιτιστικού ή τουριστικού ενδιαφέροντος).

Προκειμένου να μην παραμείνει η τόσο σημαντική αυτή πρωτοβουλία ένας ακόμη ανεφάρμοστος νόμος και μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, σας παρακαλούμε να ενθαρρύνετε τον ΟΑΣΑ στην προσπάθεια του να διαθέσει τα σχετικά δεδομένα ελεύθερα το ταχύτερο δυνατόν, με τυποποιημένες άδειες χρήσης που να επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση αυτών. Ο ΟΑΣΑ είναι σε θέση να προχωρήσει στην ελεύθερη διάθεσή των εν λόγω συνόλων γεωχωρικών δεδομένων, με την έγκρισή σας. Ειδικά ενόψει της επικείμενης τουριστικής περιόδου, η ελεύθερη διάθεση των δρομολογίων του ΟΑΣΑ θα επιτρέψει σε κάθε επισκέπτη της Αθήνας να έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες δρομολόγησης με τα ΜΜΜ μέσα από τον υπολογιστή του και το κινητό του τηλέφωνο, όπως ακριβώς γίνεται στις μεγαλύτερες πρωτεύουσες του κόσμου. Συνεπώς πρόκειται για εξαιρετικά σημαντική και μηδενικού κόστους συνεισφορά για την ενίσχυση του τουριστικού κλάδου στην Αθήνα.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση τυχόν χρειαστείτε σχετικά με το είδος των αδειών, τη διαδικασία αδειοδότησης ή όποια άλλη νομική, τεχνική ή οργανωτική συνδρομή κρίνετε απαραίτητη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου