Τρίτη 7 Ιουνίου 2011

Δράση digitalgreece2020.gr - Β Φάση


H δράση digitalgreece2020.gr στοχεύει στο  να κινητοποιήσει τους εμπλεκόμενους φορείς προς την κατεύθυνση που θέτει το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (Digital Agenta 2020) και να θέσει τις βάσεις για μεσοπρόθεσμες δράσεις που συμβάλλουν στην εναρμόνιση της χώρας με τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.
Oι εργασίες των ομάδων, στο πλαίσιο του forum για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020, πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις. Κατά τη διάρκεια της α’ φάσης συζητήθηκαν και προτάθηκαν βραχυχρόνιες δράσεις με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και προϋπολογισμό.
Στη β’ φάση οι ομάδες πρότειναν στόχους για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020 καθώς και μέσο- και μακροχρόνιες δράσεις. Το σύνολο των δράσεων συνδέθηκε με το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 (Digital Agenda 2020), οριοθετώντας ένα μονομάτι υλοποίησης των προτάσεων της Ε.Ε. στη χώρα μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου