Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Yλοποίηση egovplan.gr για την υποστήριξη ενημέρωσης του Νόμου 3979


Ο δικτυακός τόπος egoplan.gr στοχεύει στην ενημέρωση των φορέων του Δημοσίου για την υποστήριξη εφαρμογής του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση . Ο δικτυακός τόπος θα εμπλουτίζεται και θα βελτιώνεται συνεχώς ώστε να αποτελέσει εργαλείο ενημέρωσης και συνεργασίας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου